2018-2017

Szkolenia 2017/2018

Warsztaty w akademii inspiracji MAKRO - kuchnia francuska
Dnia 1 marca 2018 roku dwóch finalistów szkolnego konkursu gastronomicznego Dominik Wiśniewski i Przemysław Rybski z klasy 3 f wzięli udział w warsztatach kulinarnych pt. Kuchnia francuska, prowadzonych przez Michała Jarosza. Udział w warsztatach był nagrodą za zajęcie II i III miejsca  w szkolnym konkursie gastronomicznym . W trakcie warsztatów uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu nowoczesnego podejścia do przygotowania potraw kuchni francuskiej oraz możliwości innego niż do tej pory komponowania  i produkcji poszczególnych części składowych dań. Uczniowie samodzielnie przygotowali dania pod okiem trenera m.in. sałatkę Nicoise , polędwicę Wellington.

 //

Workshops in the Academy of inspiration MAKRO - French cuisine
On 1st March 2018 our finalists D. Wisniewski and P. Rybski from 3f took part in the culinary workshops - French cuisine led by Michal Jarosz. It was a reward for the 2ndcand 3rd place in the School Catering Competition. During the workshops Students learned about modern French cuisine. They prepared dishes with the help of the trainer, for example Nicoise salad, sirloin Wellington.

 

23 lutego 2018r. klasa 3de pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Akademii Inspiracji MAKRO.  Zajęcia pt. ”Ryby i owoce morza” prowadził trener Artur Kokoszka, który po wstępnym instruktarzu rozdał zestawy surowców i półproduktów do sporządzenia 6 dań:
1)      Makrela, cukinia, ziemniak, cytryna, aioli, ogórek, gastric
2)      Dorsz, omułki, śmietana, por, wino, tapioka, kolendra
3)      Pelamidy, sałatka wakame, mayo wasabi, shimeji, gastric, imbir, kabayaki
4)      Krewetki, sercówki, ośmiornica, masło, natka, chilii, czosnek, bagietka
5)      Dorada, masło, kapary, natka, szalotka, mix ziół, palony ziemniak
6)      Łosoś, podpłomyk, sos cytryna, nori, marchew, szparagi, gastric
Uczniowie poznali ciekawe składniki np. ośmiornicę, pelamidy. sałatka wakame, grzyby ze wschodu, wykorzystywali różne techniki kulinarne np. rybę gotowali metodą sous vide, opiekali całe pory w wysokiej temperaturze, confitowali ziemniaki i łososia, wypiekali podpłomyki.  Warsztaty były wspaniałe.  Dziękujemy!

 //

on 23rd February students from class 3de with their teacher Ms B. Pręgowska took part in the culinary workshops in the Academy of Inspiration MAKRO. Artur Kokoszka led the classes "Fish and seafood" and he gave out ingredients to prepare the dishes.
1. mackerel, zuchini, potato, lemon, aioli, cucumber, gastric
2. cod, mussels, cream, leek, wine, tapioca, coliander
3. bonito, wakame salad, mayo wasabi, shimeji, gastric, ginger, kabayaki
4. shrimps, cockles, octopus, butter, parsley, chilli, gastric, baguette
5. bream, butter, capers, parsley, onion, mix of herbs
6.salmon, wafer, lemon, carrot, asparagus, gastric
Students learned about interesting ingredients and used different culinary techniques. The workshops were very interesting. Thank you!

 

Dnia 15.12.2017 grupa 20 uczniów pod opieką p. Pauliny Ciesielskiej i Moniki Różyckiej miała okazję uczestniczyć w zajęciach w ramach projektu "Szef dla młodych talentów" organizowanych przez firmę Makro. Zajęcia składały się wykładu o sommelierstwie wodnym, prezentacji produktowej dotyczącej karpia i pokazu kulinarnego uwzględniającego nowości z rynku gastronomicznego.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy z tematyki poruszanej w czasie szkolenia. Osoby z najwyższą liczbą punktów mają szanse na odbycie stażu w Akademii Inspiracji MAKRO.

 //

On 15th December 2017 a group of 20 students with their teacher Ms P. Ciesielska and Ms.M.Różycka had the opportunity to participate in the activities of the projrct "Chief for Young Talents" organized by Makro Company. It was a lecture on sommeliering, product presentation on carp and culinary show taking into account new products from the catering market. At the end of the meeting all participants took up a test of knowledge of the subject discussed during the training. Students with the highest number of points have a chance to complete an internship at the Academy of Inspiration MAKRO.

 

Szef dla mlodych talentów
Dnia 26 października 2017 roku uczniowie klasy 2 f i 3 f Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez sieć hurtowni MAKRO. Tematem przewodnim spotkania była polska kuchnia tradycyjna i historyczna, również w ujęciu nowoczesnym. Edukacyjny pokaz kulinarny poprowadzony był przez Jakuba Steuermarka, prelekcję wygłosił Maciej Nowicki, Szef Kuchni Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Bożena Juzaszek i Pani Paulina Ciesielska.

 //

Chef for young talents
On 26th October students from class 2f and 3f took part in the educational meeting organized by the Makro wholesale. The topic was - Polish traditional and historical cuisine, as well as contemporary one. The culinary show was led by Jakub Steuermark, the lecture was given by maciej Nowicki, chef of the Museum Palace of Jan III in Wilanów. Ms B. Juzaszek and Ms P. Ciesielska were present together with their students.

 

Dnia 29 września 2017r. klasa 2d pod opieką Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych pt. „Finger foods” w  Akademii Inspiracji Makro. Zajęcia poprowadzili panowie: Michał Jarosz i Artur Kokoszka. Uczniowie pod okiem szefów zapoznali się z różnymi, ciekawymi surowcami jak np. foie gras, grzyby Shimeji, tapioka, kalmary.  Nauczyli się nowych technik sporządzania potraw i sami układali niewielkie, bardzo dekoracyjne porcje.

Przygotowali następujące dania:
1.       Balatyna z Foie Gras, chutney z jabłkami
2.       Lemon Curd z ricottą
3.       Rostbef z kabayaki i grzybami Shimeji
4.       Krewetki tempura wakame

Wszyscy byli bardzo zadowoleni, czasem zdziwieni zaskakującymi smakami, pod koniec zmęczeni, bo praca wymagała dużego skupienia. Dziękujemy!

 //

On 29th September 2017 students from class 2d with their teacher Ms Beata Pręgowska took part in culinary workshops "Finger foods" at the Macro Inspiration Academy. The classes were led by Michał Jarosz and Artur Kokoszka. The students were acquainted with various interesting raw materials such as foie gras, Shimeji mushrooms, tapioca, squid. They learned new cooking techniques and they prepared the following dishes:
1.Balata with Foie Gras, chutney with apples
2.Lemon Curd with ricotta
3.Roast beef with cabayaki and mushroom Shimeji
4.Tempura wakame shrimps

Everyone was very happy, sometimes surprised by the taste. Finally they were tired because it required a lot of concentration. Thank you!