11 listopada

11 listopada 2018

W piątek, 09 listopada uczciliśmy 100-lecie niepodległości Polski.
Uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Szkolnego.  O 11:11 wszyscy zaśpiewaliśmy hymn Polski.. Uroczysty apel rozpoczęła p. dyr. Anna Chylińska. Pan Tomasz Ładziak wręczył nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego: Wydarzenie, które kojarzy mi się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości". Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ukazujący naszą drogę do wolości od zaborów do  czerwca 1989 r. Słuchaliśmy poezji oraz wzruszających pieśni i piosenek patriotycznych .

 //

On Friday, November 10, we celebrated the 100th anniversary of Polish Independence.
The ceremony was conducted by representatives of the Student Council. At 11:11 all the student community sang the Polish national anthem. A solemn appeal was started by the head teacher Anna Chylińska.  Mr Tomasz Ładziak presented the prizes to the winners of the School Art Competition: “An event that reminds me of the 100th anniversary of Poland regaining its independence”. Pupils presented a verbal and musical installation showing our way to the freedom from the partitions to June 1989. We listened to poetry, moving cantos and patriotic songs. 11 listopada 2017

 

Prezentacja
11 listopada 2016

 

Prezentacja11 listopada 2009

W dniu 10.11.2009 r. odbyła sie w szkole uroczycstość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie z klasy II H1 pod kierunkiem wychowawcy Pani Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej, wykonali program opracowany we współpracy z nauczycielem historii Panią Angeliką Figurską.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu rozpoczął się przygotowany program wprowadzający nas w temetykę święta. "Legiony to ...", "Rota ...", "Przybyli ułani..." pomogły nam przenieść się do tamtych lat.11 listopada 2008

11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność , symbol wiary i zwycięstwa. 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie klasy IIk i Ig1 pod kierunkiem pana profesora Tomasza Ładziaka przygotowali uroczysty apel, którego hasło przewodnie brzmiało ,,Pytasz się synu gdzie jest i jaka?”
Podczas apelu uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju od rozbiorów do stanu wojennego, wszystko upiększając poezją patriotyczną, odśpiewaniem hymnu, a także pieśni ,,Mury” Jacka Kaczmarskiego.

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem …. I znów nas odszukał
Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały,
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały –
tymi pięknymi słowami wiersza, Ewelina Myślińska z klasy Ik1, wprowadziła nas w nastrój, kiedy po latach zaborów i niewoli w 1918 roku nagle „wybuchła polska”.
W dniu 09. listopada 2007 roku, z okazji 89 rocznicy odzyskania niepodległości, cała nasza szkol aspołeczność uczestniczyła w uroczystym apelu, który pod kierunkiem artystycznym pani profesor Krystyny Mazurek przygotowała klasa Ik1.
Było dużo pięknej poezji patriotycznej, legionowskich piosenek, fragmentów wypowiedzi marszałka Józefa Piłsudskiego w wykonaniu uczniów. Na zakończenie usłyszeliśmy mocne słowa „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta:
„Ojczyzna kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas”.