3 Maja

3 Maja 2018 // 3rd May 2018

W tym roku obchodziliśmy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Pierwsza w Europie, a druga na świecie nowocześnie spisana konstytucja ustanowiona została ustawą rządową przyjętą przez Sejm Czteroletni. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w naszej szkole odbyły się lekcje godziny wychowawczej poświęcone temu wydarzeniu, na których wyświetlana była prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia naszej szkoły. Na telewizorze w holu głównym szkoły wyświetlane były prezentacje przygotowane przez uczniów i nauczycieli poświęcone wydarzeniom oraz postaciom związanym z uchwaleniem Konstytucji.

Najważniejsze informacje dotyczące Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonego 2 maja i rocznicy uchwalenia konstytucji przypomniane zostały również podczas apelu z okazji zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.

 // 

This year we celebrated the 227th anniversary of the adoption of the Constitution on 3rd May 1791. It was the first in Europe and second in the world, modern constitution established by a government act adopted by the Four - Year Parliament. To cmmemorate yhis event, lessons were held at our school devoted to this event, on which the multimedia presentation was displayed by the students.

The most important information about the Day of the Flag of the Republic of Poland celebrated the 2nd May and the anniversary of the 3rd May Constitution were also recalled during the celebration of the graduates' end of school year. 3 Maja 2017 // 3rd May 2017

  Prezentacja  3 Maja 2016 // 3rd May 2016

  PrezentacjaKonstytucja 3 Maja

(...) Choć przeminął dawno wiek.
Dawne hasła się zmieniły.
Orzeł począł nowy bieg.
Lecz z przeszłości czerpał siły".

Konstytucja 3 Maja – uchwalona 3 Maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 Maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało Sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez Sejm uchwały. Konstytucja 3 Maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.