2019-2011

Dzień Edukacji Narodowej 2019 // Education Day 2019

Powodzenia w misji Nauczyciela!
Niech nikt się wątpić nie ośmiela,
że praca nauczyciela z powołania,
warta jest wielkiego uznania.
Bo cenna bardziej niż inne prace,
choć mniejsze z niej czasem wychodzą kołacze.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom, którzy zostali wyjątkowo docenieni i otrzymali wyjątkowe nagrody:

Ministra Edukacji Narodowej – p. Bożena Juzaszek, Mazowieckiego Kuratora Oświaty – p. Tomasz Ładziak, Burmistrza Dzielnicy   - p. Beata Pręgowska, Gratulujemy !!!

 //

Good luck in the teacher's mission!

                                                          Let no one dare doubt that the teacher's work is 

                                                          work of great recognition. It is more valuable than

                                                          other works, although sometimes the results are

                                                          less effective

 

Congratulations to teachers who have been exceptionally appreciated and received unique awards of:

Minister of National Education - Ms Boźena Juzaszek, Mazowiecki Superintendent of Education - Mr Tomasz Ładziak, Mayor of the District - Ms Beata Pręgowska, Congratulations!

 
Dzień Edukacji Narodowej 2018 // Education Day 2018

W dniu 15 października 2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi  oraz emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poczęstunek i pięknie udekorowane stoły bankietowe przygotowały z tej okazji Pani Agnieszka Konieczna i Pani Izabela Stoczkowska z kilkoma uczniami z klasy IIC.

//

On October 15, 2018, due to the National Education Day a meeting of head teacher, teachers, retired teachers, administration and service staff took place at our school. Refreshments and beautifully decorated banquet tables were prepared by Ms. Agnieszka Konieczna and Ms. Izabela Stoczkowska with several students from the class IIC.Dzień Edukacji Narodowej 2016 // Education Day 2016

W tym roku nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe otrzymała Pani Teresa Rogala, Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Beata Pręgowska, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej Pani Urszula Augustyniak.

//

This year Ms Teresa Rogala has received the award from the Mayor of Praga District in Warsaw, Mazovian Head of Education Department award for Ms Beata Pręgowska, Ministry of Education award for Ms Urszula Augustyniak.Dzień Edukacji Narodowej 2015 // Education Day 2015

W dniu 14.10.2015 r odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie klas I. Pani Dyrektor złożyła życzenia nauczycielom. Zostali zaproszeni nauczyciele emerytowani, którzy przepracowali w naszej szkole wiele lat.
W tym roku nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe otrzymała Pani Urszula Augustyniak.

//

On 14th October 2015 due to the National Education Day an assembly took place in our school. Our principal Ms Anna Chylińska wished all the teachers further motivation work and satisfaction of the students` achievements, as well as, health and happiness. Retired teachers were also invited to the meeting.
This year Ms Urszula Augustyniak has received the award from the Mayor of Praga District in Warsaw.Dzień Edukacji Narodowej 2014 // Education Day 2014

„Potrzeba szczególnej wrażliwości ze stron wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu”.

Jan Paweł II
(Łowicz, 14 VI 1999r.)

//

"There needs to be a particular sensitivity from everyone who work in schools to create an atmosphere of open and encouraging dialogue."

Pope John Paul II
(Łowicz, 14 VI 1999r.)


Nasza szkoła ma bogatą przeszłość, historię i tradycję.
Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę i uczą się jak wykorzystać ją w praktyce. Szkoła przygotowuje uczniów także do dorosłości i odpowiedzialności, rozwija ich zainteresowania i kształtuje osobowość.
Drogowskazami pracy wszystkich pracowników naszej szkoły są takie wartości jak: dobro, piękno, prawda. Nauczyciele angażują się w pracę dydaktyczną oraz różnego rodzaju działalność pedagogiczną.

Za swój profesjonalizm nauczyciele, oprócz nagrody dyrektora, otrzymują także nagrody od władz oświatowych. W tym roku nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe otrzymał Pan Tomasz Ładziak, a nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Marta Monika Bagińska.

//

Our school has a rich past, history and tradition.
Our students gain knowledge and learn how to use it in practice. School also prepares students to life as responsible adults. It helps develop their interests and shape their personality.
A landmark of the common work of all of our school’s employees are values such as good, beauty and truth. Teachers are always involved in didactic and pedagogic work of all sorts. For their professionalism they are given awards.

Apart from the headmaster’s they can also receive awards from the state authorities of education. This year Mr Tomasz Ładziak has received the award from the Mayor of Praga District in Warsaw and Ms Marta Monika Bagińska has been awarded with Mazovian School Superintended Prize.Dzień Edukacji Narodowej 2013 // Education Day 2013Dzień Edukacji Narodowej 2011

"Uczyć można słowami, wychowywać tylko przykładem"

Jean de La Bruyere

W dniu 14.10.2011r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.