2011-2006

Ślubowanie klas I 2011

W dniu 10.11.2011r. odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas I oraz apel z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada.Ślubowanie klas I 2010Ślubowanie klas I 2009Ślubowanie klas I 2008

W dniu 14.10.2008 roku, w Dniu Edukacji – uczniowie klas pierwszych techników i szkoły zasadniczej przyszli do szkoły pięknie ubrani i wyjątkowo uroczyści. Mieli ślubowanie. Na naszą biało-czerwoną flagę przyrzekali uczyć się, dbać o dobre imię szkoły, godnie spożytkować zdobytą wiedzę dla ojczyzny.
Jednocześnie z pasowaniem na ucznia, Samorząd Uczniowski w żartobliwy i miły sposób przeprowadził pasowanie dla nowoprzyjętych nauczycieli.
Wejść albo nie wejść… oczywiście do szkoły - recytuje Bartek Olechowicz z klasy I H1.
Przedstawiciele klas I składają na ręce pani dyrektor Anny Chylińskiej podpisane przez każdego ucznia przyrzeczenia.
Pani dyrektor Anna Chylińska mówi: Zachowam wasze przyrzeczenia, a wy realizujcie je w praktyce.Ślubowanie klas I 2007

Podczas apelu z okazji Święta Niepodległości w dniu 09.11.2007 roku nasi pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów.
Oto co ślubowali:
1. Zachowywać postawę moralną i obywatelską godną ucznia.
2. Systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania się do pracy zawodowej.
3. Ściśle przestrzegać Statutu Szkoły.
4.Okazywać należyty szacunek władzom szkoły oraz właściwie zachowywać się wobec przełożonych, personelu nauczycielskiego i innych pracowników szkoły.
5. Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły.
6. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia.
7. Szanować mienie szkoły i przeciwdziałać niewłaściwemu stosunkowi do niego.Ślubowanie klas I 2006

17 października 2006 roku klasy pierwsze miały swój wielki dzień. Wszyscy włożyli galowe stroje i stawili się w Sali gimnastycznej, aby w obecności nauczycieli i starszych kolegów uroczyście złożyli przysięgę:

Ślubuję uroczyście, że będę:
1. Zachowywać postawę moralną i obywatelską godną ucznia.
2. Systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania się do pracy zawodowej.
3. Ściśle przestrzegać Statutu Szkoły.
4.Okazywać należyty szacunek władzom szkoły oraz właściwie zachowywać się wobec przełożonych, personelu nauczycielskiego i innych pracowników szkoły i godności ucznia.
5. Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności ucznia.
6. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia.
7. Szanować mienie szkoły i przeciwdziałać niewłaściwemu stosunkowi do niego.

PRZYRZEKAMY
Po ślubowaniu uczniowie działający w samorządzie szkolnym zaprosili zebranych na program artystyczny, który przygotowali pod kierunkiem pani profesor Iwony Baszczyk. Burzę braw wywołał konkurs do którego poproszono przewodniczących klas pierwszych:

  • Jak brzmi imię i nazwisko dyrektora naszej szkoły?
  • Jak nazywa się twoja wychowawczyni?
  • Ile lat istnieje twoja szkoła?
  • Ilu uczycie się przedmiotów?,

ale to była pestka w porównaniu z zadaniem wypicia tajemniczego płynu, którym okazał się smaczny sok.
Dyplom dla zwycięskich klas odebrały wychowawczynie: I h –trzecie miejsce
I g1-drugie miejsce
I h1-pierwsze miejsce.