2022-2010

Zakończenie roku szkolnego dla klas BSIS  2021/2022 // End of school year vocational school 2021/22

24.06.2022 r odbyło się zakończenie roku szkolnego, podczas którego cztery klasy Branżowej Szkoły I stopnia nr 20, otrzymały końcowe świadectwa. W uroczystości wzięła udział dyrekcja, nauczyciele i wszystkie klasy BSIS. 
Apel prowadzony był przez reprezentantów najstarszych klas, którzy podziękowali kadrze  pedagogicznej za wspólnie spędzone trzy lata, a młodszym koleżankom i kolegom życzyli wytrwałości oraz powodzenia w dalszej nauce. Teraz na naszych absolwentów czekają nowe wyzwania. Cytując słowa Jacka Piekary „Każdy koniec drogi jest w rzeczywistości początkiem nowej podróży” życzymy samych sukcesów  i za wszystkich mocno trzymamy kciuki. 

On 24.06.2022 the end of the school year took place, during which four classes of the Vocational School Level I number 20, received their final certificates. The ceremony was attended by the management, teachers and all BSIS classes.
The assembly was led by the representatives of the oldest classes, who thanked the teaching staff for the three years they had spent together, and wished their younger colleagues perseverance and good luck in their further studies. Now new challenges await our graduates. Quoting Jacek Piekara's words, "Every end of the road is in fact the beginning of a new journey," we wish them every success and keep our fingers crossed for all of them.

zakończenie roku szkolnego

uczniowie podczas uroczystości

zakończenie roku szkolnego

zakończenie roku szkolnego

zakończenie roku szkolnego

zakończenie roku szkolnego

zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2013/2014 // School year ends for ZSZ 2013/2014

Dnia 13 Czerwca odbyło się zakończenie roku klas III ZSZ.

//

On the 13th of April graduation day in ZSZ took place in our school.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2012/2013 // School year ends for ZSZ 2012/2013

14 czerwca br. mury naszej szkoły opuścili absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20 im. prof. S. Bergera.
W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja, nauczyciele oraz kończący naukę w naszej Szkole uczniowie klas 2A i 3C. Absolwenci pożegnali się ze Szkołą słowami:
„Chciałbym kiedyś tu powrócić. Chciałbym kiedyś tu zapukać. Porozglądać się dookoła. By dzisiejszy dzień odszukać”.
Podczas części oficjalnej Dyrekcja życzyła młodzieży szczęścia i wytrwałości w dorosłym życiu. Złożyła również serdeczne podziękowania nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację absolwentów.

//

On the 14th of June 2013 graduates of Prof. S. Berger's ZSZ no. 20 left walls of our school.
The event witnessed participation of: school's authorities, teachers and graduating pupils from classes 2A nad 3C. Graduates said goodbye school with words:
"I wish to return here. I wish to knock here someday. To look around. To find today's day."

During the official part, the school authorities wished the youth luck and perseverance in their adult life, as well as, acknowledged all teachers and form teachers for their hard labour put in eduation of our graduates.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2011/2012

Dnia 15.06.2012r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klas II A - zawód Kucharz małej gastronomi i III C - zawód Cukiernik.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2010/2011

Dnia 10.06.2011r. odbył się apel na którym żegnaliśmy uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Zawodowych.
Klasa III C - zawód cukiernik, klasy II A i II B - zawód kucharz małej gastronomii.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2009/2010

Dnia 18.06.2010r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/2010 dla uczniów z klasy III ZSZ .