2022-2013

Zakończenie klas IV TGH 2021/2022 // 4th Graders graduate school 2021/2022

W dniu 29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas czwartych. W imieniu społeczności szkolnej głos zabrała Pani dyrektor Anna Chylińska, gratulując abiturientom ukończenia szkoły i życząc sukcesów na dalszej drodze życiowej. Następnie wychowawcy klas czwartych wręczyli swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły.  Z tej okazji uczniowie klas 3h, 3hp i 3ep, pod opieką nauczycieli, przygotowali część artystyczną; były piosenki, wiersze i życzenia, dedykowanych tegorocznym maturzystom. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera radości, ale także wzruszenia i refleksji.

 

Zakończenie klas IV TGH 2020/2021  // 4th Graders graduate school 2020/2021

Pożegnanie klas maturalnych

 

Zakończenie klas IV TGH 2019/2020 // 4th Graders graduate school 2019/2020

Dnia 22 maja 2020 roku uczniowie klas 4f oraz 4 h odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem wręczyła Pani dyrektor Anna Chylińska. Pomimo wielu restrykcji sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 nie brakowało ciepłych słów i momentów pełnych wzruszeń.
Wszystkim abiturientom życzymy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Pamiętajcie też, że zawsze na Was czekamy.

 // 

On May 22nd 2020 students from 4F and 4 H classes received their certificates. Awards and certificates with distinction were handed in by the head teacher Ms Anna Chylińska. Despite numerous sanitary restrictions connected with COVID – 19 a lot of warm words and emotional, touching moments accompanied the event.
We wish all the graduates successful professional and private lives. Please remember that we are always looking forward to seeing you.

zakończenie klas IV

 Zakończenie klas IV TGH 2018/2019 // 4th Graders graduate school 2018/2019

Dnia 26 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw uczniom klas IV.  Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem wręczyła Pani dyrektor Anna Chylińska. Abiturienci otrzymali również nagrody i dyplomy za udział w konkursach gastronomicznych, sportowych i działalność na rzecz szkoły. Część artystyczną dla naszych absolwentów przygotowali uczniowie klas : IH, IF, IIH, IIA, IIIF, IVH pod kierunkiem p. U. Kowalczyk i p. I. Stoczkowskiej oczywiście przy współpracy samorządu szkolnego z opiekunem p. T. Ładziakiem. Były podziękowania ,kwiaty, życzenia i tort przygotowany przez uczniów klasy IIIC i p. U. Augustyniak, p. A. Konieczną, p. T. Rogalę  i p. M. Czarnecką Maturzystom, życzymy zdania egzaminów maturalnych.Wszystkim abiturientom życzymy szerokiej drogi! Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte.

//

On April 26th, there was a graduation ceremony of  IV grade students . Awards and certificates with distinction were presented by the head teacher Anna Chylińska. The graduates  also received prizes and diplomas for participation in catering, sport and school competitions. The artistic part for our graduates was prepared by students of the following classes: IH, IF, IIH, IIA, IIIF, IVH under the supervision of Ms. U. Kowalczyk and Ms. I. Stoczkowska, of course, in cooperation with the school council with the teacher  Mr Tomasz Ładziak. There were thanks, flowers, wishes and a cake prepared by class IIIc and Ms Augustyniak, Ms. A. Konieczna, Ms. T. Rogala and Ms. M. Czarnecka. We wish you good luck for matura exam. We wish all graduates a smooth path! We are convinced that wherever you are, you will represent our school worthily. Remember also that  our door will be always open to you.Zakończenie klas IV TGH 2017/2018 // 4th Graders graduate school 2017/2018

W dniu 27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas IV. Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżnieni absolwenci nagrody. W czasie uroczystości upamiętniono rocznicę KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz SWIĘTO FLAGI. Uroczystość zakończyła cęść artystyczna przygotowana przez p. M. Bieniek, E. Markowską - Sadowy oraz I. Stoczkowską.

//

On 27th April 2018 a solemn farewell of IV grade students took place in our school. The students received school-leaving certificates and some of the graduates got awards. During the ceremony the anniversary of 3rd May Constitution and Flag Day were commemorated. The ceremony ended with artistic performance prepared by Ms M. Bieniek, E. Markowska-Sadowy and I. Stoczkowska.

  
Zakończenie klas IV TGH 2016/2017 // 4th Graders graduate school 2016/2017Zakończenie klas IV TGH 2015/2016 // 4th Graders graduate school 2015/2016

Dnia 29 kwietnia 2016r. odbył się uroczysty apel, na którym żegnaliśmy klasy czwarte TGH.

//

On 29th April 2016 a farewell assembly for school leavers took place in our school.

 
Zakończenie klas IV TGH 2014/2015 // 4th Graders graduate school 2014/2015

Dnia 24 kwietnia odbył się uroczysty apel, na którym żegnaliśmy klasy czwarte TGH. Abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Były kwiaty, podziękowania, życzenia, emocje i chwile wzruszeń. Nad przebiegiem części oficjalnej uroczystości czuwał samorząd szkolny z opiekunem p. T Ładziakiem. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy 2g i 2g1 pod kierunkiem p. A. Koniecznej.
Absolwentom życzymy powodzenia na maturze, pomyślności w wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

//

On 24th April 2015 a farewell assembly for school leavers took place in our school. The graduates received certificates of secondary education, rewards for school results, competitions, sport achievements and school activity.There were flowers, greetings, gratitude and moments of emotions. The school self-government with Mr T.Ładziak conducted the official part of the assembly. The artistic performance was prepared by classes 2g and 2g1 with Ms A. Konieczna. We wish all the graduates success in matura exam and future education and all the best in professional and private life.Zakończenie klas IV TGH 2013/2014 // 4th Graders graduate school 2013/2014

Dnia 25. kwietnia odbyło się zakończenie nauki klas IV TGH.

//

On the 25th of April IV grades celebrate their graduation ceremony.
Zakończenie klas IV TGH 2012/2013 // 4th Graders graduate school 2012/2013

Dnia 26.04 odbyło się zakończenie roku klas IV w TGH.

//

On the 26th of April the graduation ceremony took place for our 4th graders of TGH.