Goście z Japonii

22 listopada 2012r. przyjmowaliśmy w naszej szkole gości z Japonii. Przybył do nas kolejny raz Pan Miyake, któremu towarzyszyła m. in. Pani Hiroko Yada – dyrektor prywatnej szkoły gotowania Elisabeth.

Klasa IIg1 na lekcji technologii gastronomicznej przygotowała dla gości pierogi z różnym nadzieniem, wyjaśniała sposób ich sporządzania oraz mówiła o innych polskich potrawach. Pani Yada, jako kucharz i menedżer prywatnej szkoły, interesowała się polską kuchnią, kulturą oraz systemem edukacji w Polsce. Chętnie opowiadała razem z Panem Miyake o kuchni i zwyczajach japońskich. Młodzież zadawała dużo pytań, np. o rówieśników z Japonii. Panowała bardzo miła atmosfera, nawet odśpiewano wspólnie piosenkę.

Pani Dyrektor opowiedziała o naszej szkole oraz oprowadziła po naszej placówce pokazując m. in. przygotowania kulinarne do zakończenia projektu WIE „Meandry hotelarstwa…” oraz akcję „Dar krwi – darem życia”.
Do następnego spotkania…

//

On the 22.11.2012 our school once again had a pleasure to host guests from Japan. Our honorable guests were once again Mr. Miyake together with Ms. Hiroko Yada, a principlal of private cooking school Elisabeth.
Class IIg1 during their food technology class had prepared delicious dumplings with many different fillings, than explained how to prepare them as well as mentioned other traditional Polish dishes. Ms. Yada, as a cook and manager of her private school, had been interested in Polish cuisine, culture and system of education for a long time. She, as well as, Mr. Miyake eagerly talked about Japanese customs and cuisine. Our youth asked a lot of questions, e.g. about their Japanese peers. The time passed in a pleasant atmosphere, even a song was sang through.

Furthermore, our principal presented some facts and information about our school, as well as, gave a tour around the school showing, among others, culinary preparations for finishing WIE project “Intricacies of hospitality..”, “A gift of blood – a gift of life”.
Until next meeting…

Dnia 10.09.2012r szkołę naszą odwiedziła delegacja z Japonii: prof. Hiroshi Matsui z Uniwersytetu Otemae w Osace, który jest agrochemikiem, specjalistą w zakresie wyrobów cukierniczych i pan Nobufumi Miyake (prezes firmy Sanshin International) oraz ich tłumacz. Celem wizyty było poznanie historii powstania najbardziej popularnych ciast w Polsce szarlotki i sernika oraz zapoznanie się z system edukacyjnym.

Młodzież klasy 3k miała okazję pochwalić się nie tylko wiedzą na temat historii ciast przygotowując prezentację, ale także zaprezentować swoje umiejętności praktyczne. Przygotowali degustację ciast wykonanych samodzielnie. Podczas spotkania uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat surowców, zwyczajów i prawdziwej kuchni Japońskiej.

Zostały także omówione możliwości dalszej wspólnej współpracy.

//

On the 10th of September 2012 our school was visited by the Japanese delegation including prof. Hiroshi Matsui from Otome university in Osaka, who is an agro chemist and a specialist in confectionary, and Mr Nobufumi Miyake (CEO of Sanshin International) the group’s Interpreter. The aim of the visit was to meet the origins of the most popular cakes in Poland, cheesecake and apple pie, as well as getting acquainted with the system of our education.
The youth of class 3K had an occasion not only to present possible origins of these cakes on presentation, but also showed their practical skills in making them.

The class prepared a self-made cakes to taste. During the meeting our students had also an occasion to get acquainted with Japanese customs, cuisine and typical food products.

Future possibilities of cooperation had also been discussed.