Kiermasz edukacyjny

Kiermasz edukacyjny 2019 // Educational Fete 2019

14 stycznia 2019 roku w budynku SP nr 312 przy ul. Umińskiego 11 odbyła się promocja  szkół zawodowych dla uczniów pięciu klas ósmych i czterech klas gimnazjalnych. Nasza szkoła została zaproszona do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz przedstawienia oferty edukacyjnej technikum oraz kształconych zawodów. stoisko wypełniło się uczniami klasy 1d pod opieką kierownika szkolenia praktycznego Pani Dobrosławy Kowalskiej. Uczniowie Patryk Leśniewski, Emilian Kamiński, Klaudia Małek, Szalińska Wiktoria i Weronika Wojciechowska oddzielnie, w dwóch turach przedstawili ofertę dla klas trzecich gimnazjalnych i klas ósmych szkoły podstawowej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem i została bardzo entuzjastycznie przyjęta.

Otrzymaliśmy podziękowanie od dyrekcji szkoły za to, że przedstawiliśmy w sposób ciekawy i atrakcyjny kształcone w naszej szkole zawody

 //

 On January 14, 2019, the promotion of vocational schools for students of the five eighth grades and four middle-school classes took place at 11 Uminskiego Street (Primary School no. 312). Our school was invited to participate in this event and present the educational offer of the technical school and the professions.  The practical training manager, Ms. Dobrosława Kowalska with  pupils from class 1d Patryk Leśniewski, Emilian Kamiński, Klaudia Małek, Szalińska Wiktoria and Weronika Wojciechowska separately, in two rounds presented an offer for third grade middle school and eighth grade elementary school, which was met with huge interest and was very enthusiastically accepted.

We received thanks from the head teacher for the presentation of professions taught in our school in an interesting and attractive way.

  

Kiermasz edukacyjny 2017 // Educational Fete 2017

16 marca 2017 r. w Miejskim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zielonce odbył się po raz VII Kiermasz Edukacyjny. Celem kiermaszu było zapoznanie uczniów klas trzecich gimnazjum
z ofertą edukacyjną min. naszej szkoły. Zainteresowani uczniowie pytali się o możliwościach kształcenia w zawodach z obszaru gastronomicznego i hotelarskiego. Na pytania odpowiadały uczennice z klasy 2a i 2c pod opieką p. Urszuli Augustyniak. Wielu uczniów planuje odwiedzić naszą szkołę podczas dnia otwartego. Serdecznie zapraszamy.

//

On 16th March 2017 in the cardinal S.Wyszyński Middle School in Zielonka was held VII Educational Fair. The aim was to show students of 3rd grade our school offer. Students asked about the possibilities of vocational education in catering and hospitality. Students from class 2a and 2c with their teacher Ms U. Augustyniak answered all the questions of their younger friends. Students planning to visit our school are welcome during the open day.
Kiermasz edukacyjny 2015 // Educational Fete 2015

Słodka promocja naszej szkoły
Jak co roku, tym razem w dniu 10 lutego 2015 r., reprezentowaliśmy naszą szkołę podczas ,,Kiermaszu Edukacyjnego ’’, który odbył się w Miejskim Gimnazjum im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zielonce.
16 szkół zawodowych i ogólnokształcących z Warszawy oraz okolic prezentowało swoją ofertę edukacyjną przed uczniami ostatnich klas Gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły (Ola Bogdanow, Ola Chmielewska, Szymon Kur oraz Mikołaj Sobiecki z klasy 3g1) udzielali szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat ZSGH. Uczniowie pytali o kwalifikacje zawodowe, jakie można u nas uzyskać, o charakter praktyk w hotelach i restauracjach oraz o perspektywy pracy po skończeniu szkoły. Uczniowie zachęcali młodszych kolegów do odwiedzenia naszej szkoły w dniu 26 marca 2015 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły oraz wyboru zawodu z naszej oferty.

Wszyscy zainteresowani naszym stoiskiem otrzymywali promujące ulotki, oraz słodkie ciastka.

//

Sweet Promotion of our School
As usual, this year it was the 10 th of February 2015, we represented our school during the "Educational Fete", which took place in the primate Stefan Wyszyński Middle School in Zielonka.
16 vocational and secondary schools from Warsaw and the suburbs presented its educatioinal offer to the students of the last grade Middle School. The students of our school ( Ola Bogdanow, Ola Chmielewska, Szymon Kur and Mikołaj Sobiecki) from class 3g1 gave all necessary information about our school. Students asked about the qualifications, practice in the hotels and restaurants and the possibility of work after completing school. Our students encouraged their younger friends to visit our school the 26th of March 2015 during the Promotion Day.

Everybody who was interested in our school-stand got leaflets and cakes.