2022-2013

Dzień szkoły 2022 // School Day 2022

W dniu 12 maja 2022 roku odbył się w Naszej szkole Dzień Otwarty, gdzie prezentowano bazę dydaktyczną oraz ofertę edukacyjną na kierunkach kształcenia gastronomiczno-hotelarskich.
W trakcie oprowadzania przez uczniów z Samorządu Szkolnego oraz recepcję szkolną kandydaci mogli zwiedzić szkołę a do tego wejść do każdej klasy i pracowni przedmiotowej , a także porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Zwieńczeniem spotkania było spotkanie z Panią Dyrektor, Kierownik Kształcenia Praktycznego oraz przedstawicielami komisji rekrutacyjnej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjna naszej szkoły. Do zobaczeniu we wrześniu ……

W dniu 12 maja 2022 roku odbył się w Naszej szkole Dzień Otwarty, gdzie prezentowano bazę dydaktyczną oraz ofertę edukacyjną na kierunkach kształcenia gastronomiczno-hotelarskich.
W trakcie oprowadzania przez uczniów z Samorządu Szkolnego oraz recepcję szkolną kandydaci mogli zwiedzić szkołę a do tego wejść do każdej klasy i pracowni przedmiotowej , a także porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Zwieńczeniem spotkania było spotkanie z Panią Dyrektor, Kierownik Kształcenia Praktycznego oraz przedstawicielami komisji rekrutacyjnej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjna naszej szkoły. Do zobaczeniu we wrześniu ……

uczniowie podczas prezentowania szkoły, recepcja szkolna

zwiedzający szkołę, uczniowie zaangazowani w wolontariat

prezentacaj sal szkolnych dla gości zwiedzających

prezentacaj sal szkolnych dla gości zwiedzających

prezentacaj sal szkolnych dla gości zwiedzających

prezentacaj sal szkolnych dla gości zwiedzających

prezentacaj sal szkolnych dla gości zwiedzających

prezentacaj sal szkolnych dla gości zwiedzających

 

Dzień szkoły 2019 // School Day 2019 

28 marca 2019r. w Dniu Otwartym Szkoły odbył się konkurs ciastkarski pt.: "Ciastko warzywne”, zorganizowany przez p. Agnieszkę Konieczną. Przedmiotem konkursu było wykonanie ciastek z wykorzystaniem warzyw. W wyniku oceny ciastek przez jury w składzie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz głosowania gości odwiedzających szkołę, nauczycieli i uczniów wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Hubert Bator, kl. 3c
II miejsce – Paula Socha, kl. 3f
III miejsce –Daria Stender, Anastasiia Surhai, kl. 1e
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie !!!

// 

On 28th March, 2019 during the School's Open Day, there was a pastry competition called "Vegetable Cake" organized by Ms. Agnieszka Konieczna. The topic of the competition was making cookies using vegetables. As a result of the assessment of the cookies by the jury consisting of vocational subjects teachers and the voting of  school visitors - teachers and students, the winners were selected:

1st place - Hubert Bator, class 3c
2nd place - Paula Socha, class 3f
3rd place - Daria Stender, Anastasiia Surhai, class 1e
Congratulations to the winners and thanks to all students who took part in the competition !!!

  

Dzień szkoły 2018 // School Day 2018

15 marca 2018 r. odbył się Dzień Otwarty w naszej szkole, podczas którego staraliśmy się zachęcić młodszych kolegów do podjęcia nauki w naszej szkole. Wszyscy zebrani zostali serdecznie powitani przez Panią Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej, która zaprezentowała szeroką ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/19.
Następnie gimnazjaliści oraz ich rodzice mieli jedyną i niepowtarzalna okazję zobaczyć jak wyglądają zajęcia w naszej szkole. Zarówno te związane z zawodami  jak i z przedmiotami ogólnymi. Na recepcji zostali powitani w sposób profesjonalny przez uczniów z klas hotelarskich, którzy byli przewodnikami w zwiedzaniu szkoły. W pracowniach gastronomicznych odbyły się następujące atrakcje: konkurs „Miodowa słodycz”, eliminacje szkolnego Konkursu Ogólnopolskiego ,,Patriotka 100-lecia”, pokaz wykonania lodów oraz ich degustacja, serwowano w naszej szkolnej „kawiarni” napoje gorące. Młodzież upiekła przepyszną pizzę, którą ze smakiem zajadali goście.

W pracowni biologicznej przeprowadzano doświadczenia w zakresie w wykrywanie skrobi, białka, tłuszczy  w produktach spożywczych. Panie Polonistki zaprezentowały gazetę szkolną oraz twórczości uczniów naszej szkoły. W bibliotece można było poznać historię szkoły w kronikach. W sali matematycznej uczniowie wraz z nauczycielami pokazali, że matematyka to nie tylko liczenie ale też świetna zabawa z wykorzystaniem nowych technologii.
Zainteresowanie naszą szkołą w tym roku było równie duże,  jak w latach poprzednich, wielu z tych młodych ludzi wróci tutaj pewnie we wrześniu - już w roli uczniów.

 //

On 15th March 2018 the Open Day was held in our school, during which we encouraged younger students to study in our school. Everyone was welcomed by the Head teacher on behalf of the entire school community who presented a wide educational offer for the school year 2018/2019. The middle school students and their parents had the opportunity to see classes how the classes look like. Students from hospitality classes greeted all the guests at the reception. They were their guides while they were visiting our school. The following atractions were held: the "Honey Sweets" competition, Polish National Competition  - cookies "Patriot of 100 anniversary", ice cream demonstration, delicious pizza.

In Biology lab experiments in starch, protein and fat detection were carried out. Polish teachers presented the school newspaper and the library presented chronicles of school history. Maths teachers showed that Maths is not just counting but also great fun using new technologies. The interest in our school was as large as in previous years. Many of these young people will come back probably in September as students of our school.

15 marca 2018r. w Dniu Otwartym Szkoły odbył się konkurs ciastkarski "Patriotka 100-lecia”. Przedmiotem konkursu było wykonanie  biało - czerwonych ciastek, łatwych  w przenoszeniu i jedzeniu, nieskomplikowanych w wykonaniu  (z ogólnodostępnych produktów), niedrogich i pysznych.  W wyniku oceny ciastek  przez jury w składzie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz głosowania gości odwiedzających szkołę, nauczycieli  i uczniów wyłoniono zwycięzców:
I miejsce- Paula Socha, kl. 2f
II miejsce – Yuliia Muzyka, kl. 1c
III miejsce- Milena Szyszka, Justyna Wieśniuk, kl. 2a
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie!!!

 //

On 15th March during the School Open Day a pastry contest "Patriot of the 100th Anniversary" was held in our school. Students prepared white and red cookies, easy to carry and not difficult to make (from inexpensive available products). As a result of the assessment of cookies by a jury composed of vocational subjects teachers and the following winners were selected:
1st place - Paula Socha from 2f
2nd place - Yulia Muzyka from 1c
3rd place - Milena Szyszka and Justyna Wieśniuk from 2a
Congratulations to the winners and all the students that took part in the competition!

 Dzień szkoły 2017 // School Day 2017

05 kwietnia 2017 r. był dniem otwartym dla gimnazjalistów. Podczas spotkania informacyjnego Pani Dyrektor Anna Chylińska zaprezentowała ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz zachęcała gimnazjalistów, aby z niej skorzystali.
Następnie pokazaliśmy gościom pracownie, w których uczniowie zdobywają wiedzę gastronomiczną, hotelarską i cukierniczą. Mieliśmy okazję zaprezentować nasze niektóre osiągnięcia oraz umiejętności praktyczne.

Atrakcji dla zwiedzających nie brakowało, a były to:
- konkurs „Wykorzystanie miodu w potrawach”
- produkcja i degustacja pizzy
- pokaz wykonania i degustacja krokietów ziemniaczanych w różnych posypkach oraz zup kremów
- pokaz wykonania i degustacja napojów bezalkoholowych
- konkurs ciastkarski: „Babeczki – cztery pory roku”
- pokazy obsługi gości w recepcji (scenki)
- konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną
- finał projektu ROK WISŁY 2017, projekcja filmu o Wiśle i prezentacja prac (plakatów ) poświęconych rzece Wiśle, wykonanych przez uczniów w ramach konkursu na plakat.
- gry i zabawy w języku angielskim: quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, scrabble, domino, wisielec, koło fortuny, wyszukiwanie kodów, prezentacje uczniów o kuchniach świata w jęz. angielskim oraz 2 filmy z udziałem naszych absolwentów : „Rejestracja hotelowa”, „Jak przyrządzić pizzę”
- wystawa prac uczniów oraz mini dialogi z j. niemieckiego, ankieta
- prezentacje multimedialne uczniów, gry i zabawy, filmy edukacyjne, wystawa prac plastycznych uczniów i gazetki szkolnej
- krzyżówki i układanki matematyczne
- zagadki literackie, wystawa kronik
- mini studio nagrań
- układanie puzzli z logo szkoły, aromaterapia
- demonstracja ćwiczeń na przyrządach w siłowni, pokazowy trening piłki siatkowej oraz elementy piłki koszykowej, gry i ćwiczenia na boisku szkolnym

W tym dniu gościliśmy również przedstawicieli grupy Auchan, którzy zachęcali gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie cukiernik i piekarz. Zawody te od nowego roku szkolnego zostaną objęte patronatem grupy Auchan.
Samorząd szkolny profesjonalnie przyjmował gości na recepcji, oprowadzał ich, zadbał o nagłośnienie sali oraz serwis fotograficzny.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą szkołę. Jednocześnie mamy nadzieję, że wielu z nich zasili szeregi uczniów klas pierwszych. Serdecznie zapraszamy!

//

On 5th April there was an Open Day in our school for the junior high school students. During the meeting our head teacher Ms Anna Chylińska presented the educational offer of our school and encouraged students to take advantage of it. Then we showed the students our labs where students gain catering, hospitality and confectionery knowledge.

We had the opportunity to present some of our achievements and the following attractions took place:
- contest "The use of honey in the dishes"
- pizza production and tasting
- potatoe croquettes and cream soups
- soft drinks
- cookie contest "Cupcakes - four seasons"
- guest service at the reception
- contest for the most beautiful Easter egg
- final project of year 2017, film about Vistula river, students` posters
- English games and quizzes, quiz about English speaking countries
- students` works in German
- multimedia presentations
- educational films
- crossword puzzles
- mini recording studios
- exercises on gym equipment, volleybal training on the school field
On that day we also hosted representatives of the Auchan group who encouraged the junior high school students to study in our school as confectioner and baker. The Auchan Group will hold the patronage of those professions. School Council guided our guests and took care of them. We thank everyone who visited our school. We hope that many of them will be in the first class this year. You are welcome!

 

 Dzień szkoły 2016 // School Day 2016

07 kwietnia 2016 r. był dniem otwartym naszej szkoły dla gimnazjalistów, zaprosiliśmy gości do wszystkich pracowni, pokazaliśmy im, w jakich warunkach zdobywamy wiedzę gastronomiczną i hotelarską, zaprezentowaliśmy niektóre nasze osiągnięcia i umiejętności praktyczne.
Podczas spotkania informacyjnego Pani Dyrektor Anna Chylińska zaprezentowała ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz zachęcała gimnazjalistów, aby z niej skorzystali. Następnie przewodnicząca szkolnej komisji rekrutacyjnej pani Grażyna Studzińska – przedstawiła zasady rekrutacji, obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017. Pani pedagog Anna Zubrycka-Pacholik ogłosiła nazwiska laureatów konkursu, który przeprowadzono podczas giełdy
szkół „Perspektywy”.
Po spotkaniu na sali młodzież gimnazjalna wraz z rodzicami ruszyła zwiedzać naszą szkołę. W pracowniach było można nie tylko coś ciekawego zobaczyć, nauczyć się, ale i coś dobrego skosztować.
2 - Pokaz pieczenia i degustacja rogalików
3 - Wystawa pisanek wielkanocnych
4 - Jak osiągnąć sukces? – Gry planszowe, krzyżówki
5 - Polska w okresie rozbiorów - wszystko na ten temat
8 - Pokazy wykonania napojów kawowych w wykonaniu uczniów oraz absolwenta Jakuba Sasina
9 - Pieczenie placków ziemniaczanych i degustacja
26- Produkcja i degustacja pizzy, smothie owocowe
31- Układanie puzzli z logo szkoły, indywidualne konsultacje z elementami coachingu, aromaterapia
101- Mikroskop – pokaz, doświadczenia z koagulacji
102- Kalambury, zagadki literackie, prezentacja gazetki szkolnej
104- Wystawa prac uczniów
105- Zagadki logiczne
106- Prezentacje hoteli oraz pokazy obsługi gościa w recepcji
107- Konkurs kulturowy krajów anglojęzycznych, five o'clock- poczęstunek herbatą
202- Mini studio nagrań
207- Zgadywanki geograficzne, rebusy, kalambury, krzyżówki Podczas trwania dnia otwartego odbył się konkurs ciasteczkowy „Kolorowa wiosna”.
W bibliotece-wystawa prac konkursowych „Patron naszej szkoły Stanisław Berger”. Na nowym boisku szkolnym- trening piłki nożnej, siłownia- demonstracja ćwiczeń na przyrządach. Samorząd szkolny profesjonalnie przyjmował gości na recepcji, oprowadzał ich, zadbał o nagłośnienie sali oraz serwis fotograficzny.
Ten dzień był udanym, nie tylko z powody przybycia wielu gości, którzy być może zasilą szeregi uczniów klas pierwszych, ale również była to okazja do celebracji corocznego święta naszej szkoły.

//

The 7th April 2016 was an open scool day for the middle school students and all the invited guests.We showed them the catering workshop and place where we gain culinary and hospitality skills. During the meeting our principal Ms Anna Chylińska presented the educational offer of our school and encouraged middle school students to join our school. School admission committee Ms Grazyna Studzińska presented the enrolment rulesin the school year 2016/2017. Ms Anna Zubrycka Pacholik announced the names of the winners of the competition which was carried out during the School Fair- Perspektywy. After the meeting students and their parents started visiting our school.

2 - Cooking show and tasting croissants
3 - Display of Easter eggs
4 - How to achieve success? - board games, crosswords
5 - Poland during partitions
8 - Coffee room - drinks prepared by students and our graduate Jakub Sasin
9 - Baking potatoe pancakes
26 - Tasting pizza and fruit smoothie
31 - Puzzle with school logo
101 - Microscope show
102 - School newspaper
104 - Student work display
105 - logical puzzles
106 - hotel guest service at the reception
107 - English competition; 5 o'clock tea
202 - mini recording studio
207 - geographical competitions
During the open day there was a biscuit competition "Colorful spring". In the library there was a contest "Patron of our school - Stanisław Berger". The day was successful, not only because many visitors attended, but also it was an opportunity to celebrate the annual feast of our school.

 Dzień szkoły 2015 // School Day 2015

Dnia 26 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla gimnazjalistów.

Czym jak czym, ale naszą szkołą pochwalić się możemy! Z dumą zaprosiliśmy więc miłych gości do wszystkich pracowni, pokazaliśmy im, w jakich warunkach zdobywamy wiedzę gastronomiczną i hotelarską, zaprezentowaliśmy niektóre nasze osiągnięcia i umiejętności praktyczne.

Serdecznie powitanie gimnazjalistów czekało już na progu szkoły, a następnie odbywało się oprowadzanie gości po szkole, odpowiadanie na ich pytania i oczywiście proponowanie, aby zostać uczniem „Majdańskiej”.
Spotkanie informacyjne.
Pani Dyrektor Anna Chylińska w ciekawy sposób zaprezentowała ofertę naszej szkoły, zachęcając młodych gości do zainteresowania się sztuką kulinarną i zgłębiania jej tajników właśnie w ZSGH. Następnie przewodnicząca szkolnej komisji rekrutacyjnej pani Grażyna Studzińska – przedstawiła zasady rekrutacji obowiązujące w roku szkolnym 2014/15. Wszystkie informacje zostały także w przystępny i obrazowy sposób przedstawione na prezentacji multimedialnej.

Zwiedzanie szkoły.
Po spotkaniu na sali młodzież gimnazjalna wraz z rodzicami ruszyła zwiedzać naszą szkołę A atrakcji przygotowaliśmy wiele! Można było nie tylko coś ciekawego zobaczyć, nauczyć się , ale i coś dobrego skosztować.
- W pracowniach gastronomicznych odbywała się produkcja i degustacja wyśmienitych surówek, doświadczenia z kapustą, pieczenie i degustacja ciasteczek francuskich, prezentacja zawodu cukiernik oraz pokazy umiejętności cukierniczych, konkurs mazurków wielkanocnych.
Miło było patrzeć, jak gościom wszystko smakowało i słuchać pochwał pod naszym adresem....
Po obfitej degustacji gimnazjaliści udali się do szkolnej kawiarni na pokaz wykonania napojów kawowych, napili się eis tea i...widać było, że pozytywne ich nastawienie do szkoły na Majdańskiej staje się coraz bardziej widoczne.
- Ale na tym nie koniec, bo wiele atrakcji było jeszcze w pracowniach języka angielskiego i niemieckiego. Konkursy, mini – dialogi, scenki i pokazy multimedialne w językach obcych pokazywały, w jak interesujący sposób uczymy się języków obcych.
- Matematyczne głowy też znalazły coś dla siebie, łamigłówki matematyczne, pokazy doświadczeń chemicznych, zabawa z mikroskopem. Można też było uzupełnić wiedzę z udzielania pierwszej pomocy.
- Chętni do klasy hotelarskiej z zainteresowaniem oglądali pracownię obsługi, jej wyposażenie oraz pokaz obsługi gościa w recepcji.
- Pracownie polonistyczne to interaktywny świat Warszawy na przestrzeni wieków [ Gra interaktywna ,, Miejsca historyczne w Warszawie’’ gra planszowa „Zabytki Warszawy”].
- W pracowni informatycznej czekała na gości niespodzianka - studio nagrań dla gimnazjalistów, aby mogli nagrać wrażenia dotyczące naszej szkoły i swoich planów edukacyjnych.
- Na sali gimnastycznej królowała piłka siatkowa i koszykowa, przy muzyce odbywały się również układy akrobatyczne, a w siłowni - demonstracja ćwiczeń na przyrządach.
- W sali katechetycznej przygotowano wystawę pisanek wielkanocnych, niezwykle urodziwych.
- W bibliotece literatura została zaprezentowana... na ekranie, gimnazjaliści odgadywali tytuły fragmentów znanych dzieł literackich.
Rodzice – dawni absolwenci, a dziś przyprowadzający swoje pociechy do naszej szkoły - szperali w starych kronikach, odszukując swoich zdjęć z okresu szkolnego. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła jest szkołą pokoleniową!

Na zakończenie wizyty każdy gość został obdarowany słodkimi ciastkami.
Wiele osób odwiedziło naszą szkołę. Mamy nadzieję, że wielu z nich zasili szeregi uczniów klas pierwszych. A tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali – serdecznie zapraszamy, bo warto!

//

On the 26th of March there was Open Day for students of middle school (gymnasium) in our school.

We can be proud of our school. We have invited all the guests to our school labs and we showed them how we gain our gastronomic and hotel knowledge. We presented our achievements and practical skills. The guests were greeted at the entrance and after that they were conducted and shown around the school. They were informed about our school and encouraged to attend Majdańska school next year.

Information meeting
The head teacher Ms A.Chylińska presented our school in an interesting way, encouraging young guests to get interested in cookery and to explore it in our school. After that the chair of the school enrolment commission Ms G. Studzińska presented the enrolment regulations in 2014/2015. All the information was also provided in the multimedia presentation.

Visiting school
After the meeting the guests with their parents started visiting our school. There were a lot of atractions. Students could learn and taste something delicious.
- In the cooking labs they could try tasty salads, they could see how cakes are being baked, learn about the confectioner profession. There was also a competition for the best Easter mazurek cake.It was a pleasure to be praised and admired by the visiting students. After tasting all the dishes students went to the cafe to see how coffee drinks are being prepared. They drank ice tea and we could notice their positive attitude toward our school.
- There were a lot of atractions in the English and German labs. Contests, dialogues and multimedia presentations in foreign languages showed how we teach English and German.
- There were also maths contests, chemistry experiments and microscope games. Students could also learn about first aid.
- In hotel class they could see the equipment and watch guest service at the reception.
- In the Polish lab students could play interactive game "Historical places in Warsaw" and a board game "The monuments of Warsaw".
- In the IT lab there was a surprise - a recording studio where a students could record their impressions from our school and their plans for the future.
- In the gym there was volleyball and basketball game, some acrobatic exercises and in the fitness room - training.
- In the religion class there was an exhibition of Easter eggs which were really beautiful.
- In the library literature was presented on the screen. Students had to guess the title of famous litererary works.
Parents, graduates brought their children to their former school, looked into the yearbooks. We are proud that we work in the generation school. In the end everybody was treated with cookies.

A lot of people have visited our school. We hope that many of them attend our school in September. Those who haven`t decided yet are invited to join us. It `s worth doing it

26 marca 2015 r. w czasie Dnia Otwartego Szkoły odbył się konkurs na najładniejszy mazurek wielkanocny. W konkursie zorganizowanym przez p. A. Konieczną wzięli udział uczniowie z klas drugich. W wyniku głosowania wyłoniono zwycięzców. Oto oni:
I miejsce: Liwia Szcześniak, kl. 2c
II miejsce: Katarzyna Wrońska, Paulina Stoś, kl. 2c
III miejsce: Klaudia Wyrwich, kl. 2a
Gratujujemy!!!

//

On 26th March 2015 during the School Open Day there was a competition for the most beautiful Easter mazurek cake. Students from class 2 took part in the competition organized by Ms A .Konieczna. After the voting the following persons won the contest:
I - Liwia Sczcześniak 2c
II - Katarzyna Wrońska, Paulina Stoś
III - Klaudia Wyrwich 2a
Congratulations!

 Dzień szkoły 2014 // School Day 2014

Dnia 09.04. odbył się Dzień szkoły. // On the 09th of April the Open days of our school took place.

 Dzień szkoły 2013 // School Day 2013

Dnia 11.04. odbył się Dzień szkoły. // On the 11th of April the Open days of our school took place.