WSTiJO

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 2016/2017 // School of Tourism and Foreign Languages 2016/2017

Gratulacje dla Michała Łukaszewicza z klasy 4e // Congratulations to Michał Łukaszewicz from 4e class

Uczeń naszej szkoły Michał Łukaszewicz z 4e zajął I miejsce w Miedzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego OPERATION 2017 organizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. 27 marca 2017 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów B2. Jesteśmy dumni z Michała i szczęśliwi z jego sukcesu.

//

The student of our school from 4e class is the winner of the English Language Competition OPERATION 2017, which was organized by The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. On 27th March the ceremony of handing out the prizes and B2 Certificates took place. We are proud of Michał and extremaly happy with his success.

 

 

Wcześniej jednak Michał wziął udział z dwóch etapach konkursu – pisemnym - etap szkolny oraz ustnym – etap ustny, do którego zakwalifikowali się najlepsi uczniowie ze szkół w województwie mazowieckim. Ostatecznie Michał Łukaszewicz zdobył najwyższą ilość punktów – 179 i zwyciężył. GRATULUJEMY

//

Previously however, Michał had taken part in two parts of the competition – written one and oral exam, which only the best students from the schools in Mazowsze District were qualified to. As a result Michał Łukaszewicz gained the most points – 179 and won. CONGRATULATIONSWyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 2015/2016 // School of Tourism and Foreign Languages 2015/2016

25 kwietnia 2016 roku uczeń naszej szkoły – Michał Łukaszewicz (3e) otrzymał certyfikat za zajęcie 9 miejsca w Konkursie Języka Angielskiego Operation 2016 pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, zorganizowanym przez Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Jesteśmy dumni z Michała, który godnie reprezentował naszą szkołę oraz życzymy dalszych sukcesów.

//

On 25th April the student of our school - Michał Łukaszewicz (3e) received a certificate for achieving the 9th position in the English Language Competition Operations 2016 under the auspices of Mr Adam Struzik – The Marshal of the Mazowieckie voivodeship, organized by The Graduate School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. We are proud of Michał, who represented our school and we wish him more success.

  

10 marca 2016 roku w naszej szkole został przeprowadzony pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych OPERATION 2016, zorganizowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była równość płci, co odzwierciedlało szczególny charakter nadany w tym roku temu zagadnieniu przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy:
„Rok 2016 - Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet”.
W pierwszym pisemnym etapie konkursu uczestniczyło 7 uczniów.
Łukasiewicz Michał (3e), Jurko Grzegorz (4d), Grabowska Aleksandra (4e), Ramotowski Wiktor (4h), Ewelina Kowalczyk (4h), Nowak Marcin (4e), Ciok Katarzyna (4d).
Gratulujemy Michałowi Łukasiewiczowi i Grzegorzowi Jurko zakwalifikowania się do II praktycznego etapu konkursu, który odbył się 31 marca 2016 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Z niecierpliwością oczekujemy na ostateczne wyniki i trzymamy kciuki.

//

On 10th March 2016 the first part of The Interscholar English Language Contest for High Schools OPERATION 2016 took place and was organized by the College of Tourism and Foreign Languages. The main topic was the equality of sexes, what was this year’s distinctive issue suggested by the European Commission within the iniciative:
"Year 2016 – European Year of Fighting with Violence against Women”.
Seven students of our school participated in the first written part of the contest: Łukasiewicz Michał (3e), Jurko Grzegorz (4d), Grabowska Aleksandra (4e), Ramotowski Wiktor (4h), Ewelina Kowalczyk (4h), Nowak Marcin (4e), Ciok Katarzyna (4d).
We congratulate Łukasiewicz Michał and Jurko Grzegorz on having succeeded and qualified to the second practical part of the contess, which was on 31st March on the premises of the College of Tourism and Foreign Languages In Warsaw. We are looking forward to the final results and keeping our Finders crossed.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 2013/2014 // School of Tourism and Foreign Languages 2013/2014

W ramach współpracy między naszą szkołą, a Wyższą Szkołą Turystyki i Językow Obcych w Warszawie w dniu 31 maja 2014 roku Pani Bożena Juzaszek, Pan Adam Choiński oraz grupa młodzieży z klasy IIG wzięli udział w gościnnym wykładzie Profesora Christiana Raschnera, pracownika naukowego University of Innsbruck (Department of Sport Science), kierownika Olimpic Training Center oraz wybitnego trenera i fachowca w zakresie profesjonalnego narciarstwa zjazdowego. W ramach wystąpienia Pan Profesor Raschner wygłosił w WSTiJO dwa wykłady w języku angielskim:

1. Tourism management in alpine regions - the case of province Tirol in Austria,
2. Talent development and training aspects in high performance Austrian alpine ski racers.

//

On the 31st of May 2014 Ms Bożena Juzaszek and Mr Adam Choiński together with youth from class IIG participated in a lecture of Prof. Chstian Rschner, the scientific worker of University of Innsbruck (Department of Sport Science). We participated in the event due to our close partnership with The College of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. Professor Raschner conducted two very interesting lectures in english:

1. Tourism management in alpine regions - the case of province Tirol in Austria,
2. Talent development and training aspects in high performance Austrian alpine ski racers.

  

Dnia 12 października 2013 roku pani Iwona Baszczyk i pani Bożena Juzaszek były na uroczystości nadania tytułu Honorowego Magistra Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Panu Wojciechowi Cejrowskiemu podróżnikowi, publicyście, socjologowi. Panie zostały zaproszone na uroczystość w ramach współpracy między naszą szkołą a Wyższą SzkołąTurystyki i Języków Obcych. Uroczystość była bardzo ciekawa, a Pan Cejrowski podzielił się z młodzieżą swoimi przeżyciami z licznych podróży i w humorystyczny sposób udzielał rad studentom turystyki. W czasie uroczystości można było nabyć książki Pana Wojciecha z autografem autora.

//

On the 12th of October 2013 Ms Iwona Baszczyk and Ms Bozena Juzaszek attended a ceremony of granting Mr Wojciech Cejrowski, known traveler, columnist, sociologist, an honorable MA degree by Collage of Tourism and Foreign languages in Warsaw. Our teachers were invited to the event due to mutual cooperation between our school and Collage of Tourism and Foreign languages. The ceremony was very interesting since Mr Cejrowski gave a witty and captivating speech, sharing his traveling experiences with students of tourism. During the event one could even buy a book with an autograph of Mr Cejrowski.Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 2012/2013 // School of Tourism and Foreign Languages 2012/2013

Dnia 3 kwietnia 2013 roku w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych w Warszawie przy ulicy Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a odbył się wykład z prezentacją dla klasy IIH i IIIH na temat ,,REVENUE MANAGEMENT W HOTELARSTWIE” Wykład poprowadził pan Witold Drogoń – wykładowca WSTiJO.

//

On the 3rd of April 2013 as part of cooperation with College of Tourism and Foreign Languages in Warsaw located at Aleja Prymasa Tysiaclecia 38a, the lecture and presentation for classes IIh and IIIh considering the subject of ,,REVENUE MANAGEMENT in Hospitality” took place. The lecture was conducted by Mr Witold Drogoń - lecturer at WSTiJO.

14 marca 2013 troje naszych uczniów wzięło udział w ostatnim etapie konkursu językowego, organizowanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych. Zadaniem czteroosobowych zespołów było odegranie scenki, której scenariusz zespoły losowały wchodząc na salę. Podczas odgrywania scenki jurorzy, wykładowcy języka angielskiego, oceniali umiejętności językowe uczniów. Konkurencja był duża, a wyniki będą znane 22 marca. Trzymamy kciuki!

//

On March 14 three of our students took part in the final round of the English Competition held by The College of Tourism and Foreign Languages. The task was to roleplay a situation according to the instructions, in groups of four. The students were being assessed by the College lecturers, and the final results will be announced on March 22. We keep our fingers crossed!

Dnia 4 marca 2012 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. W konkursie wzięła udział klasa IVG i IVG1. Etap II odbędzie się w dniu 14 marca 2012 na terenie WSTiJO, czekamy na wyniki, może ktoś z naszych uczniów zakwalifikuje się do II etapu.

//

On the 4th of March 2012 the school stage of International competition of English took place at our school. The event was organized by The collage of tourism and foreign languages in Warsaw. Class IVG and IVG1 were the participants of the copetition. The second stage will take place on the 14th of March 2012 in WSTiJO. We are currently waiting for the results and hope that someone from our school will qualify to the second stage.

 

 

28 lutego 2013 młodzież z klas 3H i 1H1 pod opieką p. Agaty Kozerawskiej wzięła udział w anglojęzycznym konkursie "Etiudy teatralne", zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Mimo tremy wypadliśmy nieźle. Przedstawienie "A Ticket to Birmingham" zajęło trzecie miejsce, a "Have A Nice Holiday" - drugie. Aktorzy otrzymali również cenne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

//

On February 28 the students from forms 3H and 1H1, supervised and guided by Ms. Agata Kozerawska took part in an English language contest "Short Theatre Forms", held by the College of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. Despite the stage fright, we did quite well. "A Ticket To Birmingham" performance got the third place, and "Have a Nice Holiday" - the second. The actors also got valuable prizes. Congratulations!

 

Dnia 18.02.2013 w ramach współpracy pomiędzy nasza szkołą a Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych lekcję jezyka angielskiego poprowadził David Bowen.W zajeciach uczestniczyła klasa 4g, a tematem prezentacji była Walia - historia i kulura tego regionu. Nasi uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, a zdobytą wiedzę na pewno wykorzystają na ustnym egzaminie maturalnym. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie!

//

As a part of cooperation between our school and Higher School of Tourism and Foreign Languages on 18th of February, 2013 David Bowen visited us. He conducted a lesson about Welsh culture and history with students from 4g class. His presentation was connected with Matura oral exam and all the participants really enjoyed the lecture. We are looking forward to the next meeting!