Turniej zawodów

Turniej zawodów 2018/2019 // Profession Tournament 2018/2019

21 marca w Zespole Szkół nr 21 odbył się X Jubileuszowy Turniej Zawodów m. st. Warszawy. Jak zawsze Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych. W turnieju uczestniczyło 26 szkół podstawowych. Uczniowie poznali specyfikę pracy 13 prezentowanych zawodów reprezentujących różne branże - gastronomiczną, usługową, chemiczną, informatyczną, ekonomiczną, techniczną oraz wzięli udział w konkursie turniejowym.
Branżę gastronomiczną reprezentowała między innymi nasza szkoła. Uczniowie: Oliwia Kalemba, Daria Leonowicz, Patryk Leśniewski, Emilian Lipiński, Maja Matusik, Weronika Wojciechowska z klasy 1d, Katarzyna Stawecka z 3f, Hubert Nazarko z 2a oraz Zuzanna Mataszek z 3h pod opieką Pani Pauliny Ciesielskiej i Dobrosławy Kowalskiej przedstawili zawód "technik żywienia i usług gastronomicznych". W turniejowych zmaganiach udało się zdobyć wyróżnienie.
Młodzież szkół zawodowych w bardzo ciekawy, atrakcyjny sposób prezentowała młodszym kolegom tajniki zawodu, którego się uczy. Na podstawie uzyskanej wiedzy uczniowie szkół podstawowych będą mogli wybrać zawód zgodny z ich pasją, zainteresowaniami oraz z predyspozycjami zawodowymi.Turniej Zawodów pozwolił nie tylko poszerzyć wiedzę o danym zawodzie i szkole, ale poprzez grupową rywalizację młodzieży przyniósł dużo satysfakcji i dobrej zabawy."

//

On  the 21st of  March , the 10th Jubilee Profession Tournament of  Warsaw took place in the  School Complex No. 21. As usually, the competition enjoyed great interest among primary school students, teachers, educators and vocational counsellors. 26 primary schools participated in the tournament. Students  took part in the competition and got to know the character of the work of 13 different  professions representing various industries - catering, service, chemical, IT, economics and technical one. The catering industry was represented, among others, by our school. Students: Oliwia Kalemba, Daria Leonowicz, Patryk Leśniewski, Emilian Lipiński, Maja Matusik, Weronika Wojciechowska from class 1d, Katarzyna Stawecka from 3f, Hubert Nazarko from 2a and Zuzanna Mataszek from 3h with the teacher Ms Paulina Ciesielska and Dobrosława Kowalska presented the profession of "nutrition technician and catering services ". In the tournament struggle, we managed to receive distinction.
The youth of vocational schools presented to younger colleagues the secrets of the profession they learn in a very interesting and attractive way . On the basis of the obtained knowledge, primary school pupils will be able to choose a profession consistent with their passion, interests and professional predispositions. The Profession Competition not only allowed to broaden knowledge about a given profession and school, but also  thanks to youth rivalry brought  a lot of satisfaction and fun.

 

 

 Turniej zawodów 2017/2018 // Profession Tournament 2017/2018

W dniach 6-7 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 21, przy ul. Saskiej 78 odbyła się coroczna impreza dla gimnazjalistów. Szkoły zawodowe z Pragi Południe przedstawiały różne zawody, w których uczniowie mogą się kształcić w naszej dzielnicy. ZSGH promowało zawód cukiernika i piekarza, omawiając też krótko pozostałe możliwości kształcenia na Majdańskiej.

Przyszłoroczne klasy pierwsze będą objęte patronatami: cukiernicza – Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, piekarska – Auchan.

Obie firmy wsparły naszą prezentację. Przedstawiciele Auchan przywieźli wspaniałe, świeże pieczywo, którym częstowali młodzież. SPC przekazało korpusy babeczek oraz krem budyniowy, a uczennice klasy drugiej cukierniczej zorganizowały dla uczestników Turnieju Zawodów mini-warsztaty. Młodzi kandydaci dostawali babeczki wypełnione kremem budyniowym, samodzielnie musieli je udekorować posypkami i owocami i… zjeść ze smakiem. Dzięki Turniejowi Zawodów mogliśmy tez zaprezentować się siódmoklasistom, którzy będą wybierali kolejna szkołę w przyszłym roku.
Całością przedsięwzięcia opiekowała się pani kierownik szkolenia praktycznego Dobrosława Kowalska. Uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji szkoły, pomagającym w organizacji naszego stoiska serdecznie dziękujemy.

 //

On 6-7th March at Saska street was held an anual event for middle school students. Vocational schools from Praga Południe presented various professions in which students can be educated in our district. ZSGH at Majdańska street promoted the profession of confectioner and baker.

Next year's first classes will be under the patronage of confectionery SPC and bakery Auchan.

Both companies supported our representation. Representatives of Auchan brought fresh bread which was served by our students. SPC donated cupcakes and pudding cream and students from 2nd confectionery class organized mini workshops for the participants. The candidates received muffins filled with custard. They had to decorate them with toppings and fruit. The project was directed by Ms Dobrosława Kowalska. We want to thank all the teachers, students and school administration staff for help in organizing our stand. 

 Turniej zawodów 2016/2017 // Profession Tournament 2016/2017

3 czerwca 2017 r. odbyła się Gala Finałowa VIII Turnieju Zawodów m.st. Warszawy, podczas której nagrody i wyróżnienia odebrały zwycięskie szkoły techniczne oraz przedstawiciele nagrodzonych szkół gimnazjalnych.
Szkoły zawodowe
I miejsce: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, zawód – kelner
II  miejsce: Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie, zawód - technik analityk
III miejsce: Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich, zawód - cukiernik, piekarz
Gimnazja
I miejsce: Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, im. I. J. Paderewskiego
II miejsce: Gimnazjum Nr 25 im. Czesława Niemena w Warszawie
III miejsce: Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim
Nagrody dla uczniów naszej szkoły odebrała pani Dobrosława Kowalska kierownik szkolenia praktycznego a zostaną one wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 //

On 13th June the final gala of the VIII Warsaw Profession Competition was held, during which technical schools and representatives of the awarded junior high schools received the awards and distinctions.

Vocational schools:
1st place - Pijanowski Catering School in Warsaw profession - waiter
2nd place - School Complex nr 21 in Warsaw profession - analyst technician
3rd place - Catering and Hospitality School Complex in Warsaw profession - confectioner, baker
Junior high schools:
1st place - Paderewski Junior High School nr 18
2nd place - Niemen Junior High School nr 25 in Warsaw
3rd place - Anders Junior High School nr 1 in Mińsk Mazowiecki

The awards for the students of our school were received by Ms Dobrosława Kowalska, head of practical training and they will be handed over at the end of the school year.

 

W dniach 16 i 17 marca w Zespole Szkół nr 21 mieszczącym się przy ul. Saskiej 78 odbył się w godzinach 9.00-13.30 doroczny VIII Turniej Zawodów. W tym roku pod hasłem "Szkoła zawodowa - szkołą talentów, pasji i zainteresowań" przedstawionych było 18 zawodów, kształconych w praskich szkołach. Do udziału w Turnieju Zaproszono 36 klas z różnych gimnazjów z terenu Pragi i okolicznych miejscowości, które po obejrzeniu prezentacji wybierały najciekawsze. Wyniki Turnieju będą oznajmione podczas
uroczystej gali finałowej w kwietniu
Nasza szkoła promowała w tym roku zawód cukiernika i piekarza, które w nowym roku szkolnym będą kształcone w klasach pod patronatem firmy Auchan. Uczniowie z klas 1c, 1f, 3h pod opieką Kierownika Szkolenia Praktycznego Dobrosławy Kowalskiej oraz przy współpracy z pracownikami firmy Auchan przyjęli gimnazjalistów w przedświątecznej atmosferze, żółtozielonej tonacji przybrania sali oraz zaproponowali wykonanie metodą warsztatową tart z wypełnieniem kremem budyniowym, przybranych świeżymi
owocami... gimnazjaliści mieli więc możliwość sprawdzenia się jako cukiernicy, do wyjścia z naszej sali trzeba ich było wręcz zapraszać, pomagała informacja o dniu otwartym 5 kwietnia :)
16 marca: D. Kowalska, T. Rogala
1c Paulina Pyryt, Aleksandra Szałańska, Sara Różyc, Szczęsna Paulina, 3h Dominika Staśkiewicz, Marysia Wójcik
17 marca: D. Kowalska, T. Rogala, St. Pawelec, A. Więcierzewski
1c Paulina Pyryt, Aleksandra Szałańska, Sara Różyc, Justyna Kryczka, 1f Weronika Gwóźdź, Katarzyna Stawecka, Aleksandra Calińska, 3h Dominika Staśkiewicz, Marysia Wójcik"

//

On 16th and 17th March 2017 in the School Complex nr 21 was held th VIII Career Tournament. It was organized under the topic "Vocational School - School of talents, passions and interests". 18 professions were presented during the tournament. 36 classes from various middle schools from Praga Południe district and surrounding areas were invited to take part in the tournament. They selected the most interesting professions. The gala will take place in April and the results will be announced. Our school promoted the job of confectioner and baker which will be educated in Auchan classes in the new school year.
Students from classes 1c, 1f and 3h with their Practical Training Head teacher Ms. Dobrosława Kowalska and in cooperation with Auchan welcomed middle class students in Easter atmosphere and suggested preparing a tart with pudding and fruits. The students had the opportunity to get a new experience as a confectioner.
16th March: D. Kowalska, T. Rogala
1c Paulina Pyryt, Aleksandra Szałańska, Sara Różyc, Szczęsna Paulina, 3h Dominika Staśkiewicz, Marysia Wójcik
17 th March: D. Kowalska, T. Rogala, St. Pawelec, A. Więcierzewski
1c Paulina Pyryt, Aleksandra Szałańska, Sara Różyc, Justyna Kryczka, 1f Weronika Gwóźdź, Katarzyna Stawecka, Aleksandra Calińska, 3h Dominika Staśkiewicz, Marysia Wójcik"

 

 Turniej zawodów 2015/2016 // Profession Tournament 2015/2016

Na tegorocznym Turnieju Zawodów, który odbył się w Zespole Szkół nr 21 przy ul.Saskiej 78, prezentowaliśmy zawód hotelarza.
Przez dwa dni - 08 i 09 marca 2016 r.- nasi uczniowie, wspomagani przez pana Artura Więcierzewskiego, przedstawiali kolejnym grupom gimnazjalistów scenkę rejestracji gości w hotelu oraz prezentację samego zawodu hotelarza. Aktorami byli uczniowie klas 1c i 1h (Weronika Konarzewska, Joasia Borowska, Łukasz Bednarczyk z 1h oraz Kuba Kuligowski, Adam Antolak, Mateusz Kieszkowski, Marcin Kwiatkowski z 1c), w rolę trenera wcielił się pan Artur. O zawodzie hotelarza, o jego zdobywaniu i możliwościach pracy opowiadały: Marzena Czerkawska z 3h oraz Ola Zych z 2e z drobną pomocą Anety Kuś z 2h. Uczennice klasy 3h - Klaudia Korbuszewska i Zuzia Romanowska pełniły funkcje barmanek - przygotowywały bajecznie kolorowe napoje z wody gazowanej i syropów Monin z dodatkiem różnych owoców. Uczennice 1h Paulina Małkiewicz i Gabrysia Matus nalewały napoje do szklaneczek i częstowały nimi wychodzących uczniów. Dominika Staśkiewicz i Marysia Wójcik rozdawały młodzieży ulotki z informacjami
o naszej szkole.
W ten sposób zaprezentowaliśmy się ponad 50 grupom gimnazjalistów. Naszej "ekipie" udało się nie tylko ciekawie przedstawić zawód hotelarza, ale też zrobić to w bardzo sympatycznej atmosferze, zachęcającej gości do nawiązywania rozmowy i zadawania pytań.
Organizacją naszego udziału w Turnieju Zawodów zajęli się wspaniale nauczyciele: Arkadiusz Butor, Ewelina Zielińska, Iza Stoczkowska, Anna Zubrycka-Pacholik, Marlena Pacholczyk oraz nasze niezawodne panie:"administracyjne": Agnieszka Janik, Kasia Rudnicka i Tereska Matysiak.

//

At this year's Profession Tournament which took place in Secondary School at 78 Saska street, we presented the profession of hotelier. For 2 days 8th and 9th March - our students with Mr A. Więcierzewski presented the middle school students the check in of guests at the hotel. The actors were students of class 1c and 1h (W. Konarzewska, J. Borowska, Ł. Bednarczyk -1h and K. Kuligowski, A. Antolak, M. Kieszkowski, M. Kwiatkowski from 1c). The role of the coach was played by Mr. A. Więcierzewski. The hotelier profession was presented by M. Czerkawska 3h and O. Zych 2e with the help of Aneta Kuś 2h. K. Korbuszewska and Z. Romanowska 3h acted as bartenders - they prepared colorful drinks with carbonated water and Monin syrups with fruits. The students P.Małkiewicz and G.Matus 1h treated students with those drinks. D. Staśkiewicz and M. Wójcik were handing out leaflets with information about our school. 

In this way we presented the above profession to 50 groups of middle school students. The atmosphere was friendly and we encouraged guests to make conversations and ask questions. The Profession Tournament was organized by the following teachers: A. Butor, E. Zielinska, I. Stoczkowska, A. Zubrycka-Pacholik, M. Pacholczyk and our reliable administration A. Janik, K. Rudnicka and T. Matysiak.

 

 Turniej zawodów 2014/2015 // Profession Tournament 2014/2015

27 maja w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78 odbyła się Gala VI Turnieju Zawodów. Jest to impreza, podczas której ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z Pragi Południe prezentują wybraną profesję uczniom szkół gimnazjalnych.
I miejsce zajął Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna13 – zawód fototechnik, II miejsce: Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78- technik analityk, III miejsce: Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa – technik pojazdów samochodowych.
Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie, promowała zawód hotelarz.

//

On 27 th May 2015 the Gala of VI Profession Tournament took place at 78 Saska street. It is an event, during which vocational schools from Praga Płd. district present the chosen profession to the students of gimnasium schools.
The results of the tournament are the following: 1st place 1.photo technician, Complex of Photographic Schools, 13 Spokojna street 2nd place, 2. analyst technicianComplex of Schools nr 21, 78 Saska street, 3rd place 3.motor vehicle technician, Complex of schools nr 33, Targowa street.
Our school received a distinction, we were promoting the hotelier profession.

 

 

17 i 18 marca w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78 odbył się Turniej Zawodów. Jest to impreza, podczas której ponadgimnazjalne zawodowe szkoły z Pragi Południe prezentują jakąś profesję uczniom szkół gimnazjalnych.
W tym roku nasza szkoła przedstawiała zawód hotelarza. Uczniowie klas 1h i 2h opowiadali, jakie zadania ma hotelarz, jakie powinien mieć cechy, gdzie można pracować, gdzie dalej się uczyć oraz jak wygląda nauka w klasie hotelarskiej.
Prezentacja uzupełniona była zabawną scenką, odegraną przez Dominikę, Klaudię i Kasię z 2h, kiedy to recepcjonistka musi poradzić sobie z „trudnym” gościem hotelowym (scenka będzie odegrana podczas naszego Dnia Otwartego za tydzień). Przedstawiony został też strój hotelarza – niepoprawny i poprawny. Gimnazjaliści chętnie i prawidłowo oceniali, które elementy wyglądu naszych „modelek” były nieodpowiednie.
Po prezentacji nasi młodzi goście częstowani byli ciastem, które na tę okazję sprezentowała nam firma Jas-pol.

//

On 17th and 18th March Profession Tournament took place in the School Complex no.21 at 78 Saska Street. During that event the secondary vocational schools from the district Praga Południe presented their professions to the students of Middle Schools.
This year our school presented the profession of hotel and hospitality technician. The students were talking about the hotelier`s duties, his features, possibilities of work and described the education in hotel profile class. The presentation was followed by a short demonstration played by Dominika, Klaudia and Kasia from 2h, when the receptionist had to deal with an awkward guest (it will be also played on the Open Day in our school next week). The hotelier uniform was presented in the proper and improper version.
The guests had to decide if all the parts of the uniform were accurate. after the presentation our young guests could taste cake prepared by Jas-pol firm.

 Turniej zawodów 2013/2014 // Profession Tournament 2013/2014

 Turniej zawodów 2012/2013 // Profession Tournament 2012/2013

Dnia 20 i 21 Marca odbyła się IV edycja Turnieju Zawodów której organizatorem był Zespół Szkół nr 21 mieszczący się przy ul. Saskiej 78 w Warszawie. W tym roku zaprezentowaliśmy zawód technik hotelarstwa.
W pokazach obsługi gościa przy recepcji i prezentacji naszej szkoły uczestniczyli uczniowie: Małgorzata Krawczyk, Marzena Nowińska z 3h, Dorota Michalska 1g1, Kamil Przewdziecki 1g, oraz nasi nauczyciele, pan Adam Choiński, pani Anna Obrycka oraz pani wicedyrektor Dobrosława Kowalska.

//

On the 20th and 21st of March, the IV edition of Profession Tournament took place in School complex No. 21 at Saska 78 St. in Warsaw. This year our school presented the profession of hotel and hospitality technician.
Our pupils prepared a short demonstration of receptionist's competence and work, whereas, our teachers gave a short speech about our school and its features. The following pupils and teachers participated in the event: Małgorzata Krawczyk, Marzena Nowińska from class 3h, Dorota Michalska 1g1, Kamil Przewdziecki 1g. They were under two day supervision of our teachers: Mr Adam Choiński, Ms Anna Obrycka and our deputy head Ms Dobroslawa Kowalska.Turniej zawodów 2011/2012 // Profession Tournament 2011/2012

Dnia 29 maja 2012r. odbyła się gala III Turnieju Zawodów, uczestniczyła w niej wicedyrektor Dobrosława Kowalska, która w imieniu uczestników marcowych zmagań odebrała dyplomy i piękną statuetkę...

W tym roku zaprezentowaliśmy zawód technik żywienia i usług gastronomicznych, którego cykl nauczania rozpocznie się w naszej szkole dopiero od września 2013 r. Dziękujemy organizatorom, do zobaczenia za rok...

W dniach 20 i 21 marca młodzież klas 2g1 i 2h wraz z opiekunami p. Anitą Jadczak i p. Arkadiuszem Butorem wzięła udział w III Turnieju Zawodów.
Zmagania drużyn przedstawiających zawody nauczane w ich szkołach odbywają się pod patronatem Biura Edukacji m. st. Warszawy, Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń a organizatorem jest Zespół Szkół nr 21 mieszczący się przy ul. Saskiej 78 w Warszawie.

W tym roku prezentujemy na turnieju zawód technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Mamy możliwość sprawdzenia umiejętności uczniów w przygotowaniu i serwowaniu potraw. Opowiadamy o naszej szkole ale przede wszystkim o możliwościach zatrudnienia w tym zawodzie, odpowiadamy na pytania gimnazjalistów i ich opiekunów.

Konkurencje zostaną zakończone w dniu dzisiejszym ale wyniki zostaną zaprezentowane dopiero w drugiej połowie maja.

 Turniej zawodów 2010/2011 // Profession Tournament 2010/2011

Dnia 31.05.2011r. otrzymaliśmy wyróżnienie za prezentację zawodu technik oraganizacji usług gastronomicznych na gali II Turnieju Zawodów.

 

W dniach 18.-19. 04.2011r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w II Turnieju Zawodów dla uczniów szkół gimnazjalnych z Warszawy pod hasłem
"Dobry zawód - dobra praca - dobra przyszłość".

Impreza zorganizowana została w Zespole Szkół Nr 21 w Warszawie przy ul. Saskiej 78 i Wydział Oświaty Dzielnicy Praga Południe pod patronatem Biura Edukacji m.st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas I G - Anna Witak i Robert Białek oraz II G1 - Aneta Mika, Agnieszka Szuba, Maciej Kozyra i Daniel Zaperty pod opieką Pań: Grażyny Ładno i Dobrosławy Kowalskiej - Wicedyrektor Szkoły.

Nasi uczniowie wykonali profesjonalny pokaz obsługi kelnerskiej oraz pokaz kilinarny smażenia i garnirowania naleśników.

ZOBACZ FILM