Wedel

Wedel 2022

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w programie „Wedel od serca. Pomagamy innym”. Tym razem został opracowany i zgłoszony projekt pt.: "Dieta cud" z Majdańskiej", w ramach którego otrzymaliśmy fundusze na zakup programów do układania jadłospisów oraz tablicy interaktywnej z projektorem i listwą dźwiękową. Programy te pozwalają na ciekawą realizację zajęć i nabycie umiejętności odpowiedniego komponowania posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego odżywiania dla różnych grup wiekowych i osób dotkniętych schorzeniami. Dziękujemy firmie LOTTE Wedel za przekazane środki finansowe.

Once again our school took part in the programme "Wedel from the heart. We help others". This time we developed and submitted a project entitled: "Majdańska's Miracle Diet'", as part of which we received funds for the purchase of software for creating menus and an interactive whiteboard with a projector and sound board .
These programmes make it possible to provide interesting activities and to learn how to compose meals according to the principles of good nutrition for different age groups and people with medical conditions. We would like to thank LOTTE Wedel for the donation.

Podziękowanie dla zarządu LOTTE Wedel (proszę kliknąć na napis)
Our thanks to the board of directors of LOTTE Wedel

FILM (proszę kliknąć na napis)

 

Wedel 2021

Nasza szkoła wzięła udział w programie charytatywnym organizowanym przez firmę LOTTE Wedel pod nazwą  „Wedel od serca. Pomagamy innym”. Został opracowany i zgłoszony projekt "Od Serca dla Majdańskiej", w ramach którego otrzymaliśmy fundusze na zakup mikserów KitchenAid oraz drobnego sprzętu cukierniczego. Urządzenia i sprzęt będą wykorzystywane przez uczniów na lekcjach w pracowni cukierniczej i gastronomicznej oraz podczas innych zajęć prowadzonych przez szkołę.

Our school took part in a charity program organized by LOTTE Wedel called "Wedel from the heart. We help others". The "From the Heart for Majdańska" project was developed and submitted. As part of the project we received funds for the purchase of KitchenAid mixers and small confectionery equipment. The devices and equipment will be used by students during their lessons in the confectionery and catering laboratory as well as during other classes conducted by the school. We would like to thank the LOTTE Wedel company for their generosity.

Dziękujemy firmie LOTTE Wedel za okazane SERCE.

 

Wedel 2015

28 maja 2015r klasa 3c Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyła w warsztatach cukierniczych w Pracowni Rarytasów w Wedlu. Uczniowie najpierw zostali zapoznani z historią firmy Wedel a następnie obejrzeli film przedstawiający proces produkcji czekolady zaczynając od uprawy ziarna kakaowego do powstania tabliczki czekolady. Następnie pod fachowym okiem Pana Janusza Profusa – Maestra Czekolady – poznali proces temperowania czekolady oraz wykonali własnoręcznie czekoladowe dekoracje. Dzięki tym warsztatom uczniowie, przyszli cukiernicy, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Profusowi.

//

On 28th May 2015 students from class 3c (vocational school) took part in the confectionery workshop in the Delicacy department in the Wedel company. Students learned about the history of Wedel company and they saw a film about the production of chocolate, from growing the cocoa beans to making the bar of chocolate. Next under the supervision of Chocolate Maestro Mr J. Profus, students learned how to shape chocolate and they made some chocolate decorations on their own. The students, future pastry- cooks inmproved their skills and widened their school knowledge. We are very grateful to Mr J. Profus.