Goût de France

Goût de France 2018

W tym roku po raz czwarty na całym świecie odbywać się będzie wydarzenie „Goût de France/Good France”. Nasza szkoła włączyła się do tego projektu ponownie ponieważ również chcemy obchodzić święto francuskiej gastronomii. W dniu 12 marca 2018r w szkole odbyła się 2 edycja konkursu „Goût de France/Good France”., którego tematem była: Canard à l’orange (Kaczka w pomarańczach).

Jurorami w konkursie byli:

  • Attaché ds. rolnych Ambasady Francji,
  • Stanislas Pierret -  Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce,
  • Philippe Le Félic - Szef kuchni w Rezydencji Francji,
  • Robert Noceń – Wiceprezes Zarządu Carrefour,
  • Arkadiusz Wilamowski - Właściciel restauracji Chłodna 15 by Wilamowski

Konkurs przebiegał we wspaniałej atmosferze. Udział wzięło 10 zespołów 2 osobowych. Zwycięski zespól weźmie udział w przygotowaniach kolacji, która odbędzie się 21 marca z okazji „Goût de France/Good France” w Ambasadzie Francuskiej. Swoją obecnością zaszczycili  nas: przedstawiciel Wydziału Oświaty – Anna Rupieta oraz pan  dyrektor DBFO Robert Sagan.

Laureatami zostali:

1 miejsce: Anna Przasnyska i Patrycja Popowska z 3de
2 miejsce: Anna Calińska i Piotr Galas z 2f
3 miejsce: Mateusz Solecki i Adrian Wilgos z 3 de

Współpraca  z   Ambasadą Francji   i Instytutem Francuskim jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem i jednocześnie olbrzymim wsparciem dla procesu edukacyjnego. W tym roku szkolnym podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Francuskim o współpracy, które daje nam wsparcie przy realizacji projektu WIE dla Technikum Hotelarskiego. Młodzież będzie miała okazję zapoznać się z kulturą i obyczajowością  francuską dawniej i dziś dzięki zajęciom interaktywnym, które przeprowadzi pracownik Instytutu Francuskiego. Myślę, że jest to dopiero początek wspólnej owocnej współpracy.

//

This year an event Gout de France/Good France will take place all over the world for the fourth time. Our school joined this project again because we also want to celebrate the festival of French gastronomy. On 12th March 2018 there was 2nd edition of Gout de France/Good France in our school. The topic was Canard l’orange (Duck in oranges).

The jury consisted of:

  • Agricultural Attache of the French Embassy
  • Stanislas Pieret – head of the French Institute in Poland
  • Philippe Le Felic – chef in the Residence of France
  • Robert Noceń – vice president of the Carrefour Management Board
  • Arkadiusz Wilamowski – owner of Chłodna 15 resturant by Wilamowski

The atmosphere during the competition was really friendly. Ten 2 person teams took part in the contest. The winner will take part in the preparation of dinner which will take place on 21st March on the occasion of Gout de France/Good France at the French Embassy. We were honored by the presence of a representative of the Education Department – Ms Anna Rupieta and DBFO Director Mr Robert Sagan.

The laureates are:

1st place – Anna Przasnyska and Patrycja Popowska from 3de
2nd place – Anna Calińska and Piotr Galas from 2f
3rd place – Mateusz Solecki and Adrian Wilgos from 3de

Cooperation with the French Embassy and the French Institute is for us an extraordinary distinction and at the same time a huge suport for educational process. This year we signed an agreement with the French Institute on cooperation that gives us suport in the implementation of the WIE project for the Hospitality Secondary School. Students will have the opportunity to learn about French culture and customs in the past and today, thanks to interactive classes which will be led by an employee of the French Institute. We think that this is just the beginning of our successful cooperation.

  Goût de France 2017

Dnia 13 marca 2017 r. odbył się szkolny konkurs gastronomiczny „Goût de France/Good France”, którego tematem był BŒUF BOURGUIGNON (Wołowina po burgundzku) i GRATIN DAUPHINOIS (zapiekanka z regionu Dauphiné) . Organizatorami konkursu byli: Instytut Francuski w Polsce, Carrefour Polska Sp. z o. o. oraz ZSGH – Majdańska. Uczniowie pracowali w dziesięciu dwuosobowych zespołach, których zadaniem było przygotowanie dania dla czterech osób.
W skład jury weszli ambasador Francji Pierre Lévy, szef kuchni w jego rezydencji Philippe Le Félic (który przygotował przepisy tych potraw), Robert Noceń – sekretarz generalny Carrefour Polska, radca do spraw rolnych w ambasadzie Jean-Louis Buer oraz dyrektor szkoły pani Anna Chylińska.
Najlepszy dwuosobowy zespół będzie wspólnie z szefem kuchni Ambasady Francji przygotowywać dania podczas wieczoru galowego i przyjęcia wydanego w rezydencji Ambasadora Francji w dniu 21 marca 2017 r. Laureatami konkursu zostali uczniowie: Czarnecki Jakub i Adam Święs, którzy otrzymali dyplom i książkę kucharską „Z miłości do smaku”.
Serdecznie dziękujemy Ambasadzie Francuskiej pomysłodawcy konkursu, który dał możliwość poznać naszym uczniom tajniki kuchni francuskiej, a uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności kulinarne. GRATULACJE !!!

//

On 13th March 2017 catering contest "Gout de France" took place in our school. The main topic was BŒUF BOURGUIGNON (Beef bourguignon) and GRATIN Dauphinois (casserole of the Dauphine). The organizers of the competition were French Institute in Poland, Carrefour Poland sp.z o. o and ZSGH Majdanska. Students worked in teams of ten and their task was to prepare dishes for 4 people. The jury was French Pierre Levy- the French Ambassador, Philippe Le Felic (who prepared the recipes), Robert Nocoń - General Secretary Carrefour Poland, Jean Louis Buer- agricultural affairs adviser in the Embassy and our head teacher Ms Anna Chylinska.
The best team will prepare dishes during the gala and reception in the residence of Ambassador of France on 21st March 2017. The winners of the contest were students: Jakub Czarnecki and Adam Święs who received diploma and cooking book "For the love of taste". We would like to thank the Embassy of France, the initiator of the competition which enabled our students to get to know the secrets of French cuisine. Our students had the opportunity to present their culinary skills. CONGRATULATIONS!

Artykuły dotyczące konkursu kulinarnego opublikowane na: // Articles refering culinary contest published:

stronie Ambasady Francji // on the website of the Embassy of France

stronie Facebook // on the Facebook