Hotelarskie

Konkursy hotelarskie 2020/2021 // Hotel competitions 2020/2021

Szkolny Konkurs Hotelarski   School Hospitality Competition

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się w naszej szkole I edycja Szkolnego Konkursu Hotelarskiego. Konkurs odbył się oczywiście on line, ale również kolejne edycje niezależnie od sposobu nauki przewidywane są on line.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów,  wzięło w nim udział  21 osób z klas hotelarskich. Konkurs składał się z 3 części. Pierwsza część to test z wiedzy hotelarsko-gastronomicznej. Druga część to rozpoznanie gości VIP w hotelu, a trzecia część to zadanie z języka angielskiego. Gratulujemy zwycięzcom !!!

Zwycięzcy konkursu to:

  1. Wiktoria Szelenbaum klasa 3h
  2. Robert Dąbrowski klasa 3h
  3. Weronika Lewandowska i Zuzanna Wileńska z klasy 2h ex aequo

On March 11th,2021, the first edition of the School Hospitality Competition was ,needless to say, held on-line.  Subsequent  editions, regardless of the method of learning, are also planned on-line. The competition was very popular among students. 21 hospitality class students  took part in it. The competition consisted of 3 parts. The first part is a test of hospitality and catering knowledge. The second part is to identify VIP guests at the hotel and the third part is an English language assignment. Congratulations to the winners !!!

The winners of the competition are the following:

  1. Wiktoria Szelenbaum class 3h
  2. Robert Dąbrowski, class 3h
  3. Weronika Lewandowska and Zuzanna Wileńska from class 2h ex aequo

 

XII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy
W dniu 7 stycznia 2021 roku, w czasie ferii, odbył się etap okręgowy XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią olimpiada okręgowa odbyła się w formie on - line. Tematyką wiodąca olimpiady były: "Działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i gastronomii".
Naszą szkołę reprezentowała Valeriia Stavro z klasy IIIH, której do awansu do finału zabrakło jednego punkta oraz Jakub Rauzer z klasy IVhe, któremu zabrakło dwóch punktów. Gratulujemy wspaniałego występu !!!

//

The 12th edition of Hotel Knowledge Contest - district stage
On the 7th of  January, 2021, during the winter holidays, the district stage of the 12th edition of  Hotel Knowledge Contest took place. This year, due to the pandemic restrictions, the competition was held online. The main topics of the contest were: "Pro-ecological activities in modern hospitality and catering".
Our school was represented by Valeriia Stavro from class IIIH, who missed one point to get to the finals, and Jakub Rauzer from class IVhe, who missed two points. Congratulations on a great performance !!!

 Konkursy hotelarskie 2018/2019 // Hotel competitions 2018/2019

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy
W dniu 4 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarsko – Turystycznych przy ulicy Krasnołęckiej 3 w Warszawie odbyła się XI edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem wiodącym Olimpiady w tym roku jest „hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. Naszą szkołę reprezentowały Katarzyna Słowik i Monika Kwiatkowska z klasy IIIH pod opieką Pani Bożeny Juzaszek.

 // 

Hotel Knowledge Contest - district stage
On January 4, 2018, the 11th edition of the Hotel Knowledge Contest took place in the  Catering –Hospitality and Tourism School Complex at 3 Krasnołęka Street in Warsaw. The main topic of  competition this year is "hotel management of the 21st century in promoting a new philosophy of wellness, spa and nutrition services". Our school was represented by Katarzyna Słowik and Monika Kwiatkowska from class 3h with teacher Ms Bożena Juzaszek.

 

 

W dniu 8 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem wiodącym Olimpiady w tym roku jest „hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. W etapie szkolnym wzięło udział 13 uczniów z klasy IIIH.  Do etapu okręgowego zakwalifikowały się Katarzyna Słowik i Monika Kwiatkowska. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie !!!

//

 On November 8, 2018, the school stage of the 11th Hotel Knowledge Competition took place in our school. This year the maintopic of the competition was "hotel management of the 21st century in promoting a new philosophy of wellness, spa and nutrition services". 13 students from class 3h took part in the school stage.  Katarzyna Słowik and Monika Kwiatkowska qualified for the district stage. Congratulations and good luck in the next stage.Konkursy hotelarskie 2017/2018 // Hotel competitions 2017/2018

X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – Etap Okręgowy
Dnia 8 stycznia 2018 roku Damian Biedrzycki z klasy IIIH pod opieką Pani Bożeny Juzaszek reprezentował naszą szkołę w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbył się w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarsko - Turystycznych przy ulicy Krasnołęckiej w Warszawie. Tematyką wiodącą Olimpiady w tym roku szkolnym są nietypowe obiekty hotelarskie.

//

Hotel Knowledge Competition - District stage
On 8th January 2018 Damian Biedrzycki from class IIIh with his teacher Ms Bożena Juzaszek represented our school at the district stage of the Hotel Knowledge Competition which took place in Catering- Hospitality - Tourist Complex school at Krasnołęcka street in Warsaw. The main topic of the competition was - Unusual hotels.

 

X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny
Dnia 10 listopada 2017 roku odbył się etap szkolny X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W Olimpiadzie wzięło udział 17 uczniów z klasy IIIH i 3 uczniów z klasy IVH. Najlepszy wynik uzyskała Aneta Kuć z klasy IVH oraz Damian Biedrzycki i Michał Dębski z klasy IIIH. W etapie okręgowym będzie nas reprezentowała Aneta Kuć i Damian Biedrzycki. Olimpiadę przygotowała i przeprowadziła Pani Bożena Juzaszek.

//

Hotel Knowledge Competition - school stage
On 10th November 2017 Hotel Knowledge Competition took place in our school. 17 students from class IIIh and 3 students from IVh took part in the contest. Aneta Kuć IVh and Damian Biedrzycki IIIh and Michał Dębski IIIh got the best results. Our school will be represented by Aneta Kuć and Damian Biedrzycki in the district stage. Ms Bozena Juzaszek has prepered the above stage of the contest.

 Konkursy hotelarskie 2016/2017 // Hotel competitions 2016/2017

Dnia 13 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno - Turystycznych przy ulicy Krasnołęckiej w Warszawie odbył się etap okręgowy X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematyka wiodąca Olimpiady w tym roku był a "Wyposażenie techniczne hotelu". Naszą szkołę reprezentowała Aneta Kuć z klasy III H i Adam Drynkowski z klasy IIIH pod opieką pana Arkadiusza Butor.

//

On 13th January 2017 in Catering and Hospitality School at Krasnołęcka street in Warsaw X District Hospitality Knowledge Competition took place. The main topic was "Technical equipment in the hotel". Our school was represented by Aneta Kuć and Adam Drynkowski from class 3h. They were present together with their teacher Mr Arkadiusz Butor.

Olimpiada Hotelarska – etap szkolny
Dnia 10 listopada 2016 roku odbył sie etap szkolny IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest wyposażenie techniczne hotelu. W olimpiadzie wzięło udział 24 uczniów z klasy IIIH i IIH. Najlepsze wyniki uzyskali Weronika Konarzewska z klasy IIH oraz Katarzyna Stokowska, Adam Drynkowski, Aneta Kuć , Sebastian Bożek, Patryk Barburski i Angelika Woźniak z klasy IIIH. W dniu 15 listopada odbyła się druga część etapu szkolnego. Ostatecznie naszą szkołę w etapie okręgowym będzie reprezentowała Aneta Kuć i Adam Drynkowski.

//

Hospitality Contest - school stage
On 10th November 2016 school stage of IX Hospitality Contest was held. The main topic was the technical equipment of the hotel. 24 students from class IIIh and IIh took part in the contest.The best results got Weronika Konarzewska from class IIh and Katarzyna Stokowska, Adam Drynkowski, Aneta Kuć, Sebastian Bożek, Patryk Barburski and Andzelika Woźniak from class IIIh. On 15th November second part of the school stage took place . Finally our school will be represented by Aneta Kuć and Adam Drynkowski in the next stage. The school stage was conducted by Ms Bozena JuzaszekKonkursy hotelarskie 2015/2016 // Hotel competitions 2015/2016

Dnia 13 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno Hotelarsko- Turystycznych przy ulicy Krasnołęckiej w Warszawie odbył się  etap okręgowy VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematyka  wiodąca Olimpiady w tym roku była ,,Historia Hotelarstwa". Naszą szkołę  reprezentowała Klaudia Dębek z klasy IVH i Aneta Kuć  z klasy IIH pod opieką  pani Marii Szczygłów.

//

On 13th January 2016, district stage of Hospitality Knowledge Competition took place in Catering-Tourist Complex School at Krasnołecka street in Warsaw. The leading topic was the "History of Hospitality". Our school was represented by Klaudia Dębek from class IV h and Aneta Kuć from class IIh with their teacher Ms M. Szczygłów. Ms. Bozena Juzaszek prepared the students for the competition.Konkursy hotelarskie 2014/2015 // Hotel competitions 2014/2015

Dnia 14 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarsko- Turystycznych przy ulicy Krasnołęckiej w Warszawie odbył się etap okręgowy VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Naszą szkołę reprezentowała Natalia Mazurkiewicz z klasy IVH. Uczennicę do olimpiady przygotowała pani profesor Bożena Juzaszek.

//

On the 14th of January 2015 in Zespole Szkoďż˝ Gastronomiczno- Hotelarsko- Turystycznych in Krasnolecka street in Warsaw there was a district level of the 7th Competition of Hotelary Knowledge Our school was represented by Natalia Mazurkiewicz from 4h. She was prepared by Bozena Juzaszek.

 

Dnia 12 listopada 2014 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny VII Ogólnopolskiej Olimpiady Hotelarskiej. W Olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie z największą liczbą punktów - Mateusz Romańczuk i Natalia Mazurkiewicz z klasy IVH. Gratulujemy!!!

//

On the 12th of November in our school the first part of competition of VII National Hotelary Competition took place. 14 students took part. Mateusz Romańczuk I Natalia Mazurkiewicz from IVH moved on to the local level. Congrats!Konkursy hotelarskie 2013/2014 // Hotel competitions 2013/2014

IV Międzyszkolne Dni Turystyki
Dnia 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie odbył się konkurs hotelarski, którego mottem przewodnim było Udzielanie informacji turystycznej na jedno z zadań w recepcji. Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zawodem i udoskonalanie umiejętności zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa. Dla zespołu składającego się z 2 uczniów do odegrania były scenki z pracy zawodowej mające na celu zaprezentowanie walorów turystycznych Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie.
Naszą Szkołę na konkursie reprezentowały uczennice klasy I H Marcelina Pelc oraz Iwona Stępień pod kierunkiem i opiekuna merytorycznego Pana Arkadiusza Butor.

//

IV International Days of Tourism
On the 29th of April, in Piotr Wysockis school complex in Warsaw, a hospitality competition under motto Giving tourist information - one of front deskas dutiesa took place. One of the main goals of the competition was to interest pupils in the profession and improve skills in doing it. Teams of two had to perform a short situational scene where they had to talk about advantages of Polish tourism.
Our school was represented by pupils from class IH- Marcelina Pelc and Iwona Stępien, both under supervision of Mr Arkadiusz Butor.

 

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej 2013/2014 
Dnia 15 stycznia 2014 roku uczennice klasy IVH Marzena Nowińska i Katarzyna Koładczyk reprezentowały naszą szkołę w etapie okręgowym VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarsko-Turystycznych w Warszawie przy ulicy Krasnockiej. Tematem wiodzącym Olimpiady była "Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych". Uczennice do Olimpiady przygotowała pani Bożena Juzaszek.

//

Knowledge Olympics 2013/2014
On the 15th of January 2014 pupils from class IVh Marzena Nowińska and Katarzyna Koładczyk represented our school in regional stage of VI Contest of Hotel industry knowledge. The event took place in Catering-Tourism and hospitality School Complex located at Krasnołecka St. in Warsaw. The main theme of the contest was "Historical objects in Hotel industry". Pupils were prepared for the contest by Ms Bożena Juzaszek.Konkursy hotelarskie 2012/2013 // Hotel competitions 2012/2013

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej 
Dnia 9 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarsko-Turystycznych w Warszawie przy ulicy Krasnołęckiej odbył się Etap Okręgowy V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Naszą szkołę reprezentowała dwójka uczniów z klasy IIIH Marzena Nowińska i Mateusz Romańczuk. Uczniów do Olimpiady przygotowała pani Boďż˝ena Juzaszek.

//

Knowledge Olympics
On the 9th of January 2013 in ZSGHT at Krasnoledzka Street in Warsaw, a regional stage of the V knowledge Olympics took place. Our school was represented by two pupils from class IIIH Marzena Nowińska i Mateusz Romańczuk. Our pupils were supervised and prepared by Ms Bożena Juzaszek.

 

Dnia 7 listopada 2012 roku odbyła się pierwsza część etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w nim udział 24 osoby z klasy III H. II część eliminacji szkolnych odbędzie się w poniedziałek 12 listopada.

//

On the 7th of November 2012 the first school stage of Hotel Knowledge Contest took place. As many as 24 pupils from class III H participated in the contest.The second stage will be taking place on Monday the 12th.Konkursy hotelarskie 2011/2012

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
Dnia 03 kwietnia 2012r. w Zespole Szkół im. P. Wysockiego odbyła się druga edycja konkursu hotelarskiego w języku angielskim pod hasłem "Profesjonalny check-in". W zmaganiach wzięły udział dwie pary z klasy 2h, Marzena Nowińska z Małgorzatą Krawczyk oraz Karolina Lawenda z Grzegorzem Dybulem. Był to pierwszy występ naszych uczniów w tym konkursie, i być może dlatego nie zajęliśmy miejsc na podium, ale następnym razem pokażemy, na co nas stać!!

Szlifują swoje zawodowe ostrogi szkolni hotelarze. Oni jeszcze pokażą, na co ich stać.
Dnia 11 stycznia 2012r. odbył się II etap IV edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Jak co roku miejscem rywalizacji najlepszych uczniów szkół hotelarskich z województwa mazowieckiego była Warszawa.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Katarzyna Szczotka oraz Anna Latkowska z klasy IVH1. Do olimpijskich zmagań uczennice przygotowywały się pod kierunkiem nauczyciela hotelarstwa Arkadiusza Butor oraz Bożeny Juzaszek.Konkursy hotelarskie 2007/2008

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
Na początku marca 2008 roku, dwoje naszych uczniów z klasy IV H2 Aleksandra Milczarek i Marcin Bieniek, zmobilizowani i przygotowani przez panią profesor Annę Kleszczewską pojechali do Kołobrzegu, aby startować w Międzynarodowym Konkursie Hotelarskim pod hasłem: Najlepszy hotelarz 2008. Była trema, ale była i radość z zaszczytu, bo konkurs był ogólnopolski opowiada Marcin Bieniek. Zjechali się uczestnicy z 26 szkół z całego kraju. Konkurs składał się z części teoretycznej, test z wiedzy hotelarskiej, po którym do dalszej rywalizacji zakwalifikowało się 20 uczestników. W drugim etapie sprawdzano umiejętności praktyczne w zakresie obsługi gościa i obsługi konsumenta. Trzeba było powiedzieć o sobie, szkole, regionie, planach na przyszłość w języku angielskim, poza tym  odegrać scenki rodzajowe w gastronomii hotelowej oraz wystąpić z autoprezentacją.

Finałowym rozstrzygnięciem był quiz z nowinek hotelarskich. Każdy z finalistów musiał trzykrotnie odpowiedzieć na wylosowane pytania. Co nam dał ten wyjazd na konkurs? Chyba najważniejszą rzecz: utwierdzenie się w przekonaniu, że hotelarstwo to zawód i hobby.