Piłka nożna

Piłka nożna 2022/2023 // Football 2022/2023

W dniach 5-22 czerwca odbył się Turniej Piłki Nożnej - ZSGH CUP. Zgłosiło się 13 zespołów, które rywalizowały ze sobą w systemie play off. Do półfinałów awansowały klasy : 1a, 1fp, 1hp i 2dp. W obu meczach nie brakowało emocji, interwencji bramkarzy i efektownych bramek. W pierwszym meczu pomiędzy klasami 1a-1fp potrzebna była dogrywka, w której lepszym zespołem okazała się klasa 1a. Natomiast w drugim półfinale bezapelacyjnie wygrała klasa 1hp, która pomimo, że grała jednego zawodnika mniej to zdecydowanie pokonała klasę 2dp. Finały zostały rozegrane w czwartek 22 czerwca. W meczu o 3 miejsce wygrała klasa 1fp, która w dogrywce pokonała klasę 2dp.
Natomiast w wielkim finale ponownie grająca jednego zawodnika mniej klasa 1hp, w imponującym stylu zwyciężyła z klasą 1a. Turniej po raz kolejny cieszył się ogromnym zainteresowaniem i dostarczył bardzo dużo emocji. Wszystkie mecze odbyły się w duchu zasad fair play, co szczególnie napawa optymizmem. Dziękujemy wszystkim zawodnikom i kibicom za udział i kulturalny doping.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1 miejsce - 1hp, 2 miejsce - 1a, 3 miejsce - 1fp, 4 miejsce - 2dp

On June 5-22, the Football Tournament - ZSGH CUP took place. There were 13 teams that competed against each other in the play off system. The following classes advanced to the semi-finals: 1a, 1fp, 1hp and 2dp. In both matches there was no shortage of emotions, interventions of goalkeepers and spectacular goals. In the first match between classes 1a-1fp extra time was needed, in which the better team turned out to be class 1a. On the other hand, in the second semi-final, the 1hp class won, which, despite the fact that it played one player less, definitely defeated the 2dp class.
The finals were played on Thursday, June 22. In the match for the 3rd place, class 1fp won, which defeated class 2dp in extra time. On the other hand, in the grand finale, the 1hp class, again playing one less player, won in an impressive style with the 1a class. The tournament once again enjoyed great interest and provided a lot of emotions. All matches were held in the spirit of fair play, which is particularly encouraging. We would like to thank all players and fans for their participation and cultural support.
Final tournament standings: 1st place - 1 Hp, 2nd place - 1a, 3rd place - 1fp, 4th place - 2 dp drużyny ucnziów, które zajęły 1 i 2 miejsce

drużyny ucnziów, które zajęły 3 i 4 miejsce

 

W dniu 24 kwietnia na boisku w Parku Polińskiego odbyły się eliminacje dzielnicowe w ramach turnieju piłki nożnej chłopców - Licealiada 2023.  Początkowo turniej miał się odbyć jesienią zeszłego roku, ale z przyczyn organizacyjnych mecze rozegrano dopiero na wiosnę 2023 r. Nasza reprezentacja pokazała się z bardzo dobrej strony, prezentując bardzo ofensywny i widowiskowy styl gry. Niestety pomimo wygranych dwóch meczów z LO 19 i ZS 21, nie udało nam się awansować do następnej rundy turnieju. Bez względu na to naszym uczniom należą się gratulacje za sportową rywalizację i postawę fair play.

On April 24, district qualifiers for the boys' football tournament - Licealiada 2023 took place on the pitch in Poliński Park. Initially, the tournament was supposed to take place last autumn, but for organisational reasons, the matches were not played until spring 2023. Our team showed a very good side, presenting a very offensive and spectacular style of play. Unfortunately, despite winning two matches against LO 19 and ZS 21, we failed to advance to the next round of the tournament. Regardless of this, our students deserve congratulations for their sports competition and fair play attitude.

uczniowie podczas turnieju

 

Piłka nożna 2020/2021  //  Football 2020/2021

W dniach 8 i 10 czerwca nasi uczniowie brali udział w międzyszkolnych zawodach w piłce nożnej w ramach tegorocznej Licealiady. Wtorkowe zmagania na boisku w Parku Polińskiego były dla Nas bardzo pomyślne i w finale dzielnicowym po niezwykle emocjonującym meczu pokonaliśmy "Olimpijczyków" z Zespołu Szkół nr 12. Naszych zawodnikom należą się szczególne gratulacje, ponieważ finał rozgrywaliśmy w prawdziwie afrykańskim upale. Co do samego meczu to od początku do końca kontrolowaliśmy wydarzenia boiskowe, a nasze zwycięstwo nawet przez moment nie było zagrożone. Na szczególną pochwałę zasłużył Norbert Obrębski, który jako kapitan mądrze motywował nasz zespół. Podsumowując zwyciężyliśmy 9-6 i zostaliśmy najlepszą drużyną na Pradze Południe. Jako mistrzowie dzielnicy w czwartek reprezentowaliśmy Pragę Południe w rozgrywkach o mistrzostwo Warszawy. Niestety brak czterech czołowych zawodników był mocno odczuwalny podczas trzech niezwykle wyczerpujących meczów z Mokotowem, Śródmieściem i Pragą Północ. W każdym z nich mieliśmy mocny początek, gdzie wychodziliśmy na prowadzenie, ale mała liczba rezerwowych powodowała, że z każdą minutą nasi zawodnicy bardzo mocno odczuwali trudy upalnej pogody. Pomimo porażek, zostawiliśmy po sobie dobre wrażenie , za każdym razem walcząc do końca o dobry wynik. Finalnie zajęliśmy 7 miejsce w Warszawie co biorąc pod uwagę wszystkie niesprzyjające okoliczności można uznać za sukces. 
Skład: Dominik Olejniczak 1cp, Kacper Myśliński 1cp, Bartłomiej Odrakiewicz 1cp, Mateusz Maliszewski 3h, Norbert Obrębski 3d, Dominik Sokołowski 3cp, Paweł Wojdyna 3cp, Hubert Węgrzyn 4f, Rosiński Artur 3a, Szczygielski Jakub 2a, Bartosz Cegieła 2c,Levchenko Yehor 2c Czerniawski Mateusz 2c , Trener Grzegorz Sitnicki, II Trener Artur Więcierzewski.

On June 8th and 10th, our students took part in inter-school football competitions as part of this year's Licealiada.Tuesday's competition in Poliński Park was very successful for us and  after an extremely exciting match we defeated the "Olympians" from the School Complex No. 12 in the district finals. Our players deserve special congratulations because we played the final in a truly African heat. As for the match itself, we controlled the pitch events from the beginning to the end and our victory was not in danger even for a moment. Norbert Obrebski , our captain, who wisely motivated our team deserves special praise. Overall, we won 9-6 and became the best team in Praga Południe. As the champions of the district, on Thursday, we represented Praga Południe in the championship of Warsaw. Unfortunately, the lack of four leading players was strongly felt during the three extremely exhausting matches against Mokotów, Śródmieście and Praga Północ. In each of them we had a strong start, where we took the lead, but the small number of substitutes meant that our players felt the hardships of hot weather very much with every minute. Despite our defeats, we left a good impression, each time fighting for a good result. Finally, we took 7th place in Warsaw, which, considering all unfavorable circumstances, can be considered as a success.

Team players: Dominik Olejniczak 1cp, Kacper Myśliński 1cp, Bartłomiej Odrakiewicz 1cp, Mateusz Maliszewski 3h, Norbert Obrebski 3d, Dominik Sokołowski 3cp, Paweł Wojdyna 3cp, Hubert Węgrzyn 4f, Rosiński Artur 3a, Szczygielski Jakub 2a, Bartosz Cegieła 2a Mateusz 2c, Coach Grzegorz Sitnicki, 2nd  Coach  Artur Wiecierzewski

 

 drużyna z ternerem

 

Piłka nożna 2018/2019 // Football 2018/2019

W dniach 03-07.06.2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzyszkolnych zawodach w piłkę nożną o mistrzostwo Dzielnicy Praga Południe. Reprezentacja chłopców z Majdańskiej zakończyła swój udział w turnieju w fazie grupowej, natomiast dziewczyny ostatecznie zajęły 4 miejsce w Dzielnicy. Za rok powalczymy o więcej. 

//

From 3rd to 7th  June 2019 our school students participated in interscholastic football competition for the championship of the Praga Południe District. The representation of  our school boys  ended  participation in the tournament in the group stage, while the girls finally took the 4th place in the district. We will fight for more next year.

 

 Piłka nożna 2017/2018 // Football 2017/2018

12 kwietnia reprezentacja szkoły w piłce nożnej chłopców brała udział w Mistrzostwach dzielnicy szkół ponadgimnazjalnych. Po jednym zwycięstwie i porażce niestety nie zajmujemy pierwszego miejsca w grupie, ktore było premiowane awansem do finału rozgrywek.

//

On 12th April the boys' football team took part in the High School District Championship. After winning one match and losing the other one, we do not occupy the first place in the group, which was awarded with promotion to the final of the competition.Piłka nożna 2015/2016 // Football 2015/2016

Dnia 13 kwietnia reprezentacja naszej szkoły w piłce nożnej rozgrywała Mistrzostwa Dzielnicy Praga Południe szkół ponadgimnazjalnych. Po dwóch zwycięstwach i jednej porażce zajęliśmy drugie miejsce w grupie, tuż za reprezentacją "Herberta" i niestety nie dało nam to awansu do ścisłego finału. Dziekujemy chłopakom za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły.
Drużyna wystąpiła w składzie:
1. Damian Kazimierczuk 1 a
2. Patryk Woźniak 1 a
3. Jakub Kuligowski 1 c
4. Marcin Kwiatkowski 1 c
5. Robert Koźlic 3 c
6. Karol Kluska 3 c
7. Mateusz Popławski 3
8. Hubert Hankowski 4 f
9. Mariusz Płochocki 4 f

//

On 13th April representatives of our school took part in Football Championship in Praga Południe district. After two victories and one defeat we took second place in the group behind Herbert school. Unfortunately we didn't get to the finals. Thank you guys for your commitment in representing our school.
The following students took part in the competition:
1.Damian Kazimierczuk 1a
2.Patryk Woźniak 1a
3.Jakub Kuligowski 1c
4.Marcin Kwiatkowski 1c
5.Robert Koźlic 3c
6.Karol Kluska 3c
7.Mateusz Popławski 3
8.Hubert Hankowski 4e
9.Mariusz Płochocki 4ePiłka nożna 2014/2015// Football 2014/2015

Mistrzostwa Dzielnicy Praga Południe w piłce nożnej chłopców
Dnia 22.04.2015r odbyły się mecze Mistrzostw Dzielnicy Praga Południe w piłce nożnej chłopców. Nasi uczniowie zajęli drugie miejsce w swojej grupie co niestety nie premiowało nas awansem do ścisłego finału.

//

Praga Płd. district championship in boys` football
On 22nd April 2015 football matches in Praga Płd. district championship took place. Our students were ranked on 2nd place in their group. Unfortunately they won`t take part in the final. List of students taking part in the Praga Płd. district championship in boy`s football.Piłka nożna 2013/2014 // Football 2013/2014

W minionym tygodniu odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Praga Południe w piłkę nożną. Bo zaciętych bojach chłopcy z Naszej Szkoły pod "wodzą" trenera Artura Więcierzewskiego przebrnęli do II etapu. Niestety kontuzja naszego bramkarza i choroba 2 podstawowych graczy osłabiła drużynę. Mimo ambitnej gry nie udało się przebrnąć do dalszej fazy.Za rok będzie lepiej-mówią nasi chłopcy. Życzymy im tego i gratulujemy.

//

During last week, the Praga Poludnie football cup was taking. Under supervision of Mr Artur Więcierzewski, our boys managed to qualify to the second stage of the tournament. Unfortunately, injury of our goalkeeper, and sickness of our two top players directly weakened the team. Next year will be better- say our boys. We wish them that and sincerely congratulate.

Mistrzostwa Dzielnicy Praga Południe w piłce nożnej chłopców
25 i 26 kwietnia uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w zawodach piłki nożnej o Mistrzostwo Dzielnicy w piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W grupie eliminacyjnej daliśmy się wyprzedzić tylko ZS nr 12 im. Olimpijczyków Polskich i awansowaliśmy do finałów. W półfinale trafiliśmy na późniejszego zwycięzcę całych zawodów - IV LO im. A. Mickiewicza i po zaciętym meczu przegraliśmy 1-0. W meczu o 3 miejsce znowu trafiamy na „Olimpijczyków” i tracąc gola w ostatnich sekundach meczu musieliśmy uznać wyższość rywali.

Ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce w dzielnicy - najgorsze dla sportowców, bo tuż za podium, ale brawa dla chłopaków za zaangażowanie i walkę.

Klasyfikacja końcowa 4 najlepszych drużyn w Dzielnicy z roku szkolnym 2012/2013:
1. IV LO im. A. Mickiewicza
2. ZS nr 37 im. A. Osieckiej
3. ZS nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
4. ZS Gastronomiczno – Hotelarskich Majdańska

//

Praga Poludnie Football Cup
On the 25th and 26th of April pupils from our school participated in a District football Cup among secondary schools. In preliminary group we managed to get ahead of ZS no. 12 of Polish Olympians and got qualified to the finals. In Semi-finals we had to face, as I turned out, future tournament winners and after a close game we lost 1-0. In a game for the 3rd place we again met “Olympians” and by losing a goal in the last seconds of the game we had to acknowledge their superiority. All in all, our school managed to get 4th place in the district – as athletes say, the worst, since behind prize pool, but huge acknowledgement for the boys for their involvement and competitive spirit.