Język angielski

Konkurs języka angielskiego 2020/2021   
English Language Competition 2020/2021

31 maja 2021 roku odbył się finał XII edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany od 2009 roku i cieszy się dużą popularnością. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju , w tym roku konkurs odbył się w formie online. Tematem konkursu były atrakcje turystyczne w mojej najbliższej okolicy. Zadanie konkursowe polegało na przesłaniu pracy w języku angielskim w formie prezentacji Power Point lub filmu video. Nadesłanych zostało wiele ciekawych prac. Konkurs przygotowały Pani Anna Obrycka oraz Pani Malwina Grzegorczyk.

Laureaci konkursu:
1 miejsce uczennica z CXI LO przy ulicy Szczawnickiej
2 miejsce uczeń z ZSGH przy ulicy Majdańskiej
3 miejsce uczennica z LO im J. Jasińskiego

Wyróżnienia otrzymały:
Uczennica z  ZSGH, Uczennica z  ZS przy ulicy Komorskiej

Dziękujemy patronom i sponsorom: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Burmistrzowi Dzielnicy Warszawa-Praga Południe oraz wydawnictwom Oxford University Press i Macmillan. Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!!!

 

On May 31, 2021, the final of the 12th English Language District Competition took place. It has been organized since 2009. Every year it is getting more and more popular. Due to the pandemic situation in the country, this year the competition was held online. The topic of the competition was tourist attractions in my immediate vicinity. The competition task was to submit the work in English in the form of a Power Point presentation or a video. Many interesting works were submitted. The competition was prepared by Ms Anna Obrycka and Ms Malwina Grzegorczyk.

Competition winners:
1st place - a student from CXI High School at Szczawnicka Street
2nd place - student from ZSGH at Majdańska Street
3rd place - a student from the J. Jasiński High School

Distinctions:
A student from ZSGH, A student from the ZS at Komorska Street

The competition is sponsored by the Marshal of Mazowieckie Voivodeship, Mayor of the Praga District, Mr Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan. Thank you for taking part in the competition, congratulations to the winners and we invite you to participate in the competition next year!!!

 

 

 

Konkurs języka angielskiego 2019/2020 // English Language Competition 2019/2020

28 stycznia odbył się  finał XI już edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs jest organizowany od 2009 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Konkurs zorganizowały Anna Obrycka i Elżbieta Markowska - Sadowy.

W tym roku brało udział 30 uczestników z jedenastu warszawskich szkół, głównie z naszej dzielnicy. Uczniowie przez godzinę rozwiązywali zadania, a ich opiekunowie w tym czasie mieli zapewniony słodki poczęstunek. Po sprawdzeniu zadań wyłoniono trzech zwycięzców i wręczono cenne nagrody. 

Pan Andrzej Kołodziejczyk, inspektor Wydziału Oświaty zaszczycił swoją obecnością, dziękując nauczycielom za pracę i motywowanie uczniów, a uczniom za zaangażowanie.

Dziękujemy patronom i sponsorom: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Burmistrzowi Dzielnicy Warszawa-Praga Południe oraz wydawnictwom Oxford University Press i Macmillan. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok!

 //

On 28th January the final of the XI English Language District Competition took place in our school. It has been organized since 2009 and is very popular. It was prepared by Ms Anna Obrycka and Elzbieta Markowska-Sadowy.

This year 30 students from 11 schools, mainly from Praga district took part in the competition. They were writing their tasks, while their teachers were having tea and they could have a talk with their colleagues from other schools.

The winners of the competition received valuable rewards.

The Inspector of the Education Department, Mr Andrzej Kołodziejczyk honoured us with his presence, wishing the participants success. He also thanked teachers for their work and commitment. The competition is sponsored by the Marshal of Mazowieckie Voivodeship, Mayor of the Praga District, Mr Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan. Thank you for taking part in the competition!

 




Konkurs języka angielskiego 2018/2019 // English Language Competition 2018/2019

22 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się finał X edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany od 2009 roku i cieszy się dużą popularnością. W tym roku 25 uczniów z 11, głównie praskich techników i liceów wzięło udział w konkursie. Konkurs przygotowały i zorganizowały Anna Obrycka, Aneta Tymińska i Elżbieta Markowska Sadowy.

Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Warszawy Praga Południe oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego są patronami honorowymi konkursu. Podczas uroczystości rozpoczęcia konkursu został odczytany list gratulacyjny adresowany do dyrekcji szkoły oraz nauczycieli języka angielskiego.

Inspektor Wydziału Oświaty pan Andrzej Kołodziejczyk zaszczycił nas swoją obecnością, życząc uczestnikom samych sukcesów. Podziękował również nauczycielom za pracę, zaangażowanie i motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych. Konkurs jest sponsorowany przez Burmistrza Dzielnicy W-wa Praga Południe, pana Tomasza Kucharskiego oraz wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan. Pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press przedstawiły prezentację dla nauczycieli – opiekunów przybyłych z uczniami na konkurs.

Laureaci konkursu:
1. Uczennica Zespołu Szkół nr 5  
2. Uczennica Zespołu Szkół nr 14
3. Uczeń Zespołu Szkół nr 21
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

// 

On January 22, 2019, the final of the 10th edition of the English Language District Competition took place in our school. It has been organized since 2009 and is very popular. This year 25 students from 11, mainly Prague technicians took part in the competition. The competition was prepared and organized by Anna Obrycka, Aneta Tymińska and Elżbieta Markowska Sadowy.

Mazowiecki Kurator Oświaty, the Mayor of Praga Południe Praga District and the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship are honorary patrons of the competition. During the ceremony, a congratulatory letter was addressed to the school management and the teachers of English.

The Inspector of the Education Department, Mr. Andrzej Kołodziejczyk honored us with his presence, wishing the participants success and luck. He also thanked teachers for their work, commitment and motivating students to develop their language skills. The competition is sponsored by the Mayor of the Praga District, Mr. Tomasz Kucharski, and Oxford University Press and Macmillan. Ms Karolina Maliszewska from Oxford University Press presented a presentation for teachers - who came with the students for the competition.

 




Konkurs języka angielskiego 2017/2018 // English Language Competition 2017/2018

 

Dnia 21 marca 2018 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego OPERATIONS 2018.  W pierwszym szkolnym etapie wzięli udział uczniowie klas trzecich: Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek z kl. 3H oraz klas czwartych: Małgorzata Popławska 4H, Jakub Łukasiewicz 4D, Krzysztof Kur 4E i Julia Daniszewska 4E. Do II etapu ustnego zakwalifikowali się: Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek, który odbył się w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Gratulujemy.
Mariusz Januszek z 3h - uczeń Pani Elżbiety Markowskiej – Sadowy został laureatem i otrzymał dyplom z języka angielskiego na poziomie B2 wg ESOKJ/ CEFR B2). GRATULACJE !!!!!!!!!!!

 

//

 

On 21st March 2018 English Language Interschool Competition OPERATIONS 2018 took place. In the first (written) stage of the competition the students of the third and fourth years participated:  Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek z kl. 3H oraz klas czwartych: Małgorzata Popławska 4H, Jakub Łukasiewicz 4D, Krzysztof Kur 4E i Julia Daniszewska 4E. Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek qualified to the second (oral) stage of the competition, which took place at the premises of The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. Congratulations.
Mariusz Januszek class 3h – Mrs Elzbieta Markowska – Sadowy’s student became a laureate and received a degree in English (level B2 according to ESOKJ/ CEFR B2). CONGRATULATIONS !!!!!!!!!!

 

IX Edycja Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego
6 lutego 2018 w naszej szkole odbył się finał IX Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany od 2009 roku i cieszy się dużą popularnością. W tym roku 24 uczniów  z 8, głównie praskich techników wzięło udział w konkursie. Konkurs przygotowały i zorganizowały Elżbieta Markowska – Sadowy oraz Anna Obrycka.

Jest on objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy W-wa Praga Południe, a w tym roku również Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego odczytała list gratulacyjny adresowany do dyrekcji szkoły oraz nauczycieli języka angielskiego.

Swoją obecnością zaszczycił nas inspektor Wydziału Oświaty pan Andrzej Kołodziejczyk, jak również pan Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe oraz wizytator z kuratorium pan Andrzej Jabłoński. Konkurs jest sponsorowany przez Burmistrza Dzielnicy W-wa Praga Południe, pana Tomasza Kucharskiego oraz wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan. Pani Karolina Maliszewska oraz pani Katarzyna Rudnik z Oxford University Press przedstawiły prezentację dla nauczycieli-opiekunów przybyłych z uczniami na konkurs.

Po zmaganiach z konkursowymi zadaniami, wyłoniono trzech laureatów:
1. Jan Drabik – Zespół Szkół nr 21
2. Wojciech Olędzki –Zespół Szkół nr 37
3. Robert Ropiecki – Zespół Szkół nr 21
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

//

IX Edition English Language District Competition
On 6th February 2018 the final of IX English Language District Competition took place in our school. It has been organized since 2009 and every year is becoming more popular. This year students from 8 schools of our district took part in the competition. The competition was prepared and organized by Elzbieta Markowska – Sadowy and Anna Obrycka.

It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga Południe district. This year also the Marshal of Mazovia Voivodship took patronage of our contest. The representative of Marshal Office of Mazovian Voivodship read a congratulatory letter addressed to the Head teacher and English teachers.

The inspector of Education Department  Mr Andrzej Kołodziejczyk and the inspector of Mazovian School Board visited us during the competition, as well as Mr Andrzej Opala from the District Office of Praga Południe.  Ms Karolina Maliszewska and Elżbieta Rudnik from Oxford University Press gave a presentation for the teachers. The sponsors were the Mayor of Praga Południe district, Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan.

The winners of the competition are:
1. Jan Drabik from ZS nr 21
2. Wojciech Olędzki from ZS nr 37
3. Robert Ropiecki from ZS nr 21
Congratulations and we are looking forward to the X edition of the competition!

Marszałek Województwa Mazowieckiego // Marshal of Mazovia 



Konkurs języka angielskiego 2016/2017 // English Language Competition 2016/2017

Dnia 17 stycznia 2017 w ZSGH przy ul. Majdańskiej 30/36 odbył się finał VIII Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany już od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga - Południe oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pierwszy szkolny etap konkursu odbył się 29 listopada 2016. Do finału zakwalifikowało się 27 uczniów z następujących szkół:
1. Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej
2. CKU nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5
3.Technikum Geologiczno - Geodezyjno - Drogowe przy ul. Szanajcy 5
4. Zespół Szkół przy ul. Szczawnickiej 1
5. Technikum Chemiczne nr 27 przy ul. Saskiej 78
6. NLO nr 61 przy ul. Przy Bażantarni 3
7. ZSGH przy ul Majdańskiej 30/36
8. Zespół Szkół nr 37 przy ul. Stanów Zjednoczonych 24
9. Technikum Ekonomiczne nr 8 przy ul. F. Joliot - Curie
Fundatorem nagród dla najlepszych uczestników byli pan Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga- Południe oraz wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan.
1 miejsce - Wojciech Oleksiuk
2 miejsce - Jan Drabik
3 miejsce - Jan Bogoryja - Zakrzewski
Zmagania uczestników uświetnił swoją obecnością pan Andrzej Kołodziejczyk, inspektor Wydziału Oświaty Warszawa - Praga Południe
W czasie konkursu pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press poprowadziła dla przybyłych nauczycieli prezentację dotyczącą zbliżającej się reformy w szkolnictwie.

//

On 17th January 2017 the final of VIII English Language Competition took place in our school. Every year it is getting more and more popular and this year 9 schools took part in it. It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga Południe district.

The sponsors were the Mayor Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan.
The winners are:
1.Wojciech Oleksiuk
2.Jan Drabik
3.Jan Bogoryja - Zakrzewski
The inspector of Education Department Mr Andrzej Kołodziejczyk visited us during the competition and Ms Karolina Maliszewska gave a presentation for the teachers who came with their students.
Congratulations to the winners and we are looking forward to the next year edition!

Dnia 29 listopada 2016 odbył się szkolny etap VIII edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego, przygotowany przez Elżbietę Markowską-Sadowy i Annę Obrycką. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły. Do finału zakwalifikowały się po 3 osoby z każdej szkoły. W naszej szkole najlepsi okazali się: Marta Rzetelska 4f, Jakub Szczęsny 4f oraz Michał Łukaszewicz 4e. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

//

On 29th November 2016 VIII edition of English Language Competition took place in our school. It was organized by Ms Elzbieta Markowska-Sadowy and Ms Anna Obrycka. 16 students from our school took part in the contest. The best students who qualified to the final are: Marta Rzetelska 4f, Jakub Szczęsny 4f and Michał Łukaszewicz 4e. Congratulations and we wish you all the best in the final!



Konkurs języka angielskiego 2015/2016 // English Language Competition 2015/2016

Dnia 21 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej odbył się finał VII Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on już tradycją w naszej szkole i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku włączyły się również szkoły z innych dzielnic Warszawy.

Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe Miasta Stołecznego Warszawy Pana Tomasza Kucharskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Doroty Sokołowskiej.

19 listopada 2015 roku odbyła się pierwsza część konkursu. W etapie szkolnym udział wzięło152 uczniów. Do finału zakwalifikowanych zostało 27 przedstawicieli z następujących szkół :
1.Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej
2.Liceum Ogólnokształcące Beaty Mysłowskiej przy ulicy Kaleńskiej
3.Technikum Mechaniczne nr 7 w Zespole Szkół nr 31 przy ulicy Felińskiego 13
4.Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ulicy Mińskiej 1/5
5.Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowe w Zespole Szkół nr 14 przy ulicy Szanajcy 5
6.Zespół Szkół nr 5 przy ulicy Szczawnickiej 1
7.Technikum Chemiczne nr 27 w Zespole Szkół nr 21 przy ulicy Saskiej 78
8.Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 61 przy ulicy Przy Bażantarni 3
9. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej 30/36

Fundatorami nagród dla najlepszych uczestników byli : Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga – południe Miasta Stołecznego Warszawy oraz wydawnictwa językowe : Oxford University Press oraz Macmillan.

I miejsce : Jakub Zychma z NLO nr 61
II miejsce : Patryk Lange z Technikum Chemicznego nr 27
III miejsce : Gustaw Rutkowski z NLO nr 61

Zmagania uczestników uświetnił swoją obecnością Pan Andrzej Kołodziejczyk – Inspektor Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga- Południe. Podczas trwania testu językowego Pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press poprowadziła dla przybyłych nauczycieli prezentację : ‘Platformy e –learningowe w nauce języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.’

//

On 21st January 2016 the final of VII English Language Competition took place in our school. It is getting more and more popular every year and this year schools not only from Praga Południe district took part in it. It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education, Dorota Sokołowska and the Mayor of Praga Południe district, Tomasz Kucharski.

This year 9 schools took part in the competition. The sponsors were: the Mayor Tomasz Kucharski , Oxford University Press and Macmillan.
The winners of the competition are:
1.Jakub Zychna
2.Patryk Lange
3.Bogusław Rutkowski
The inspector of Education Department Andrzej Kołodziejczyk visited us during the competition. Ms Karolina Maliszewska gave a presentation for the teachers who came with their students "E-learning platforms in teaching English language in secondary schools."
Congratulations to the winners and we are looking forward to the next year edition!

W dniu 19 listopada 2015 w naszej szkole odbył się szkolny etap VII Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Uczestniczyło w nim 21 uczniów z naszej szkoły. Do kolejnego etapu z zakwalifikowały się następujący uczniowie:

1 miejsce - Grzegorz Jurko 4d
2 miejsce - Michał Łukaszewicz 3e
3 miejsce - Marta Rzetelska 3f
Gratulujemy!

//

On 19th November 2015 school stage of VII Edition English Language Competition took place in our school. 21 students from our school have taken part in the competition. The following students have passed to the finals:

1st place - Grzegorz Jurko 4d
2nd pace - Michał Łukaszewicz 3e
3rd place - Marta Rzetelska 3f
Congratulations!



Konkurs języka angielskiego 2014/2015 // English Language Competition 2014/2015

W dniu 14 stycznia 2015 w ZSGH Majdańska odbył się 2 finałowy etap VI Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół z Pragi Południe. Konkurs jest organizowany pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Południe. Koordynatorami konkursu były Anna Obrycka oraz Elżbieta Markowska - Sadowy.

W konkursie brali udział finaliści z siedmiu szkół, a zwycięzcami zostali:
1. Jan Czupiał - ZS nr 21
2.Natalia Ojer - ZS nr 37
3.Grzegorz Jurko - ZSGH Majdańska
Gratulujemy!

Na finale konkursu obecna była pani Hanna Kościelny z Biura Edukacji oraz pani Karolina Maliszewska z wydawnictwa Oxford University Press, która przedstawiła nauczycielom ciekawą prezentację metodyczną.

//

On the 14th of January 2015 at our school the final stage of VI Edition Praga Południe district English Competition took place. It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga Południe district. The coordinators of the contest were: Anna Obrycka and Elżbieta Markowska - Sadowy.

There were finalists from seven schools taking part in the final stage of the competition and the winners are:
1.Jan Czupiał from ZS nr 21
2.Natalia Ojer from ZS nr 37
3.Grzegorz Jurko from ZSGH Majdańska
Congratulations!

The representative of Education Department Ms Hanna Kościelny visited us and Ms Karolina Maliszewska from Oxford University Press gave the English teachers an interesting presentation.

Dnia 26 listopada 2014 roku o godzinie 9:00 39 uczniów reprezentujących 13 różnych klas z naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie VI Edycji Konkursu Języka Angielskiego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Konkurs organizowały panie Elżbieta Markowska- Sadowy oraz Anna Obrycka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!

Do drugiego etapu zakwalifikowały się 4 osoby z najwyższą punktacją:
1.Grzegorz Jurko klasa 3g
2.Katarzyna Ciok klasa 3g
3.Aleksandra Wiśniewska klasa 2h
4.Maciej Ciok klasa 4h

Gratulujemy! Osoby te będą reprezentować naszą szkołę w finale konkursu w styczniu.

//

On the 26th of November 2014 at 9 o'clock VI Edition of English Language Competition For Schools in Praga- Południe District was held in our school.39 students from thirteen different classes took part in it. The competition is organised under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga - Puludnie District. The coordinators are Ms Elżbieta Markowska- Sadowy and Ms Anna Obrycka.

We would like to thank you all the participants for taking part in this project!
1.Grzegorz Jurko class 3g
2.Katarzyna Ciok class 3g
3.Aleksandra Wiśniewska class 2h
4.Maciej Ciok class 4h

The students with the highest scores are invited to participate in the second part of the competition in January. CONGRATULATIONS!



Konkurs języka angielskiego 2013/2014// English Language Competition 2013/2014

Dnia 14 stycznia 2014 r. odbył się w naszej szkole finał V Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy. W konkursie uczestniczyło 7 szkół.

I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Kamil Przewdziecki z klasy 2g.
II miejsce zajął Patryk Lange z Zespołu Szkół Nr 21 przy ul. Saskiej
III miejsce zajęła Julia Błaszczyk z Zespołu Szkół Nr 37 im. A. Osieckiej.
Wyróżniony został także Jan Czupiał z Zespołu Szkół Nr 21 za zajęcie IV miejsca.

Jako przedstawicielka Wydziału Oświaty na konkursie przybyła pani Ewa Kosińska, a podczas trwania konkursu pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press przygotowała dla przybyłych nauczycieli j. angielskiego warsztaty metodyczne.

//

On the 14th January at 9 a.m. the final stage of the fifth edition of English Language Competition for schools from Praga-Południe District took place. The competition was organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and The Mayor of Praga-Południe District. There were seven schools taking part in the last stage of the contest and the winners are:

1st place: Kamil Przewdziecki from ZSGH Majdańska
2nd place: Patryk Lange from ZS Nr 21
3rd place: Julia Błaszczyk from ZS Nr 37
The jury decided to reward one more student, Jan Czupiał from ZS Nr 21, who came fourth in the competition.

The representative of the Education Department Ms Ewa Kosińska came to see the competition and while students were taking the test Ms Karolina Maliszewska from Oxford University Press was engaging teachers with a methodology workshop.

W dniu 19 listopada br. o godz. 9:00, 33 uczniów naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie V Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorami i koordynatorami były: p. Dagmara Cholawo i p. Anna Obrycka.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem, jednak do drugiej tury zakwalifikowało się jedynie 3 najlepszych, a są nimi:
1. KAMIL PRZEWDZIECKI – 2G (opiekun p. Anna Obrycka)
2. MICHAŁ ŁUKASZEWICZ – 1G1 (opiekun p. Adam Choiński)
3. TOMASZ MAZURKIEWICZ – 4K (opiekun p. Dagmara Cholawo)
W/w osoby zapraszamy do drugiego etapu konkursu dnia 14 stycznia 2014 / wtorek/ o godzinie 9.00 - Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich.
Pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.
Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie wyników (max. liczba punktów – 59):

//

On the 19th November at 9 a.m., 33 students of our school took part in the V EDITION OF ENGLISH LANGUAGE COMPETITION FOR SCHOOLS FROM PRAGA POŁUDNIE DISTRICT.
The competition is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and The Mayor of Praga – Południe District. The promotors and co-ordinators are: Dagmara Cholawo and Anna Obrycka.

All participants approved themselves to be well-prepared and involved but there are only 3 laureates of the 1st part of the contest:
1. KAMIL PRZEWDZIECKI – 2G
2. MICHAŁ ŁUKASZEWICZ – 1G1
3. TOMASZ MAZURKIEWICZ – 4K
Above mentioned students are invited to participate in the second part of the competition that will take place on the 14th January 2014 (Tuesday) at 9:00 in our school.
Congratulations and thanks to the rest of the contestants – here are Your results:



Konkurs języka angielskiego 2012/2013 // English Language Competition 2012/2013

15 Stycznia 2013, w naszej szkole, odbył się finał IV dzielnicowego konkursu z języka angielskiego. Finaliści każdej ze szkół dzielnicy Praga Południe walczyli o nagrody jak i prestiż rozwiązując różnorakie zadania językowe. Podczas wyłaniania zwycięzcy naszym gościom czas umilała pani Karolina Maliszewska, z wydawnictwa Oxford, przedstawiając ciekawy pokaz multimedialny. Oto wyniki:
I miejsce Robert Wasilewski- Zespół Szkół im. Olimpijczyków Polskich
II miejsce Natalia Krakowska- LO im. J. Jasińskiego
III miejsce Krystian Siwek- ZSGG Komorska

//

On the 15th of January 2013,at our school, the final stage of IV Praga Poludnie district English competition took place. Finalists of each school of Praga Poludnie challenged a variety of language problems fighting for prizes and prestige. While the results were being determined Ms Karolina Maliszewska, from Oxford University Press, was keeping our guests captivated by her interesting multimedia presentation. And the winners are:
1st place Robert Wasilewski from the Polish Olympians’ school complex
2nd place Natalia Krakowska- the J. Jasinski’s high school
3rd place Krystian Siwek- ZSGG Komorska

26 Listopada w wielu szkołach, również w naszej, odbył się szkolny etap czwartej edycji dzielnicowego konkursu z języka angielskiego. Etap szkolny wyłoni finalistów każdej ze szkół, którzy tuż po nowym roku zmierzą się w boju o nagrody i prestiż. Szkolny etap konkursu cieszył się wielką popularnością wśród uczniów szkół dzielnicy Praga Południe.
W tym roku konkurs rozpropagowali i przygotowali Pani Elżbieta Markowska-Sadowy oraz Pan Adam Choiński, nauczyciele naszej szkoły.

//

On the 26th of November in our school as well as in other schools of Praga Poludnie District, the school stage of the 4th edition of Regional English Language contest took place. The school stage will nominate the representatives of each school who will compete in the finals at the beginning of the new year. The contest was very popular among pupils of Praga Poludnie District.
This year, the competition had been prepared and popularized by Ms Elżbieta Markowska-Sadowy and Mr Adam Choiński, teachers of our school.

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - Majdańska ( E. Markowska-Sadowy oraz A. Choiński)
1. Melania Siemieńska
2. Grzegorz Jurko
3. Kamil Przewdziecki
Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych im.Jana Pawła II - Komorska (op. Dominika Kinach)
1. Krystian Siwek
2. Konrad Gryko
3. Paweł Supernak
Zespół Szkół nr 5 im.S. Kisielewskiego - Szczawnicka - (op.Inga Dawidowicz)
1. Jacek Łaziuk
2. Karolina Andrzejewska
3. Sara Smogorzewska
Zespół Szkół nr 37 im.A.Osieckiej - Al.Stanów Zjednoczonych - (op.Janusz Domalski)
1. Piotr Rutkowski
2. Daniel Białas
3. Filip Oporski
Zespól Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich - Siennicka (op.Roman Berliński)
1. Robert Wasilewski
2. Oskar Muturi
3. Jakub Woźniak
Zespół Szkół nr 21 - Saska - (op. Katarzyna Dołbniak)
1. Marcin Świątkowski
2. Jan Czupiał
3. Patryk Lange
LXXII LO im. J. Jasińskiego - Grochowska - (op. Marek Kozub)
1. Anna Wiśniewska
2. Artur Betcher
3. Natalia Krakowska



Konkurs języka angielskiego 2011/2012

FINAŁ III EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 10.01.2012 roku (wtorek) odbył się w naszej szkole drugi etap III edycji Konkursu Języka Angielskiego adresowany do szkół zawodowych w dzielnicy Praga Południe. W etapie I (15.11.2011 r.) brali udział uczniowie naszej szkoły oraz ze szkół przy ul. Komorskiej, Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego, Technikum Chemicznego w ZS nr 21 przy ul. Saskiej, Prywatnego Technikum Fryzjerskiego przy ul. Kaleńskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej.

Konkurs Języka Angielskiego rozpoczęła wicedyrektor Dobrosława Kowalska, która bardzo serdecznie powitała licznych uczestników i towarzyszących im nauczycieli oraz podkreśliła wagę znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie. Test finałowy obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstów czytanych, jak też wypowiedź pisemną (list reklamacyjny).
W czasie przerwy uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.

Finaliści konkursu otrzymali:
- aparat cyfrowy, pendrivy,
- ciekawe anglojęzyczne książki
- długopisy, ołówki oraz piórniki
- fachowe słowniki tematyczne
- kieszonkowe słowniki
- słodkie upominki

Sponsorzy:
- wydawnictwo Macmillan
- wydawnictwo Oxford

Patronat nad konkursem:
- Urząd Dzielnicy Praga Południe
- Mazowiecki Kurator Oświaty

Najlepsze prace:
I Miejsce Kamil Borkowski, Zespół Szkół przy ul. Szczawnickiej
II Miejsce Kamil Tomaszewski, Liceum im. Jasińskiego
III Miejsce Katarzyna Sudak, ZSGH ul. Majdańska 30/36

Kolejne miejsca zajęli:
IV. Krystian Siwek - Zespół Szkół przy Komorskiej
V. Marcin Świątkowski - Technikum Chemiczne na Saskiej
VI. Anna Wiśniewska - Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego
VI. Anna Czekalska - Zespół Szkół przy ul.Szczawnickiej
VIII. Michał Wójcik - Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego
IX. Joanna Antolak - ZSGH ul. Majdański 30/36
X. Sławomir Sabała - Zespół Szkół przy ul. Szczawnickiej
XI. Wiktor Wiśniewski - Technikum Chemiczne przy ul. Saskiej
XII. Michał Babiński - ZSGH Majdański 30/36
XIII. Zofia Rembiszewska - Zespół Szkół przy ul. Komorskiej
XIV. Katarzyna Szuba - ZSGH Majdański 30/36
XV. Jacek Bednarczyk - Prywatne Fryzjerskie przy ul. Kaleńskiej
XVI. Robert Jaksina - Zespół Szkół przy ul. Komorskiej
XVII. Dominika Belka - Prywatne Fryzjerskie przy ul. Kaleńskiej

Wszyscy uczestnicy konkursu mogli skonfrontować swoją znajomość języka angielskiego z uczniami z innych szkół.

Zachęcamy wszystkich do brania udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym!

Wszystkim finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!

W dniu dzisiejszym (15.11.2011) odbyła się w naszej szkole już III edycja konkursu języka angielskiego.
W tym roku z naszej szkoły wzięło udział 35 entuzjastów języka obcego. Test trwał półtorej godziny i obejmował różne sprawności językowe: czytanie, pisanie oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne.
Młodzież stwierdziła,że test konkursowy w tym roku nie był łatwy i z niecierpliwością będą czekać na wyniki konkursu. Etap drugi już w styczniu. Liczymy na naszych uczniów z Majdańskiej, aby znaleźli się w czołówce finalistów konkursu.
Wszystkim uczestnikom dzisiejszego konkursu za udział serdecznie dziękujemy!



Konkurs języka angielskiego 2010/2011

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 11.01.2011 roku (wtorek) odbył się w naszej szkole II etap II edycji dzielnicowego konkursu języka angielskiego adresowany do szkół zawodowych. Należy wspomnieć, że I etap (16.11.2010r.) wyłonił spośród uczniów naszej szkoły z Majdańskiej, jak też ze szkoły przy Komorskiej, liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego, Zespołu Szkół im. St. Kisielewskiego, Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego oraz Technikum im prof. dr Zawadzkiego półfinalistów I etapu.

Wspierani przez swoich nauczycieli uczniowie z gościnnych szkół oraz uczniowie naszej szkoły rozpoczęli finałowy konkurs języka angielskiego o godzinie 900 w sali nr 5. Konkurs rozpoczęła, jak rok temu, nasza pani Dyrektor Anna Chylińska dziękując bardzo serdecznie za przybycie i życząc wszystkim ”połamania piór”. Tym razem konkurs obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstu czytanego, jak też sprawdzał znajomość kultury, zabytków wybranego kraju anglojęzycznego oraz gramatyki języka angielskiego.

LISTA FINALISTÓW
Finaliści konkursu otrzymali:
- Wydawnictwo Macmillan słowniki,ciekawe książki, długopisy, ołówki oraz piórniki
- Bank WBK pendrivy
- British school kieszonkowe słowniki

Wszyscy uczestnicy konkursu byli zadowoleni z nagród oraz z tego, że mogli spróbować swoich sił raz jeszcze w znajomości języka angielskiego.
Zachęcamy wszystkich do brania udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym!
Finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!

PÓŁFINAŁ II EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 16.11.2010 roku odbył się w naszej szkole I etap konkurs języka angielskiego. Konkurs adresowany był do uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności techników.

Konkurs języka angielskiego organizowany przez dyrekcję oraz anglistów Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego przy Majdańskiej - panią prof. Elżbietę Markowską- Sadowy i panią prof. Karolinę Witkowską- Mazur - cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u naszych uczniów jak i u uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych.
Z naszej szkoły przystąpiło do konkursu i chciało sprawdzić swoje siły w znajomości języka angielskiego 36 uczniów.
Konkurs obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu czytanego, ćwiczeń leksykalno- gramatycznych oraz wypowiedzi pisemnej na zadany temat.
Celem konkursu było poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz rozbudzenie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.



Konkurs języka angielskiego 2009/2010

FINAŁ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 07.01.2010 roku (czwartek) odbył się w naszej szkole II etap konkursu języka angielskiego. Należy wspomnieć, że I etap (08.12.2009r.) wyłonił spośród uczniów naszej szkoły z Majdańskiej, jak też ze szkoły przy Komorskiej oraz z liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego osiemnastu kandydatów do II etapu.

Wspierani przez swoich nauczycieli uczniowie z gościnnych szkół oraz nasi uczniowie stawili się o umówionej godzinie 900 w sali nr 5. Konkurs rozpoczęła nasza pani Dyrektor Anna Chylińska dziękując wszystkim bardzo serdecznie za przybycie i życząc wszystkim powodzenia. Tym razem konkurs obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstu czytanego, jak też sprawdzał znajomość kultury oraz zabytków wybranego kraju anglojęzycznego.


- Finalistą konkursu języka angielskiego został Filip Gontarczyk z liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego uzyskując liczbę punktów 51/ 54 max.
- II miejsce zdobyli równocześnie Mateusz Dytry (50 pkt.) z naszej szkoły przy Majdańskiej oraz Agata Sitarz z liceum im. Jasińskiego
- III miejsce zdobył Michał Wójcik (49,5pkt.) z liceum im. Jasińskiego
- IV miejsce przypadło w tym roku Izabeli Włastowskiej (48pkt.) z liceum im. Jasińskiego oraz Natalii Dzieciątko z naszej szkoły przy Majdańskiej.

Finaliści konkursu otrzymali słowniki, ciekawe książki, oraz długopisy sponsorowane przez wydawnictwo Macmillan. Bank WBK sponsorował uczestnikom konkursu pendrivy oraz karty do Internetu. Co więcej, dwóm pierwszym miejscom został przyznany darmowy kurs przygotowawczy do matury w British School pod kierunkiem Pana Piotra Bieńczyka.

Wszyscy uczestnicy konkursu byli zadowoleni z nagród oraz z tego, że mogli spróbować swoich sił raz jeszcze w znajomości języka angielskiego. Zachęcamy wszystkich do brania udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym!
Finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!

PÓŁFINAŁ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 08.12.2009 roku odbył się w naszej szkole I etap konkurs języka angielskiego. Konkurs adresowany był do uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności techników.

Konkurs języka angielskiego organizowany przez dyrekcję oraz anglistów Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego przy Majdańskiej - panią prof. Elżbietę Markowską- Sadowy i panią prof. Karolinę Witkowską- Mazur - cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u naszych uczniów jak i u uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły przystąpiło do konkursu i chciało sprawdzić swoje siły w znajomości języka angielskiego aż 45 uczniów.

Konkurs obejmował wiedzę z zakresu kultury obszaru anglojęzycznego, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne oraz rozumienie tekstu czytanego. Celem konkursu było poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz rozbudzenie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu to:
Uczniowie ze szkoły przy Majdańskiej:
• Natalia Dzieciątko- klasa 4h
• Mateusz Dytry- klasa 4g2
• Patryk Suchenek- klasa 4g
• Adam Cegiełka-klasa 3g1
• Ariel Świstak- klasa 3k1
• Kamil Miąskiewicz- klasa 3h
Uczniowie ze szkoły przy Komorskiej:
• Krystian Siwek
• Jan Majkut
• Rafał Wiechetek
• Arek Kądwela
• Damian Tandera
Uczniowie LXXII L.O. im. gen. Jakuba Jasińskiego:
• Igor Szyszka
• Michał Wójcik
• Alicja Imiela
• Filip Gontarczyk
• Agata Sitarz
• Izabela Włastowska

Finaliści pierwszego etapu konkursu przystąpią do następnego etapu, który odbędzie się 07.01. 2010 w naszej szkole, zaś laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody sponsorowane przez British School, wydawnictwo Macmillan oraz Bank Zachodni WBK.