Język angielski

"Na wszystko jest przysłowie" 2023/2024 // "There is a proverb for everything" 2023/2024

Dnia 24 maja 2024 roku odbył się I etap  II edycji szkolnego konkursu języka angielskiego "Zostań Anglistą ZSGH”. Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru składającego z 50 pytań leksykalno – gramatycznych na poziomie B1/B2 i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży. Do I etapu przystąpiło 30 uczniów z różnych klas naszej szkoły. Do finału, który odbył się 4 czerwca 2024 roku  zakwalifikowało się 10 uczniów.  Uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie Olimpiady z Języka Angielskiego  C1/C2.
Oto zwycięzcy konkursu:
1. Hubert Wileński z klasy 3dp, który otrzymuje tytuł "Anglisty ZSGH 2024 roku”
2. Oliwia Kalinowska, klasa 1ap
3. Natalia Chmielewska, 3hp
4. Wyróżnienie  Dominik Smoliński, 1dp
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas apelu z okazji zakończenia roku. Konkurs zorganizowała nauczycielka języka angielskiego Pani Malwina Grzegorczyk. Gratuluje świetnych wyników i zapraszam na III edycję konkursu "Zostań Anglistą ZSGH” w przyszłym roku!

On May 24, 2024, the first stage of the English language school competition “Zostań Anglistą ZSGH”  took place. The competition consisted of 50 lexical-grammatical questions at B1 / B2 level and was very popular among  our pupils. 30 students from different classes  joined the first stage. 10 students qualified to the final, which took place on 4th June, 2024. Students faced tasks at  C1 / C2 level.
Here are the winners of the competition:
1. Hubert Wileński, who receives the title of "Englishman of ZSGH 2024"
2. Oliwia Kalinowska, 1ap
3. Natalia Chmielewska, 3hp
4. Distinction Dominik Smoliński, 1dp
Awards and diplomas will be distributed during the next school assembly. The competition was organised by the English teacher Ms. Malwina Grzegorczyk. Congratulations on your great results and see you in the 3rd edition of the competition next year! uczniowie podczas konkursu

  

 

uczniowie podczas konkursuDnia 26.03 i 9.04 odbył się konkurs  dla klas pierwszych i drugich technikum pt. "Na wszystko jest przysłowie". Uczniowie dobrze poradzili sobie na etapie szkolnym, a wyniki pozwoliły im na przystąpienie do etapu międzyszkolnego, który okazał się dość trudny i wymagał niemałej biegłości w zadaniach zdalnych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku!


On March 26th just before Easter and April 4th, a competition entitled "There is a proverb for everything" was held for the first and second graders of the technical school. The students did well at the school stage and the results allowed them to enter the inter-school stage, which proved to be quite difficult and required considerable proficiency in remote tasks.
We would like to thank all the participants and wish them success next year!
 

 

XV Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego 2023/2024
XV th District English Language Competition 2023/2024

Dnia 12 marca 2024 roku odbył się finał XV Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe. Konkurs jest organizowany od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników – około 190 osób w etapie szkolnym oraz w 32 uczniów w finale  z 11 warszawskich szkół, głównie z naszej dzielnicy.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Inspektor Maja Król z ramienia Naczelnika  Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Pani Karolina Maliszewska reprezentująca Oxford University Press. W czasie gdy uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe, Pani Karolina Maliszewska przedstawiła prezentację dla nauczycieli-opiekunów przybyłych z uczniami na konkurs. Cenne nagrody zwycięzcom  wręczyła Pani Maja Król a gratulacje przekazała Dyrekcja naszej szkoły.
Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce – NL nr 61 przy Bażantarii
II miejsce – CKU nr 5 ul. Mińska
III miejsce – ZS Łączności
Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego panie Anna Obrycka i Małgorzata Żochowska. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok. 

On  March 12th, 2024 the final of the 15th edition of the District English Language Contest was held under the auspices of the Mazovian Education Board, the Marshall of Mazovia Voivodeship and the Mayor of Praga-Południe District.The competition has been organised for many years and enjoys great interest, as evidenced by the number of participants – about 190 at the school stage and 32 students in the final from 12 Warsaw schools, mainly from our district.
We were honoured by the presence of Ms Maja Król, Inspector on behalf of the Head of the Department of Education and Upbringing, and Ms Karolina Maliszewska representing Oxford University Press. While the students were solving the competition tasks, Ms Karolina Maliszewska gave a presentation for the teachers-guardians who came with the students to the competition.The winners were handed in valuable prizes by Ms Maja Król and our principals congratulated the participants on a very high level of their scores.
The winners are as follows:
1st place - LXXII Secondary School
2nd place - NLO nr 61 ex aequo
ZSGH-Technical School of Hospitality  and Catering No. 2
3rd place - CKU No. 5
The competition was organised by the English language teachers Ms Anna Obrycka and Ms Małgorzata Żochowska. Thank you for taking part in the competition and please come back next year.  uczniowie podczs konkursu

zwycięzcy konkursu

opiekunowie uczniów


12 grudnia 2023 r. odbył się etap szkolny XV edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Dwudziestu uczniów z naszej szkoły postanowiło wziąć udział w konkursie, który przebiegł w życzliwej atmosferze. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z pytaniami na poziomie B2. Trzy osoby z najwyższymi wynikami przejdą do etapu finałowego , który odbędzie się 12 marca 2024r. Życzymy powodzenia w etapie finałowym!

The school stage of the 15th edition of the District English Language Competition was held on 12th of  December 2023. Twenty students from our school decided to take part in the competition, which took place in a friendly atmosphere. Our students  had the opportunity to tackle practical language tasks at B2 level. Three students with the highest score will go on to the final stage, which is scheduled  for March 2024. Good luck in the final stage! 

uczniowie podczas konkursu

 

XIV Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego 2022/2023
XIV th District English Language Competition 2022/2023

Dnia 7 marca 2023 roku odbył się finał XIV Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe. Konkurs jest organizowany od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem , o czym świadczy liczba uczestników – ponad 180 osób w etapie szkolnym oraz w 32 uczniów w finale  z 12 warszawskich szkół, głównie z naszej dzielnicy.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Inspektor Maja Król z ramienia Naczelnika  Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Pani Karolina Maliszewska reprezentująca Oxford University Press. W czasie gdy uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe, Pani Karolina Maliszewska przedstawiła prezentację dla nauczycieli-opiekunów przybyłych z uczniami na konkurs. Pani Dyrektor Anna Chylińska pogratulowała zwycięzcom i  wręczyła im cenne nagrody.
Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce -  LXXII Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego
II miejsce - NLO nr 61im.S. Kisielewskiego
ex aequo   ZSGH-Technikum Gastronomiczno-Hotelarski nr 2  im. prof. S. Bergera,
III miejsce – CKU nr 5  ul. Mińska
Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego panie Anna Obrycka i Małgorzata Żochowska. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok. 


On 7 March 2023, the final of the 14th edition of the District English Language Contest was held under the auspices of the Mazovian Education Board, the Marshall of Mazovia Voivodeship and the Mayor of Praga-Południe District. The competition has been organised for many years and enjoys great interest, as evidenced by the number of participants - over 180 at the school stage and 32 students in the final from 12 Warsaw schools, mainly from our district.
We were honoured by the presence of Ms Maja Król, Inspector on behalf of the Head of the Department of Education and Upbringing, and Ms Karolina Maliszewska representing Oxford University Press. While the students were solving the competition tasks, Ms Karolina Maliszewska gave a presentation for the teachers-guardians who came with the students to the competition.Our Principal Ms Anna Chylińska congratulated the winners and presented them with valuable prizes.
The winners are as follows:
1st place - LXXII Secondary School
2nd place - NLO nr 61 ex aequo
ZSGH-Technical School of Hospitality  and Catering No. 2
3rd place - CKU No. 5
The competition was organised by the English language teachers Ms Anna Obrycka and Ms Małgorzata Żochowska. Thank you for taking part in the competition and please come back next year. 

powitanie Pani Dyrektor, uczestnicy rozwiązujacy zadania konkursowe

pani dyrektor rozdaje zaświadczenia nauczycielom

 

uczeń pracujący przy komputerze

08 marca 2023 roku odbył się szkolny etap I edycji  Konkursu ”Na wszystko jest przysłowie”. Celem konkursu było opanowanie przysłów w różnych językach obcych i zapoznanie się z ich polskimi odpowiednikami. W pracowni informatycznej pod opieką Pani Teresy Rogali uczniowie rozwiązywali zadania w trybie zdalnym. Następujące osoby przeszły do II etapu  konkursu:

Język angielski: Wiktor Sawicki, Amelia Kisła i Kacper Kurczak z klasy 1dp
Język niemiecki: Amelia Jarosiewicz, Filip Stawicki, Katarzyna Kuta z klasy 3ehp

Gratulujemy i życzymy samych dobrych doświadczeń w nauce bogatych w mądrość ludową przysłów w różnych językach.

 

On 8 March 2023, the school stage of the 1st edition of the "There is a proverb for everything" competition was held. The aim of the competition was to learn proverbs in different foreign languages and to become familiar with their Polish equivalents. In the computer lab, under the supervision of Ms Teresa Rogala, students solved the tasks remotely. The following students made it to the second stage of the competition:

English: Wiktor Sawicki, Amelia Kisła and Kacper Kurczak from class 1dp.
German: Amelia Jarosiewicz, Filip Stawicki, Katarzyna Kuta from class 3ehp

Congratulations and we wish you all the best in your learning experience of proverbs, rich in  folk wisdom , in different languages.

 

uczennica pisząca testDnia 14 grudnia odbył się Konkurs Języka Angielskiego na etapie szkolnym. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z zakresu praktycznej znajomości języka na poziomie B2. Zwycięzcami konkursu zostali uczeń i uczennica z klasy 4h oraz uczeń z klasy 2dp. Gratulujemy i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w następnym dzielnicowym etapie konkursu, który zaplanowano w marcu 2023 r.

 

On 14th December, the English Language Competition took place at the school level. The students faced practical language tasks at B2 level. The are the winners of the competition in our school are 2 students from class 4h and 1 student from class 2dp. Congratulations  to the winners. We  keep our fingers crossed for you in the next stage of the competition, which is scheduled for February 2023.

 

 

Dnia 16 listopada 2022r. odbył się w naszej szkole etap szkolny I Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Angielskojęzycznych. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez organizatorów. Poziom  konkursu był bardzo wysoki. Należało wykazać się bardzo dobrą orientacją w dziedzinie historii geografii i kultury krajów angielskojęzycznych. Aby przejść do następnego etapu należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi, co niestety nie udało się żadnemu z uczestników . Należy podkreślić fakt , że wiedza pierwszo- lub drugoklasistów była porównywalna z czwartoklasistami. Stąd też wiążemy nadzieję, że w przyszłym roku uczniowie osiągną wyższe wyniki. Polecamy zgłębianie wiedzy z różnych dziedzin nauki geografii, historii i kulturoznawstwa. Anna Obrycka, Małgorzata Żochowska

On November 16th , 2022, the school stage of the 1st Warsaw Competition on Knowledge of English-Speaking Countries was held at our school. Students solved a test prepared by the organizers. The level of the competition was very high. It was necessary to have deep knowledge in the history , geography and culture of English-speaking countries. In order to pass to the next stage it was necessary to obtain 80% correct answers, which unfortunately none of the participants manage to do.  It should be noted that the knowledge of first- or second-graders was comparable to that of fourth-graders. Hence, we  hope that next year our students will achieve higher results. We recommend the exploration of knowledge in various fields of science, geography, history and cultural studies. Anna Obrycka, Małgorzata Żochowska 

 uczniowie podczas knkursu

 

"Zostań Anglistą ZSGH”

Dnia 23 maja 2022 roku odbył się I etap szkolnego konkursu języka angielskiego, Multitest "Zostań Anglistą ZSGH”. Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru składającego z 45 pytań leksykalno –gramatycznych na poziomie B1/B2 i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży. Do I etapu przystąpiło 26 uczniów z różnych klas naszej szkoły. Do finału, który odbył się 30 maja 2022 roku  zakwalifikowało się 10 uczniów.  Uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie C1/C2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas apelu z okazji zakończenia roku. Konkurs zorganizowała nauczycielka języka angielskiego Pani Malwina Grzegorczyk. Gratuluje świetnych wyników i zapraszam na II edycję konkursu „Zostań Anglistą ZSGH” w przyszłym roku!
Oto zwycięzcy konkursu:
1. Tomasz Kałczyński 3h, który otrzymuje tytuł „Anglisty ZSGH 2022 roku”
2. Natalia Chmielewska 1hp
3. Julia Kanabus 3h
4. Wyróżnienie  Wiktor Sejdens  3ep

On May 23, 2022, the first stage of the English language school competition “Zostań Anglistą ZSGH”  took place. The competition consisted of 45 lexical-grammatical questions at B1 / B2 level and was very popular among  our pupils. 26 students from different classes  joined the first stage. 10 students qualified to the final, which took place on May 30, 2022. Students faced tasks at  C1 / C2 level. Awards and diplomas will be distributed during the next school assembly. The competition was organised by the English teacher Ms. Malwina Grzegorczyk. Congratulations on your great results and see you in the 2nd edition of the competition next year!
Here are the winners of the competition:
1. Tomasz Kałczyński 3h, who receives the title of "Englishman of ZSGH 2022"
2. Natalia Chmielewska 1hp
3. Julia Kanabus 3h
4. Distinction Wiktor Sejdens 3ep

 uczniowie podczas konkursu

 

 

XIII Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego 2021/2022   
XIII th District English Language Competition 2021/2022

Dnia 1 marca 2022 roku odbył się finał XIII  Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe. Konkurs jest organizowany od 2009 i cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczestników – ponad 200 osób w etapie szkolnym oraz w 34 uczniów w finale  z 11 warszawskich szkół, głównie z naszej dzielnicy. W tym roku, pomimo wielu obaw związanych z pandemią Covid -19 , udało się nam powrócić do formuły stacjonarnej konkursu.
Uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie C1. Pani Dyrektor Anna Chylińska pogratulowała zwycięzcom i  wręczyła im cenne nagrody.
I miejsce - ZS nr 14  ul. Szanajcy
II miejsce - CKU nr 5 ul. Mińska
III miejsce – ZS nr 5  ul. Szczawnicka 
Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego panie Anna Obrycka i Małgorzata Żochowska. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok. 

On March 1st ,2022 the final of  the 13th edition of the District English Language Contest took place under the auspices of the Mazovian Education Office, the Marshal of  Mazovia Province and the Mayor of Praga-Południe District. The contest has been organized since 2009. It is very popular as  the number of  participants are growing - over 200 people participated in the school stage and 34 students in the finals from 11 schools in Warsaw, mainly from our district. This year, despite many concerns about the Covid -19 pandemic, we were able to return to the stationary formula of the competition.
Students wrote the contest on the C1 level. Our School Principal Anna Chylińska congratulated the winners and gave them valuable prizes. The results are as follows:
I place - ZS nr 14 Szanajcy st
II place - ZS nr 5 Miñska st.
III  place - ZS nr 5 ul. Szczawnicka st.
The competition was organized by the English teachers Ms Anna Obrycka and Ms Małgorzata Żochowska. Thank you for taking part in the contest and we invite you next year!

opiekunowie uczniów i organizatorzy konkursu, uczeń odbierajacy nagrodę,

uczeń odbierajacy nagrodę, nauczyciel odbierający podziękowanie

 

Dnia 14 grudnia odbył się Konkurs Języka Angielskiego na etapie szkolnym. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z zakresu praktycznej znajomości języka na poziomie B2. Oto zwycięzcy konkursu w nasze szkole:
I miejsce - Julia Kanabus kl.3h
II miejsce - Natalia Chmielewska  1hp
III miejsce - Krystian Rostkowski 3dp
Gratulujemy i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w następnym dzielnicowym etapie konkursu, który zaplanowano w lutym 2022 r.

On 14th December, the English Language Competition took place at the school level. The students faced practical language tasks at B2 level. Here are the winners of the competition in our school:
1 place - Julia Kanabus 3h
II place - Natalia Chmielewska 1hp
III place - Krystian Rostkowski 3dp
Congratulations  to the winners. We  keep our fingers crossed for  you  in the next stage of the competition, which is scheduled for February 2022.

uczniowie podczas konkursu

 

Konkurs języka angielskiego 2020/2021   
English Language Competition 2020/2021

31 maja 2021 roku odbył się finał XII edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany od 2009 roku i cieszy się dużą popularnością. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju , w tym roku konkurs odbył się w formie online. Tematem konkursu były atrakcje turystyczne w mojej najbliższej okolicy. Zadanie konkursowe polegało na przesłaniu pracy w języku angielskim w formie prezentacji Power Point lub filmu video. Nadesłanych zostało wiele ciekawych prac. Konkurs przygotowały Pani Anna Obrycka oraz Pani Malwina Grzegorczyk.

Laureaci konkursu:
1 miejsce uczennica z CXI LO przy ulicy Szczawnickiej
2 miejsce uczeń z ZSGH przy ulicy Majdańskiej
3 miejsce uczennica z LO im J. Jasińskiego

Wyróżnienia otrzymały:
Uczennica z  ZSGH, Uczennica z  ZS przy ulicy Komorskiej

Dziękujemy patronom i sponsorom: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Burmistrzowi Dzielnicy Warszawa-Praga Południe oraz wydawnictwom Oxford University Press i Macmillan. Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!!!

 

On May 31, 2021, the final of the 12th English Language District Competition took place. It has been organized since 2009. Every year it is getting more and more popular. Due to the pandemic situation in the country, this year the competition was held online. The topic of the competition was tourist attractions in my immediate vicinity. The competition task was to submit the work in English in the form of a Power Point presentation or a video. Many interesting works were submitted. The competition was prepared by Ms Anna Obrycka and Ms Malwina Grzegorczyk.

Competition winners:
1st place - a student from CXI High School at Szczawnicka Street
2nd place - student from ZSGH at Majdańska Street
3rd place - a student from the J. Jasiński High School

Distinctions:
A student from ZSGH, A student from the ZS at Komorska Street

The competition is sponsored by the Marshal of Mazowieckie Voivodeship, Mayor of the Praga District, Mr Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan. Thank you for taking part in the competition, congratulations to the winners and we invite you to participate in the competition next year!!!

 

 

 

Konkurs języka angielskiego 2019/2020 // English Language Competition 2019/2020

28 stycznia odbył się  finał XI już edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs jest organizowany od 2009 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Konkurs zorganizowały Anna Obrycka i Elżbieta Markowska - Sadowy.

W tym roku brało udział 30 uczestników z jedenastu warszawskich szkół, głównie z naszej dzielnicy. Uczniowie przez godzinę rozwiązywali zadania, a ich opiekunowie w tym czasie mieli zapewniony słodki poczęstunek. Po sprawdzeniu zadań wyłoniono trzech zwycięzców i wręczono cenne nagrody. 

Pan Andrzej Kołodziejczyk, inspektor Wydziału Oświaty zaszczycił swoją obecnością, dziękując nauczycielom za pracę i motywowanie uczniów, a uczniom za zaangażowanie.

Dziękujemy patronom i sponsorom: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Burmistrzowi Dzielnicy Warszawa-Praga Południe oraz wydawnictwom Oxford University Press i Macmillan. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok!

 //

On 28th January the final of the XI English Language District Competition took place in our school. It has been organized since 2009 and is very popular. It was prepared by Ms Anna Obrycka and Elzbieta Markowska-Sadowy.

This year 30 students from 11 schools, mainly from Praga district took part in the competition. They were writing their tasks, while their teachers were having tea and they could have a talk with their colleagues from other schools.

The winners of the competition received valuable rewards.

The Inspector of the Education Department, Mr Andrzej Kołodziejczyk honoured us with his presence, wishing the participants success. He also thanked teachers for their work and commitment. The competition is sponsored by the Marshal of Mazowieckie Voivodeship, Mayor of the Praga District, Mr Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan. Thank you for taking part in the competition!

 
Konkurs języka angielskiego 2018/2019 // English Language Competition 2018/2019

22 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się finał X edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany od 2009 roku i cieszy się dużą popularnością. W tym roku 25 uczniów z 11, głównie praskich techników i liceów wzięło udział w konkursie. Konkurs przygotowały i zorganizowały Anna Obrycka, Aneta Tymińska i Elżbieta Markowska Sadowy.

Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Warszawy Praga Południe oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego są patronami honorowymi konkursu. Podczas uroczystości rozpoczęcia konkursu został odczytany list gratulacyjny adresowany do dyrekcji szkoły oraz nauczycieli języka angielskiego.

Inspektor Wydziału Oświaty pan Andrzej Kołodziejczyk zaszczycił nas swoją obecnością, życząc uczestnikom samych sukcesów. Podziękował również nauczycielom za pracę, zaangażowanie i motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych. Konkurs jest sponsorowany przez Burmistrza Dzielnicy W-wa Praga Południe, pana Tomasza Kucharskiego oraz wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan. Pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press przedstawiły prezentację dla nauczycieli – opiekunów przybyłych z uczniami na konkurs.

Laureaci konkursu:
1. Uczennica Zespołu Szkół nr 5  
2. Uczennica Zespołu Szkół nr 14
3. Uczeń Zespołu Szkół nr 21
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

// 

On January 22, 2019, the final of the 10th edition of the English Language District Competition took place in our school. It has been organized since 2009 and is very popular. This year 25 students from 11, mainly Prague technicians took part in the competition. The competition was prepared and organized by Anna Obrycka, Aneta Tymińska and Elżbieta Markowska Sadowy.

Mazowiecki Kurator Oświaty, the Mayor of Praga Południe Praga District and the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship are honorary patrons of the competition. During the ceremony, a congratulatory letter was addressed to the school management and the teachers of English.

The Inspector of the Education Department, Mr. Andrzej Kołodziejczyk honored us with his presence, wishing the participants success and luck. He also thanked teachers for their work, commitment and motivating students to develop their language skills. The competition is sponsored by the Mayor of the Praga District, Mr. Tomasz Kucharski, and Oxford University Press and Macmillan. Ms Karolina Maliszewska from Oxford University Press presented a presentation for teachers - who came with the students for the competition.

 
Konkurs języka angielskiego 2017/2018 // English Language Competition 2017/2018

 

Dnia 21 marca 2018 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego OPERATIONS 2018.  W pierwszym szkolnym etapie wzięli udział uczniowie klas trzecich: Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek z kl. 3H oraz klas czwartych: Małgorzata Popławska 4H, Jakub Łukasiewicz 4D, Krzysztof Kur 4E i Julia Daniszewska 4E. Do II etapu ustnego zakwalifikowali się: Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek, który odbył się w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Gratulujemy.
Mariusz Januszek z 3h - uczeń Pani Elżbiety Markowskiej – Sadowy został laureatem i otrzymał dyplom z języka angielskiego na poziomie B2 wg ESOKJ/ CEFR B2). GRATULACJE !!!!!!!!!!!

 

//

 

On 21st March 2018 English Language Interschool Competition OPERATIONS 2018 took place. In the first (written) stage of the competition the students of the third and fourth years participated:  Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek z kl. 3H oraz klas czwartych: Małgorzata Popławska 4H, Jakub Łukasiewicz 4D, Krzysztof Kur 4E i Julia Daniszewska 4E. Weronika Konarzewska i Mariusz Januszek qualified to the second (oral) stage of the competition, which took place at the premises of The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. Congratulations.
Mariusz Januszek class 3h – Mrs Elzbieta Markowska – Sadowy’s student became a laureate and received a degree in English (level B2 according to ESOKJ/ CEFR B2). CONGRATULATIONS !!!!!!!!!!

 

IX Edycja Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego
6 lutego 2018 w naszej szkole odbył się finał IX Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany od 2009 roku i cieszy się dużą popularnością. W tym roku 24 uczniów  z 8, głównie praskich techników wzięło udział w konkursie. Konkurs przygotowały i zorganizowały Elżbieta Markowska – Sadowy oraz Anna Obrycka.

Jest on objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy W-wa Praga Południe, a w tym roku również Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego odczytała list gratulacyjny adresowany do dyrekcji szkoły oraz nauczycieli języka angielskiego.

Swoją obecnością zaszczycił nas inspektor Wydziału Oświaty pan Andrzej Kołodziejczyk, jak również pan Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe oraz wizytator z kuratorium pan Andrzej Jabłoński. Konkurs jest sponsorowany przez Burmistrza Dzielnicy W-wa Praga Południe, pana Tomasza Kucharskiego oraz wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan. Pani Karolina Maliszewska oraz pani Katarzyna Rudnik z Oxford University Press przedstawiły prezentację dla nauczycieli-opiekunów przybyłych z uczniami na konkurs.

Po zmaganiach z konkursowymi zadaniami, wyłoniono trzech laureatów:
1. Jan Drabik – Zespół Szkół nr 21
2. Wojciech Olędzki –Zespół Szkół nr 37
3. Robert Ropiecki – Zespół Szkół nr 21
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

//

IX Edition English Language District Competition
On 6th February 2018 the final of IX English Language District Competition took place in our school. It has been organized since 2009 and every year is becoming more popular. This year students from 8 schools of our district took part in the competition. The competition was prepared and organized by Elzbieta Markowska – Sadowy and Anna Obrycka.

It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga Południe district. This year also the Marshal of Mazovia Voivodship took patronage of our contest. The representative of Marshal Office of Mazovian Voivodship read a congratulatory letter addressed to the Head teacher and English teachers.

The inspector of Education Department  Mr Andrzej Kołodziejczyk and the inspector of Mazovian School Board visited us during the competition, as well as Mr Andrzej Opala from the District Office of Praga Południe.  Ms Karolina Maliszewska and Elżbieta Rudnik from Oxford University Press gave a presentation for the teachers. The sponsors were the Mayor of Praga Południe district, Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan.

The winners of the competition are:
1. Jan Drabik from ZS nr 21
2. Wojciech Olędzki from ZS nr 37
3. Robert Ropiecki from ZS nr 21
Congratulations and we are looking forward to the X edition of the competition!

Marszałek Województwa Mazowieckiego // Marshal of Mazovia Konkurs języka angielskiego 2016/2017 // English Language Competition 2016/2017

Dnia 17 stycznia 2017 w ZSGH przy ul. Majdańskiej 30/36 odbył się finał VIII Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany już od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga - Południe oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pierwszy szkolny etap konkursu odbył się 29 listopada 2016. Do finału zakwalifikowało się 27 uczniów z następujących szkół:
1. Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej
2. CKU nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5
3.Technikum Geologiczno - Geodezyjno - Drogowe przy ul. Szanajcy 5
4. Zespół Szkół przy ul. Szczawnickiej 1
5. Technikum Chemiczne nr 27 przy ul. Saskiej 78
6. NLO nr 61 przy ul. Przy Bażantarni 3
7. ZSGH przy ul Majdańskiej 30/36
8. Zespół Szkół nr 37 przy ul. Stanów Zjednoczonych 24
9. Technikum Ekonomiczne nr 8 przy ul. F. Joliot - Curie
Fundatorem nagród dla najlepszych uczestników byli pan Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga- Południe oraz wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan.
1 miejsce - Wojciech Oleksiuk
2 miejsce - Jan Drabik
3 miejsce - Jan Bogoryja - Zakrzewski
Zmagania uczestników uświetnił swoją obecnością pan Andrzej Kołodziejczyk, inspektor Wydziału Oświaty Warszawa - Praga Południe
W czasie konkursu pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press poprowadziła dla przybyłych nauczycieli prezentację dotyczącą zbliżającej się reformy w szkolnictwie.

//

On 17th January 2017 the final of VIII English Language Competition took place in our school. Every year it is getting more and more popular and this year 9 schools took part in it. It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga Południe district.

The sponsors were the Mayor Tomasz Kucharski, Oxford University Press and Macmillan.
The winners are:
1.Wojciech Oleksiuk
2.Jan Drabik
3.Jan Bogoryja - Zakrzewski
The inspector of Education Department Mr Andrzej Kołodziejczyk visited us during the competition and Ms Karolina Maliszewska gave a presentation for the teachers who came with their students.
Congratulations to the winners and we are looking forward to the next year edition!

Dnia 29 listopada 2016 odbył się szkolny etap VIII edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego, przygotowany przez Elżbietę Markowską-Sadowy i Annę Obrycką. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły. Do finału zakwalifikowały się po 3 osoby z każdej szkoły. W naszej szkole najlepsi okazali się: Marta Rzetelska 4f, Jakub Szczęsny 4f oraz Michał Łukaszewicz 4e. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

//

On 29th November 2016 VIII edition of English Language Competition took place in our school. It was organized by Ms Elzbieta Markowska-Sadowy and Ms Anna Obrycka. 16 students from our school took part in the contest. The best students who qualified to the final are: Marta Rzetelska 4f, Jakub Szczęsny 4f and Michał Łukaszewicz 4e. Congratulations and we wish you all the best in the final!Konkurs języka angielskiego 2015/2016 // English Language Competition 2015/2016

Dnia 21 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej odbył się finał VII Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Jest on już tradycją w naszej szkole i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku włączyły się również szkoły z innych dzielnic Warszawy.

Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe Miasta Stołecznego Warszawy Pana Tomasza Kucharskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Doroty Sokołowskiej.

19 listopada 2015 roku odbyła się pierwsza część konkursu. W etapie szkolnym udział wzięło152 uczniów. Do finału zakwalifikowanych zostało 27 przedstawicieli z następujących szkół :
1.Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej
2.Liceum Ogólnokształcące Beaty Mysłowskiej przy ulicy Kaleńskiej
3.Technikum Mechaniczne nr 7 w Zespole Szkół nr 31 przy ulicy Felińskiego 13
4.Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ulicy Mińskiej 1/5
5.Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowe w Zespole Szkół nr 14 przy ulicy Szanajcy 5
6.Zespół Szkół nr 5 przy ulicy Szczawnickiej 1
7.Technikum Chemiczne nr 27 w Zespole Szkół nr 21 przy ulicy Saskiej 78
8.Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 61 przy ulicy Przy Bażantarni 3
9. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej 30/36

Fundatorami nagród dla najlepszych uczestników byli : Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga – południe Miasta Stołecznego Warszawy oraz wydawnictwa językowe : Oxford University Press oraz Macmillan.

I miejsce : Jakub Zychma z NLO nr 61
II miejsce : Patryk Lange z Technikum Chemicznego nr 27
III miejsce : Gustaw Rutkowski z NLO nr 61

Zmagania uczestników uświetnił swoją obecnością Pan Andrzej Kołodziejczyk – Inspektor Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga- Południe. Podczas trwania testu językowego Pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press poprowadziła dla przybyłych nauczycieli prezentację : ‘Platformy e –learningowe w nauce języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.’

//

On 21st January 2016 the final of VII English Language Competition took place in our school. It is getting more and more popular every year and this year schools not only from Praga Południe district took part in it. It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education, Dorota Sokołowska and the Mayor of Praga Południe district, Tomasz Kucharski.

This year 9 schools took part in the competition. The sponsors were: the Mayor Tomasz Kucharski , Oxford University Press and Macmillan.
The winners of the competition are:
1.Jakub Zychna
2.Patryk Lange
3.Bogusław Rutkowski
The inspector of Education Department Andrzej Kołodziejczyk visited us during the competition. Ms Karolina Maliszewska gave a presentation for the teachers who came with their students "E-learning platforms in teaching English language in secondary schools."
Congratulations to the winners and we are looking forward to the next year edition!

W dniu 19 listopada 2015 w naszej szkole odbył się szkolny etap VII Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Uczestniczyło w nim 21 uczniów z naszej szkoły. Do kolejnego etapu z zakwalifikowały się następujący uczniowie:

1 miejsce - Grzegorz Jurko 4d
2 miejsce - Michał Łukaszewicz 3e
3 miejsce - Marta Rzetelska 3f
Gratulujemy!

//

On 19th November 2015 school stage of VII Edition English Language Competition took place in our school. 21 students from our school have taken part in the competition. The following students have passed to the finals:

1st place - Grzegorz Jurko 4d
2nd pace - Michał Łukaszewicz 3e
3rd place - Marta Rzetelska 3f
Congratulations!Konkurs języka angielskiego 2014/2015 // English Language Competition 2014/2015

W dniu 14 stycznia 2015 w ZSGH Majdańska odbył się 2 finałowy etap VI Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół z Pragi Południe. Konkurs jest organizowany pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Południe. Koordynatorami konkursu były Anna Obrycka oraz Elżbieta Markowska - Sadowy.

W konkursie brali udział finaliści z siedmiu szkół, a zwycięzcami zostali:
1. Jan Czupiał - ZS nr 21
2.Natalia Ojer - ZS nr 37
3.Grzegorz Jurko - ZSGH Majdańska
Gratulujemy!

Na finale konkursu obecna była pani Hanna Kościelny z Biura Edukacji oraz pani Karolina Maliszewska z wydawnictwa Oxford University Press, która przedstawiła nauczycielom ciekawą prezentację metodyczną.

//

On the 14th of January 2015 at our school the final stage of VI Edition Praga Południe district English Competition took place. It is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga Południe district. The coordinators of the contest were: Anna Obrycka and Elżbieta Markowska - Sadowy.

There were finalists from seven schools taking part in the final stage of the competition and the winners are:
1.Jan Czupiał from ZS nr 21
2.Natalia Ojer from ZS nr 37
3.Grzegorz Jurko from ZSGH Majdańska
Congratulations!

The representative of Education Department Ms Hanna Kościelny visited us and Ms Karolina Maliszewska from Oxford University Press gave the English teachers an interesting presentation.

Dnia 26 listopada 2014 roku o godzinie 9:00 39 uczniów reprezentujących 13 różnych klas z naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie VI Edycji Konkursu Języka Angielskiego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Konkurs organizowały panie Elżbieta Markowska- Sadowy oraz Anna Obrycka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!

Do drugiego etapu zakwalifikowały się 4 osoby z najwyższą punktacją:
1.Grzegorz Jurko klasa 3g
2.Katarzyna Ciok klasa 3g
3.Aleksandra Wiśniewska klasa 2h
4.Maciej Ciok klasa 4h

Gratulujemy! Osoby te będą reprezentować naszą szkołę w finale konkursu w styczniu.

//

On the 26th of November 2014 at 9 o'clock VI Edition of English Language Competition For Schools in Praga- Południe District was held in our school.39 students from thirteen different classes took part in it. The competition is organised under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and the Mayor of Praga - Puludnie District. The coordinators are Ms Elżbieta Markowska- Sadowy and Ms Anna Obrycka.

We would like to thank you all the participants for taking part in this project!
1.Grzegorz Jurko class 3g
2.Katarzyna Ciok class 3g
3.Aleksandra Wiśniewska class 2h
4.Maciej Ciok class 4h

The students with the highest scores are invited to participate in the second part of the competition in January. CONGRATULATIONS!Konkurs języka angielskiego 2013/2014// English Language Competition 2013/2014

Dnia 14 stycznia 2014 r. odbył się w naszej szkole finał V Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy. W konkursie uczestniczyło 7 szkół.

I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Kamil Przewdziecki z klasy 2g.
II miejsce zajął Patryk Lange z Zespołu Szkół Nr 21 przy ul. Saskiej
III miejsce zajęła Julia Błaszczyk z Zespołu Szkół Nr 37 im. A. Osieckiej.
Wyróżniony został także Jan Czupiał z Zespołu Szkół Nr 21 za zajęcie IV miejsca.

Jako przedstawicielka Wydziału Oświaty na konkursie przybyła pani Ewa Kosińska, a podczas trwania konkursu pani Karolina Maliszewska z Oxford University Press przygotowała dla przybyłych nauczycieli j. angielskiego warsztaty metodyczne.

//

On the 14th January at 9 a.m. the final stage of the fifth edition of English Language Competition for schools from Praga-Południe District took place. The competition was organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and The Mayor of Praga-Południe District. There were seven schools taking part in the last stage of the contest and the winners are:

1st place: Kamil Przewdziecki from ZSGH Majdańska
2nd place: Patryk Lange from ZS Nr 21
3rd place: Julia Błaszczyk from ZS Nr 37
The jury decided to reward one more student, Jan Czupiał from ZS Nr 21, who came fourth in the competition.

The representative of the Education Department Ms Ewa Kosińska came to see the competition and while students were taking the test Ms Karolina Maliszewska from Oxford University Press was engaging teachers with a methodology workshop.

W dniu 19 listopada br. o godz. 9:00, 33 uczniów naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie V Edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorami i koordynatorami były: p. Dagmara Cholawo i p. Anna Obrycka.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem, jednak do drugiej tury zakwalifikowało się jedynie 3 najlepszych, a są nimi:
1. KAMIL PRZEWDZIECKI – 2G (opiekun p. Anna Obrycka)
2. MICHAŁ ŁUKASZEWICZ – 1G1 (opiekun p. Adam Choiński)
3. TOMASZ MAZURKIEWICZ – 4K (opiekun p. Dagmara Cholawo)
W/w osoby zapraszamy do drugiego etapu konkursu dnia 14 stycznia 2014 / wtorek/ o godzinie 9.00 - Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich.
Pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.
Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie wyników (max. liczba punktów – 59):

//

On the 19th November at 9 a.m., 33 students of our school took part in the V EDITION OF ENGLISH LANGUAGE COMPETITION FOR SCHOOLS FROM PRAGA POŁUDNIE DISTRICT.
The competition is organized under the auspices of the Head of Mazovian Department of Education and The Mayor of Praga – Południe District. The promotors and co-ordinators are: Dagmara Cholawo and Anna Obrycka.

All participants approved themselves to be well-prepared and involved but there are only 3 laureates of the 1st part of the contest:
1. KAMIL PRZEWDZIECKI – 2G
2. MICHAŁ ŁUKASZEWICZ – 1G1
3. TOMASZ MAZURKIEWICZ – 4K
Above mentioned students are invited to participate in the second part of the competition that will take place on the 14th January 2014 (Tuesday) at 9:00 in our school.
Congratulations and thanks to the rest of the contestants – here are Your results:Konkurs języka angielskiego 2012/2013 // English Language Competition 2012/2013

15 Stycznia 2013, w naszej szkole, odbył się finał IV dzielnicowego konkursu z języka angielskiego. Finaliści każdej ze szkół dzielnicy Praga Południe walczyli o nagrody jak i prestiż rozwiązując różnorakie zadania językowe. Podczas wyłaniania zwycięzcy naszym gościom czas umilała pani Karolina Maliszewska, z wydawnictwa Oxford, przedstawiając ciekawy pokaz multimedialny. Oto wyniki:
I miejsce Robert Wasilewski- Zespół Szkół im. Olimpijczyków Polskich
II miejsce Natalia Krakowska- LO im. J. Jasińskiego
III miejsce Krystian Siwek- ZSGG Komorska

//

On the 15th of January 2013,at our school, the final stage of IV Praga Poludnie district English competition took place. Finalists of each school of Praga Poludnie challenged a variety of language problems fighting for prizes and prestige. While the results were being determined Ms Karolina Maliszewska, from Oxford University Press, was keeping our guests captivated by her interesting multimedia presentation. And the winners are:
1st place Robert Wasilewski from the Polish Olympians’ school complex
2nd place Natalia Krakowska- the J. Jasinski’s high school
3rd place Krystian Siwek- ZSGG Komorska

26 Listopada w wielu szkołach, również w naszej, odbył się szkolny etap czwartej edycji dzielnicowego konkursu z języka angielskiego. Etap szkolny wyłoni finalistów każdej ze szkół, którzy tuż po nowym roku zmierzą się w boju o nagrody i prestiż. Szkolny etap konkursu cieszył się wielką popularnością wśród uczniów szkół dzielnicy Praga Południe.
W tym roku konkurs rozpropagowali i przygotowali Pani Elżbieta Markowska-Sadowy oraz Pan Adam Choiński, nauczyciele naszej szkoły.

//

On the 26th of November in our school as well as in other schools of Praga Poludnie District, the school stage of the 4th edition of Regional English Language contest took place. The school stage will nominate the representatives of each school who will compete in the finals at the beginning of the new year. The contest was very popular among pupils of Praga Poludnie District.
This year, the competition had been prepared and popularized by Ms Elżbieta Markowska-Sadowy and Mr Adam Choiński, teachers of our school.

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - Majdańska ( E. Markowska-Sadowy oraz A. Choiński)
1. Melania Siemieńska
2. Grzegorz Jurko
3. Kamil Przewdziecki
Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych im.Jana Pawła II - Komorska (op. Dominika Kinach)
1. Krystian Siwek
2. Konrad Gryko
3. Paweł Supernak
Zespół Szkół nr 5 im.S. Kisielewskiego - Szczawnicka - (op.Inga Dawidowicz)
1. Jacek Łaziuk
2. Karolina Andrzejewska
3. Sara Smogorzewska
Zespół Szkół nr 37 im.A.Osieckiej - Al.Stanów Zjednoczonych - (op.Janusz Domalski)
1. Piotr Rutkowski
2. Daniel Białas
3. Filip Oporski
Zespól Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich - Siennicka (op.Roman Berliński)
1. Robert Wasilewski
2. Oskar Muturi
3. Jakub Woźniak
Zespół Szkół nr 21 - Saska - (op. Katarzyna Dołbniak)
1. Marcin Świątkowski
2. Jan Czupiał
3. Patryk Lange
LXXII LO im. J. Jasińskiego - Grochowska - (op. Marek Kozub)
1. Anna Wiśniewska
2. Artur Betcher
3. Natalia KrakowskaKonkurs języka angielskiego 2011/2012

FINAŁ III EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 10.01.2012 roku (wtorek) odbył się w naszej szkole drugi etap III edycji Konkursu Języka Angielskiego adresowany do szkół zawodowych w dzielnicy Praga Południe. W etapie I (15.11.2011 r.) brali udział uczniowie naszej szkoły oraz ze szkół przy ul. Komorskiej, Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego, Technikum Chemicznego w ZS nr 21 przy ul. Saskiej, Prywatnego Technikum Fryzjerskiego przy ul. Kaleńskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej.

Konkurs Języka Angielskiego rozpoczęła wicedyrektor Dobrosława Kowalska, która bardzo serdecznie powitała licznych uczestników i towarzyszących im nauczycieli oraz podkreśliła wagę znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie. Test finałowy obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstów czytanych, jak też wypowiedź pisemną (list reklamacyjny).
W czasie przerwy uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.

Finaliści konkursu otrzymali:
- aparat cyfrowy, pendrivy,
- ciekawe anglojęzyczne książki
- długopisy, ołówki oraz piórniki
- fachowe słowniki tematyczne
- kieszonkowe słowniki
- słodkie upominki

Sponsorzy:
- wydawnictwo Macmillan
- wydawnictwo Oxford

Patronat nad konkursem:
- Urząd Dzielnicy Praga Południe
- Mazowiecki Kurator Oświaty

Najlepsze prace:
I Miejsce Kamil Borkowski, Zespół Szkół przy ul. Szczawnickiej
II Miejsce Kamil Tomaszewski, Liceum im. Jasińskiego
III Miejsce Katarzyna Sudak, ZSGH ul. Majdańska 30/36

Kolejne miejsca zajęli:
IV. Krystian Siwek - Zespół Szkół przy Komorskiej
V. Marcin Świątkowski - Technikum Chemiczne na Saskiej
VI. Anna Wiśniewska - Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego
VI. Anna Czekalska - Zespół Szkół przy ul.Szczawnickiej
VIII. Michał Wójcik - Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego
IX. Joanna Antolak - ZSGH ul. Majdański 30/36
X. Sławomir Sabała - Zespół Szkół przy ul. Szczawnickiej
XI. Wiktor Wiśniewski - Technikum Chemiczne przy ul. Saskiej
XII. Michał Babiński - ZSGH Majdański 30/36
XIII. Zofia Rembiszewska - Zespół Szkół przy ul. Komorskiej
XIV. Katarzyna Szuba - ZSGH Majdański 30/36
XV. Jacek Bednarczyk - Prywatne Fryzjerskie przy ul. Kaleńskiej
XVI. Robert Jaksina - Zespół Szkół przy ul. Komorskiej
XVII. Dominika Belka - Prywatne Fryzjerskie przy ul. Kaleńskiej

Wszyscy uczestnicy konkursu mogli skonfrontować swoją znajomość języka angielskiego z uczniami z innych szkół.

Zachęcamy wszystkich do brania udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym!

Wszystkim finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!

W dniu dzisiejszym (15.11.2011) odbyła się w naszej szkole już III edycja konkursu języka angielskiego.
W tym roku z naszej szkoły wzięło udział 35 entuzjastów języka obcego. Test trwał półtorej godziny i obejmował różne sprawności językowe: czytanie, pisanie oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne.
Młodzież stwierdziła,że test konkursowy w tym roku nie był łatwy i z niecierpliwością będą czekać na wyniki konkursu. Etap drugi już w styczniu. Liczymy na naszych uczniów z Majdańskiej, aby znaleźli się w czołówce finalistów konkursu.
Wszystkim uczestnikom dzisiejszego konkursu za udział serdecznie dziękujemy!Konkurs języka angielskiego 2010/2011

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 11.01.2011 roku (wtorek) odbył się w naszej szkole II etap II edycji dzielnicowego konkursu języka angielskiego adresowany do szkół zawodowych. Należy wspomnieć, że I etap (16.11.2010r.) wyłonił spośród uczniów naszej szkoły z Majdańskiej, jak też ze szkoły przy Komorskiej, liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego, Zespołu Szkół im. St. Kisielewskiego, Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego oraz Technikum im prof. dr Zawadzkiego półfinalistów I etapu.

Wspierani przez swoich nauczycieli uczniowie z gościnnych szkół oraz uczniowie naszej szkoły rozpoczęli finałowy konkurs języka angielskiego o godzinie 900 w sali nr 5. Konkurs rozpoczęła, jak rok temu, nasza pani Dyrektor Anna Chylińska dziękując bardzo serdecznie za przybycie i życząc wszystkim ”połamania piór”. Tym razem konkurs obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstu czytanego, jak też sprawdzał znajomość kultury, zabytków wybranego kraju anglojęzycznego oraz gramatyki języka angielskiego.

LISTA FINALISTÓW
Finaliści konkursu otrzymali:
- Wydawnictwo Macmillan słowniki,ciekawe książki, długopisy, ołówki oraz piórniki
- Bank WBK pendrivy
- British school kieszonkowe słowniki

Wszyscy uczestnicy konkursu byli zadowoleni z nagród oraz z tego, że mogli spróbować swoich sił raz jeszcze w znajomości języka angielskiego.
Zachęcamy wszystkich do brania udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym!
Finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!

PÓŁFINAŁ II EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 16.11.2010 roku odbył się w naszej szkole I etap konkurs języka angielskiego. Konkurs adresowany był do uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności techników.

Konkurs języka angielskiego organizowany przez dyrekcję oraz anglistów Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego przy Majdańskiej - panią prof. Elżbietę Markowską- Sadowy i panią prof. Karolinę Witkowską- Mazur - cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u naszych uczniów jak i u uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych.
Z naszej szkoły przystąpiło do konkursu i chciało sprawdzić swoje siły w znajomości języka angielskiego 36 uczniów.
Konkurs obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu czytanego, ćwiczeń leksykalno- gramatycznych oraz wypowiedzi pisemnej na zadany temat.
Celem konkursu było poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz rozbudzenie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.Konkurs języka angielskiego 2009/2010

FINAŁ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 07.01.2010 roku (czwartek) odbył się w naszej szkole II etap konkursu języka angielskiego. Należy wspomnieć, że I etap (08.12.2009r.) wyłonił spośród uczniów naszej szkoły z Majdańskiej, jak też ze szkoły przy Komorskiej oraz z liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego osiemnastu kandydatów do II etapu.

Wspierani przez swoich nauczycieli uczniowie z gościnnych szkół oraz nasi uczniowie stawili się o umówionej godzinie 900 w sali nr 5. Konkurs rozpoczęła nasza pani Dyrektor Anna Chylińska dziękując wszystkim bardzo serdecznie za przybycie i życząc wszystkim powodzenia. Tym razem konkurs obejmował wiedzę z zakresu rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstu czytanego, jak też sprawdzał znajomość kultury oraz zabytków wybranego kraju anglojęzycznego.


- Finalistą konkursu języka angielskiego został Filip Gontarczyk z liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego uzyskując liczbę punktów 51/ 54 max.
- II miejsce zdobyli równocześnie Mateusz Dytry (50 pkt.) z naszej szkoły przy Majdańskiej oraz Agata Sitarz z liceum im. Jasińskiego
- III miejsce zdobył Michał Wójcik (49,5pkt.) z liceum im. Jasińskiego
- IV miejsce przypadło w tym roku Izabeli Włastowskiej (48pkt.) z liceum im. Jasińskiego oraz Natalii Dzieciątko z naszej szkoły przy Majdańskiej.

Finaliści konkursu otrzymali słowniki, ciekawe książki, oraz długopisy sponsorowane przez wydawnictwo Macmillan. Bank WBK sponsorował uczestnikom konkursu pendrivy oraz karty do Internetu. Co więcej, dwóm pierwszym miejscom został przyznany darmowy kurs przygotowawczy do matury w British School pod kierunkiem Pana Piotra Bieńczyka.

Wszyscy uczestnicy konkursu byli zadowoleni z nagród oraz z tego, że mogli spróbować swoich sił raz jeszcze w znajomości języka angielskiego. Zachęcamy wszystkich do brania udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym!
Finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!

PÓŁFINAŁ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 08.12.2009 roku odbył się w naszej szkole I etap konkurs języka angielskiego. Konkurs adresowany był do uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności techników.

Konkurs języka angielskiego organizowany przez dyrekcję oraz anglistów Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego przy Majdańskiej - panią prof. Elżbietę Markowską- Sadowy i panią prof. Karolinę Witkowską- Mazur - cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u naszych uczniów jak i u uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły przystąpiło do konkursu i chciało sprawdzić swoje siły w znajomości języka angielskiego aż 45 uczniów.

Konkurs obejmował wiedzę z zakresu kultury obszaru anglojęzycznego, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne oraz rozumienie tekstu czytanego. Celem konkursu było poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz rozbudzenie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu to:
Uczniowie ze szkoły przy Majdańskiej:
• Natalia Dzieciątko- klasa 4h
• Mateusz Dytry- klasa 4g2
• Patryk Suchenek- klasa 4g
• Adam Cegiełka-klasa 3g1
• Ariel Świstak- klasa 3k1
• Kamil Miąskiewicz- klasa 3h
Uczniowie ze szkoły przy Komorskiej:
• Krystian Siwek
• Jan Majkut
• Rafał Wiechetek
• Arek Kądwela
• Damian Tandera
Uczniowie LXXII L.O. im. gen. Jakuba Jasińskiego:
• Igor Szyszka
• Michał Wójcik
• Alicja Imiela
• Filip Gontarczyk
• Agata Sitarz
• Izabela Włastowska

Finaliści pierwszego etapu konkursu przystąpią do następnego etapu, który odbędzie się 07.01. 2010 w naszej szkole, zaś laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody sponsorowane przez British School, wydawnictwo Macmillan oraz Bank Zachodni WBK.