Zrozumieć Rosję

Zrozumieć Rosję // Understand Russia

W dniu 27.03.2015 r. uczniowie naszej szkoły Hubert Biadoń z kl. 1g i Mateusz Tobiasz z kl. 1g1 pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięli udział II etapie konkursu wiedzy o Rosji ,,Zrozumieć Rosję”.

//

On 27th March 2015 students of our school Hubert Biadoń Ig and Mateusz Tobiasz Ig1 under the supervision of Mr T. Ładziak took part in the 2nd stage of the competition "Understand Russia".

W dniu 06.03.2015 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu wiedzy o Rosji ,,Zrozumieć Rosję” organizowanego przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Młodzieżową Radę m.st. Warszawy i XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego. W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy o Rosji. Dwóch uczniów Hubert Biadoń z klasy 1g i Mateusz Tobiasz z klasy 1g1, którzy zdobyli największą ilość punktów zakwalifikowało się do II etapu konkursu.
Gratulujemy uczniom i życzymy powodzenia w II etapie.

//

On 6th March 2015 the school stage competition of knowledge about Russia "Zrozumieć Rosję" took place.It was organized by the Youth Council of Ochota district, Youth Council of Warsaw and Dembowski Secondary School. The students were solving a test about Russia. Two students Hubert Biadoń Ig and Mateusz Tobiasz Ig1 were qualified to the second stage of the competition.
Congratulations!
We wish you success in the second stage.