Spartakiada Szkół Gastr.

Spartakiada Szkół Gastronomicznych 2016/2017 // Spartakiada for gastronomic schools 2016/2017

W dniu 28.IX 2016 uczniowie klasy IVe pod opieką p. J. Witak wzięli udział w III Spartakiadzie Szkół Gastronomicznych na Mazowszu. Uczniowie mieli okazje sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną w praktyce oraz sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportowych związanych z pracą w gastronomii. Uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce.

//

On 28th September 2016 students from class IVe with their teacher Ms J. Witak took part in III Competition of Catering Schools in Mazovia region. Students had chance to test their theoretical knowledge in practice and check themselves in various sport disciplines connected with catering. Our students took IV place.Spartakiada Szkół Gastronomicznych 2015/2016 // Spartakiada for gastronomic schools 2015/2016

Konkurs gastronomiczno-hotelarski
W dniu 20.04.2016 r. w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie miał miejsce konkurs wiedzy hotelarskiej i umiejętności gastronomicznych. Naszą szkołę w konkursie reprezentowały dwa zespoły:
zespól hotelarski: Aneta Kuć z klasy 2 h i Weronika Konarzewska z klasy 1 h, zespół gastronomiczny: Daniel Ogonowski i Hubert Biadoń z klasy 2d.
Danie Ogonowski i Hubert Biadoń uplasowali się na drugim miejscu.
Do konkursu uczniowie przygotowani zostali przez Panią Bożenę Juzaszek i Panią Paulinę Ciesielską. Gratulujemy.

//

Catering and hospitality competition
On 20th April 2016 catering and hospitality competition took place in M.Konarski School Complex. Our school was represented by hospitality team: Aneta Kuć 1h and Weronika Konarzewska 1h and catering team : Daniel Ogonowski and Hubert Biadoń 2d. Daniel Ogonowski and Hubert Biadoń got second place. The students were prepared by the teachers Ms Bożena Juzaszek and Ms Paulina Ciesielska. Congratulations!

W dniu 23 września klasa IVD i dwóch uczniów z klasy IVE po opieką pani Bożeny Juzaszek wzięli udział w II Spartakiadzie Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich, która odbyła się w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie przy ulicy Okopowej. Celem Spartakiady było promowanie zawodów związanych z gastronomią i hotelarstwem oraz sprawności fizycznej wśród uczniów.
Młodzież naszej szkoły zdobyła 3 miejsce. Gratulujemy!!!

//

On 23rd September 2015 class IVd and two students from class IVe with their teacher Ms Bożena Juzaszek took part in II Cooking and Hospitality School Competition at Okopowa street in Warsaw.The aim was to promote the cooking and hospitality jobs as well as fitness among the students.
We took 3rd place! Congratulations!Spartakiada Szkół Gastronomicznych 2014/2015 // Spartakiada for gastronomic schools 2014/2015

W dn. 12 września 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Spartakiadzie Szkół Gastronomicznych, której organizatorem był Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie przy ul.Okopowej. Zawody były podzielone na trzy etapy: konkurencje kucharskie, konkurencje kelnerskie i hotelarskie.

Obowiązywała klasyfikacja zespołowa: jury sumowało wyniki zawodników w poszczególnych konkurencjach. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Zajęliśmy wprawdzie tylko piąte miejsce, ale spędziliśmy ciekawie czas i poznaliśmy wielu fajnych ludzi.

//

On the 12th of September 2014 our pupils took part in Spartakiada for gastronomic schools organized by Zespol Szkol under the name of Michał Konarski in Okopowa street, Warsaw.

The contest was divided into 3 competitions: culinary, waiter’s and hotel ones. Pupils were divided according to their professions. The jury summed up the results from particular competitions and although we only scored the 5th place, we had a good time and met a lot of interesting people.