2024-2017

Konkurs gastronomiczny 2024 // Cooking competition 2024

XX Jubileuszowa Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego

W dniu 26 lutego 2024 roku odbyła się w naszej szkole XX Jubileuszowa Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Danie zasadnicze z zastosowaniem wylosowanego dodatku skrobiowego". W konkursie wzięło udział 10 uczniów z Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego i Branżowej Szkoły I stopnia.
W jury degustacyjnym pracowali nasi absolwenci Pan Marcin Nowak z Hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments, Pan Przemysław Kopania  z Hotelu Crown Plaza Warsaw  the Hub, Pan Marcin Fijka z Restauracji „Dyletanci” oraz Pan Mateusz Solecki z Hotelu Bristol, jednocześnie nauczyciel naszej szkoły. Przewodniczącą jury technicznego była Pani Beata Pręgowska. Za obsługę techniczną konkursu odpowiedzialny był Pan Robert Nicewicz. W obsłudze technicznej konkursu pracowali wybrani uczniowie z klas: 3dp, 2hp, 3ap, 4ehp, 5dp.
Konkurs zorganizowała  i poprowadziła Pani Bożena Juzaszek.
Wyniki konkursu:
1. miejsce – Weronika Stefańska klasa 4 ehp
2. miejsce Wiktoria Czarnecka – klasa 5 dp
3. miejsce – Zuzanna Dyga klasa 4 ehp
Wyróżnienia:
Jakub Kardaszewicz – 2a
Marcel Kowalczyk – 3dp
Zuzanna Żak – 3dp 
Zwycięzcom gratulujemy!!! Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu: Hotelowi Royal Tulip Warsaw Apartments, który ufundował Voucher dla dwóch osób na dwudniowy pobyt w hotelu dla zdobywczyni  I miejsca w konkursie oraz Hotelowi Crown Plaza Warsaw the HUB za Voucher dla dwóch osób na trzydaniową kolację w hotelu dla zdobywczyni II miejsca w konkursie.

20th Anniversary Edition of the School Catering Competition

On  February 26th  2024, the 20th Jubilee Edition of the School Catering Competition was held at our school with the theme 'A basic dish using a drawn starch additive'. The competition was attended by 10 students from the Catering and Hotel Technical School and the Vocational School.
The  jury consisted of our graduates Mr Marcin Nowak from the Royal Tulip Warsaw Apartments Hotel, Mr Przemysław Kopania from the Crown Plaza Warsaw the Hub Hotel, Mr Marcin Fijka from the Dilettantes Restaurant and Mr Mateusz Solecki from the Bristol Hotel, who is also a teacher at our school. The technical jury was chaired by Ms Beata Pręgowska. Mr Robert Nicewicz was responsible for the technical service of the contest and the elected students from classes: 3dp, 2hp, 3ap, 4ehp, 5dp. The contest was organised and led by Mrs Bożena Juzaszek.
Results of the competition:
1st place - Weronika Stefańska class 4 ehp
2nd place - Wiktoria Czarnecka - grade 5 dp
3rd place - Zuzanna Dyga class 4 ehp
Distinctions:
Jakub Kardaszewicz - 2a
Marcel Kowalczyk - 3dp
Zuzanna Żak - 3dp
Congratulations to the winners!!! Many thanks for their support in organising the competition to the following institutions: Royal Tulip Warsaw Apartments Hotel, which funded a Voucher for two students for a two-night stay at the hotel for the 1st place winner in the competition, and Crown Plaza Warsaw the HUB Hotel for a Voucher for two students for a three-course dinner at the hotel for the 2nd place winner in the competition. 20th Anniversary Edition of the School Catering Competition.

Wywiad z Mateuszem Solecki

Wywiad z Marcinem Nowakiem

Wywiad z Marcinem Fijka

Wywiad z Przemysławem Kopania

jury i organizatorzy konkursu

uczniowie podczas konkursu

dania przygotowane przez uczniów

podziękowania dla sponsorów

Konkurs gastronomiczny 2023 // Cooking competition 2023

Realizacja nagrody z XIX Edycji Szkolnego Konkursu Gastronomicznego
W weekend przedświąteczny Amelia Jarosiewicz z klasy 4ehp wraz z osobą towarzyszącą przebywała w Hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie i z tej okazji nakręciła krótki filmik. Była to nagroda Grand Prix XIX Edycji naszego Szkolnego Konkursu Gastronomicznego.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Hotelowi Royal Tulip Warsaw Apartments***** oraz naszemu absolwentowi Panu Marcinowi Nowakowi pracującemu w tym hotelu, za tak wspaniałą nagrodę.

Implementation of the award in the 19th Edition of the School Catering Competition
At the weekend before Christmas, our student Amelia Jarosiewicz from class 4ehp and her companion stayed at the Royal Tulip Warsaw Apartments Hotel on Grzybowska Street in Warsaw and on this occasion shot a short video. This was the Grand Prix award of the 19th  Edition of our School Catering Competition.
Once again, we would like to thank the Royal Tulip Warsaw Apartments Hotel***** and our graduate Mr. Marcin Nowak, who works at the hotel, for such a wonderful award.

FILM

 

 

W dniu 09 marca 2023 roku odbyła się w naszej szkole XIX Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Kuchnia Ukraińska". Celem  konkursu było nie tylko szlifowanie kulinarnych umiejętności, ale także integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej w naszej szkole. W konkursie wzięło udział 10 uczniów w tym dwóch uczniów z  Ukrainy z klasy 2ap. Konkurs zaszczyciła swoją obecnością Pani Maja Król z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe.

W jury degustacyjnym pracował nasz absolwent Pan Marcin Nowak z Hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments, Pani Olha Pozdniakova nasz nauczyciel wspomagający z Ukrainy, którą wspierała Pani Magdalena Kamińska nauczyciel technologii gastronomicznej oraz Pani Dyrektor Szkoły Anna Chylińska. W jury degustacyjnym pracowała również czwórka uczniów z Ukrainy: Anastasiia Schastlyvenko, Yana Blyshychyk i Vladyslav Lukianenko z klasy 3eph oraz Andrii Pavlenko z klasy 4dp. Przewodniczącą jury technicznego była Pani Beata Pręgowska a w jury technicznym pracowała również Pani Izabela Czyż. Konkurs zorganizowała  i poprowadziła Pani Bożena Juzaszek we współpracy z Panią Beatą Pręgowską.

Wyniki konkursu:
I miejsce w kategorii "Wareniki” zdobyła Katarzyna Kuta z klasy 3eph
I miejsce w kategorii "Wołyńskie Kruczeniki” zdobył Ivan Holub z klasy 2ap
I miejsce w kategorii "Żarkoje” zajęła Amelia Jarosiewicz z klasy 3eph
Wyróżnienie – Filip Kardaszewicz z klasy 1fp
Grand Prix konkursu, największą ilość punktów zdobyła Amelia Jarosiewicz z klasy 3eph. Zwycięzcom gratulujemy!!!
Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu: Hotelowi Royal Tulip Warsaw Apartments, który ufundował Voucher na nocleg ze wspaniałym śniadaniem i wstępem do Royal Gym&Sauna dla zdobywczyni Grand Prix konkursu, Akademiii Inspiracji Makro w Warszawie, która ufundowała nagrody książkowe dla uczestników konkursu.


On March 9th 2023, the XIX th  Edition of the School Catering Competition with the theme "Ukrainian Cuisine" was held at our school. The aim of the competition was not only to polish culinary skills, but also to integrate Polish and Ukrainian youth in our school. Ten students took part in the competition, including two Ukrainian students from class 2ap. The competition was honoured with the presence of Ms Maja Król from the Education Department of the Praga Południe district.

The food critics’ jury included our alumnus Mr Marcin Nowak from the Royal Tulip Warsaw Apartments Hotel, Ms Olha Pozdniakova our supporting teacher from Ukraine, who was supported by Ms Magdalena Kamińska, a teacher of gastronomic technology, and Ms Anna Chylińska, Head of School. The food critics’ jury also included four students from Ukraine: Anastasiia Schastlyvenko, Yana Blyshychyk and Vladyslav Lukianenko from class 3eph and Andrii Pavlenko from class 4dp. The chairperson of the technical jury was Mrs Beata Pręgowska and Mrs Izabela Czyż also served on the technical jury. The competition was organised and hosted by Ms Bożena Juzaszek in cooperation with Ms Beata Pręgowska.

Competition results:
1st place in the category ,,Wareniki" was won by Katarzyna Kuta from class 3eph
1st place in the category "Volhynian Croissants" was won by Ivan Holub from class 2ap
1st place in the category "Żarkoje" was won by Amelia Jarosiewicz from class 3eph
Distinction - Filip Kardaszewicz from class 1fp
Grand Prix of the competition, the highest number of points was won by Amelia Jarosiewicz from class 3eph. Congratulations to the winners!!!
Many thanks for their support in organising the competition go to: Hotel Royal Tulip Warsaw Apartments, which funded a voucher for an overnight stay with the special breakfast and entry to the Royal Gym&Sauna for the winner of the Grand Prix of the competition, the Makro Academy of Inspiration in Warsaw, which funded the book prizes for the competititors.

uczestnicy konkursu

jury konkursu

prowadzące konkurs, dania z konkursu

dania wykonnane podczas konkursu

uczestnicy i jury konkursu z daniami

 

Konkurs gastronomiczny 2022  //  Cooking competition 2022

W dniu 23 marca 2022 roku odbyła się w naszej szkole XVIII Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Kuchnia Polska Profesora Stanisława Bergera". W konkursie wzięło udział 11 uczniów z Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego.
Konkurs odbył sie pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Przewodniczącym jury był Szef Kuchni Akademii Inspiracji Makro w Warszawie Pan Dariusz Kucharski.  Konkurs zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, właściciel i szef kuchni restauracji Moonsfera Pan Jarosław Uściński. W składzie jury pracowali  również Pan Paweł Biskupski, Szef Kuchni z Firmy Kraft Heinz Company, Szef Kuchni Paweł Wielgo z Hotelu Felix oraz nasi absolwenci Pan Krzysztof Puchta zastępca szefa kuchni z Hotelu Mercury Warszawa Ursus Station oraz Pan Marcin Nowak Kierownik Zmiany Kuchni z Hotelu Puro. Przewodniczącą jury technicznego była Pani Beata Pręgowska. W jury technicznym pracowała też Pani Lidia Krasnodębska. Konkurs zorganizowała  Pani Bożena Juzaszek we współpracy z Panią Pauliną Ciesielską.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Wiktoria Czarnecka z klasy IIIdp
II miejsce – Jakub Wysocki z klasy IIId
III miejsce Gabriel Pastuszka z klasy IIId
Wyróżnienie – Amelia Jarosiewicz z klasy IIep

Zwycięzcom gratulujemy!!! Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu  Akademiii Inspiracji Makro w Warszawie. Podziękowania dla nauczycieli, którzy pomogli przy organizacji konkursu Pani Lidii Krasnodębskiej, Pani Grażynie Ładno, Panu Arkadiuszowi Butorowi.


On March 23rd, 2022 the 18th Edition of the School Cooking Competition with the theme "Polish Cuisine by Professor Stanislaw Berger" took place in our school. 11 students from Stanisław Berger Technical School of  Catering and Hospitality participated in the competition. It was held under the patronage of  National Association of  Chefs and Confectioners.The chairman of the jury was Mr Dariusz Kucharski, Chef of  Makro Inspiration Academy in  Warsaw. The Chairman of the Polish Association of  Chefs and Confectioners , the owner and Chef of  Moonsfera restaurant Mr Jarosław Uściński also honoured us with his presence. The jury also consisted of  Mr Pawel Biskupski, Chef from Kraft Heinz Company, Mr Pawel Wielgo ,Chef from Felix Hotel and our graduates Mr Krzysztof Puchta, Assistant Chef from Mercury Hotel Warsaw Ursus Station and Mr Marcin Nowak Kitchen Shift Manager from Puro Hotel. The chairman of the technical jury was Ms Beata Pręgowska.
Ms Lidia Krasnodębska supported the competition in the technical jury.
The competition was organized by Ms Bożena Juzaszek in cooperation with Ms Paulina Ciesielska.

The results of the contest are the following:
I place - Wiktoria Czarnecka from class IIIdp
II place - Jakub Wysocki from class IIId
III place - Gabriel Pastuszka from class IIId
Honorable distinction - Amelia Jarosiewicz from class IIep

Congratulations to all the winners!!! We would like to express our thanks to  Makro Academy of  Inspiration in Warsaw for their support in organizing the competition. Thanks to the teachers who helped in the organization of the competition: Ms Lidia Krasnodębska, Ms Grażyna Ładno and  Mr Arkadiusz Butor.

I miejsce, II miejsce, III miejsce

potrawa, kuchnia Polska Prof. Stanisława Bergera - temat konkursu

Nasi jurorzy

Zdjęcie wspólne (uczestnicy, jurorzy, organizatorzy)

 

Konkurs gastronomiczny 2021  // Cooking competition 2021

W lutym i marcu  2021 roku odbywała się w naszej szkole XVII Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Mój sposób na pandemię".  W konkursie wzięło udział 7 uczniów z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego. Konkurs polegał na nakręceniu filmu, na którym uczniowie prezentują wykonanie potrawy oraz efekt końcowy. Dodatkowo poza filmem uczestnicy musieli przesłać  recepturę potrawy w formie dokumentu Word. Na filmie lub w recepturze musiało się  znaleźć  krótkie uzasadnienie: czy dana potrawa ma  poprawić nastrój czy zdrowie w trudnym czasie pandemii. Jurorami tego konkursu on line byli Pan Marcin Szachowicz Szef Kuchni z firmy Unilever Foodsolution, Pan Paweł Biskupski Szef Kuchni z Kraft Heinz Company oraz nasi absolwenci Krzysztof Puchta Z-ca Szefa Kuchni Hotelu Mercury Warszawa Ursus Station, Marcin Nowak Kierownik Zmiany Kuchni z Hotelu Puro z Warszawy i Mateusz Solecki Szef Kuchni z Restauracji Niewinni Czrodzieje 2.0 z Wrocławia.
Składamy podziękowania jurorom za pracę w jury naszego konkursu !!! Zwycięzcom gratulujemy!!!
Wyniki konkursu:
I miejsce – Sara Szubierajska klasa Idp
II miejsce –  Weronika Stefańska Idp
III miejsce – Samanta Pisarek klasa Iep

In February and March 2021, the XVIIth  Edition of School Catering Competition with the theme ”My way to deal with a pandemic” was held at our school. Seven students from the Catering and Hospitality School took part in the competition. The participants were to make a film in which they present the process of making a dish and its final result. Additionally, apart from the film, the participants were supposed to send the recipe of the dish in the form of a Word document. A short  justification whether the dish  improves mood or health in the difficult time of the pandemic had to be included either in the film or in the recipe. The jurors of online competition were the following: Mr Marcin Szachowicz Chef -Unilever Foodsolution Chef, Mr Paweł Biskupski -Kraft Heinz Company Chef and our graduates Krzysztof Puchta Assistant Chef of Mercury Hotel Warsaw Ursus Station, Marcin Nowak Chef Shift Manager of Hotel Puro from Warsaw and Mateusz Solecki Chef of Innocent Sorcerers  2.0 Restaurant from Wrocław. We would like to thank the jurors for their work in the jury of our competition !!! Congratulations to the winners !!!
The results of the competition:
I place - Sara Szubierajska class Idp
II place - Weronika Stefańska class Idp
III place - Samanta Pisarek class Iep

 

Konkurs gastronomiczny 2020 // Cooking competition 2020

W dniu 26 lutego 2020 roku odbyła się w naszej szkole XVI Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Deser". W konkursie wzięło udział 12 uczniów z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Zawodowej. Konkurs odbył się pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Przewodniczącym jury był Szef Kuchni Pan Marcin Szachowicz z firmy Unilever. W składzie jury pracowali  przedstawiciele Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie Pan Tomasz Świerczek szef kuchni oraz Pan Bogusław Skowron, a także szef kuchni Hotelu Feliks Best Western Pan Paweł Biskupski oraz  nasi absolwenci Pan Marcin Nowak kucharz z Hotelu PURO oraz Pan Mateusz Solecki kucharz z restauracji Ed Red. Przewodniczącą jury technicznego była Pani Beata Pręgowska, a obsługą techniczną konkursu kierowała Pani Paulina Ciesielska. W jury pracowały też Pani Izabela Stoczkowska oraz Pani Agnieszka Konieczna.|
Konkurs zorganizowała po raz szesnasty Pani Bożena Juzaszek wraz z grupą uczniów z klasy IE i IID.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Andrii Patselia z klasy IID
II miejsce – Jakub Pajewski z klasy  IDP
III miejsce – Piotr Galas z klasy IVF
IV miejsce  - Patryk Hyter z klasy IVD
V miejsce – Jolanta Strzałkowska z klasy IIIHE
VI miejsce – Mateusz Dobosz z klasy IIE
Zwycięzcom gratulujemy!!! Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu firmie Unilever Food Solutions oraz Akademiii Inspiracji Makro w Warszawie.

 //

On 26th February the XVI th Edition of the School Competition took place in our school with the topic "Dessert". 12 students from Technical Secondary School and Vocational school took part in the competition. The competition was held under patronage of the Polish Association of Chefs and Confectioners. The chairman of the jury was chef Marcin Szachowicz from the Unilever company. In the jury were representatives of the MAKRO Inspiration Academy in Warsaw: Mr T. Swierczek - chef, Mr B. Skowron, as well as the chef of Hotel Felix Best Western Mr P.Biskupski and our graduates: Mr M. Nowak , cook from PURO Hotel and Mr M. Solecki, chef from the Ed Red restaurant. The chairman of the jury was Ms B.Pregowska.  .Ms P. Ciesielska was responsible for the technical support of the competition. Ms I.Stoczkowska and A.Konieczna also worked in the jury. 
The competition was organized for the 16th time by Ms B. Juzaszek with a group of students from class 1e and 2d.

The contest results are:
1st place - Andrii Pastelia 2d
2nd place - Jakub Pajewski 1dp
3rd place - Piotr Galas 4f
4th place - Patryk Hyter 4d
5th place - Jolanta Strzałkowska 3he
6th place - Mateusz Dobosz 2e
Congratulations to the winners! Thank you very much Unilever Food Solutions for supporting and the Makro Inspiration Academy in Warsaw in organizing the competition.

 

 Konkurs gastronomiczny 2019 // Cooking competition 2019

XV Jubileuszowa Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego
W dniu 27 lutego 2019 roku odbyła się w naszej szkole XV Jubileuszowa Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Danie zasadnicze z zastosowaniem produktów z black boxu i/lub produktów firmy KNORR ".  W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Konkurs odbył sie pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Przewodniczącym jury był Szef Kuchni Pan Marcin Szachowicz z firmy Unilever. W składzie jury ponadto pracowali  Pan Paweł Serafin Szef Kuchni Akademii Inspiracji MAKRO oraz nasi absolwenci Pan Michał Szcześniak i Pan Daniel Makulski.  Przewodniczącą jury technicznego była Pani Beata Pręgowska, a obsługą techniczną konkursu kierowała Pani Paulina Ciesielska. W jury technicznym pracowali też Pani Monika Różycka oraz uczeń klasy IVF Dominik Wiśniewski. Konkurs  zaszczycił swoją obecnością Pan Andrzej Kołodziejczyk z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe oraz Pan Mirosław Reszczyk członek Zarządu OSSKiC. Konkurs zorganizowała po raz piętnasty Pani Bożena Juzaszek wraz z grupą uczniów z klasy IIIF. Przy obsłudze technicznej konkursu pracowała też młodzież z klasy ID, IIE i IIA. Przy przygotowaniu lunchu pomagała młodzież z klasy IIIA pod kierunkiem Pani Izabeli Stoczkowskiej.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Bartosz Wydryszek  IIIF
II miejsce – Kamil Rogoziński IIF
III miejsce – Magdalena Meljon  IIE
IV miejsce  - Julia Zdunek IIIF
V miejsce – Anna Przasnyska IVDE
VI miejsce – Patryk Hyter IIID
Zwycięzcom gratulujemy!!! Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu firmie Unilever Food Solutions oraz Akademiii Inspiracji Makro w Warszawie.

//

The 15th  Jubilee Edition of the Cooking Competition
On February 27th, 2019, the 15th Jubilee Edition of the School Catering Competition took place in our school. The topic was "Basic meal using black box products and / or KNORR products". 14 students took part in the competition which was held under the patronage of the Polish Association of Chefs and Confectioners. The chairman of  the jury was Chef Marcin Szachowicz from the Unilever company, Mr. Paweł Serafin, the Chef of the MAKRO Inspirations Academy, and our graduates, Mr. Michał Szcześniak and Mr. Daniel Makulski. The chairman of  the technical jury was Ms. Beata Pręgowska. The technical support for the competition was led by Ms. Paulina Ciesielska, Ms. Monika Różycka and Dominik Wiśniewski from class 4f. The contest was honoured by the presence of Andrzej Kołodziejczyk from the Education Department of the Praga Południe District and Mr. Mirosław Reszczyk, a member of the Polish Association of Chefs and Confectioners. The competition was organized for the 15th time by Bożena Juzaszek and a group of students from class 3f. During the technical service of the competition, there was also youth from class 1d, 2e and 2a. Class 3a with Ms. Izabela Stoczkowska  helped to prepare lunch.

Contest results:
1st place - Bartosz Wydryszek IIIF
2nd place - Kamil Rogoziński IIF
3rd place - Magdalena Meljon IIE
4th place - Julia Zdunek IIIF
5th place - Anna Przasnyska IVDE
6th  place - Patryk Hyter IIID
We congratulate the winners !!! Thanks for the support in organizing the competition to Unilever Food Solutions and the Academy of Macro Inspirations in Warsaw.

 

 

  Konkurs gastronomiczny 2018 // Cooking competition 2018

Dnia 21 lutego 2018 roku odbyła się w naszej szkole XIV edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Danie zasadnicze inspirowane kuchnią francuską".  W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Konkurs odbył sie pod patronatem OSSKiC. Dzięki naszym sponsorom firmie Unilever Food Solutions, Akademii Inspiracji MAKRO,  firmie Hortex oraz naszemu absolwentowi Przemkowi Kopanii na naszych uczniów spadł prawdziwy deszcz nagród. Przewodniczącym jury był Szef Kuchni Pan Konrad Birek z firmy Unilever. W składzie jury ponadto pracowali Pan Marcin Szachowicz z firmy Unilever, Pan Paweł Serafin Szef Kuchni Akademii Inspiracji MAKRO, nasz absolwent Przemysław Kopania kucharz z La Brasserie Moderne Sofitel Victoria oraz nauczycielka Technologii Gastronomicznej Pani Paulina Ciesielska.  Konkurs  zaszczycili swoją obecnością Pan Andrzej Kołodziejczyk z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe, Pani Kierownik Akademii Inspiracji MAKRO Pani Małgorzata Boguska-Kuca, Pan Krzysztof Urbańczyk z firmy Hortex. Konkurs zorganizowała po raz czternasty Pani Bożena Juzaszek nauczycielka technologii gastronomicznej wraz z grupą uczniów z klasy IIF.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Rafał Szymański IVD
II miejsce – Dominik Wiśniewski IIIF
III miejsce – Przemysław Rybski  IIIF
IV miejsce  - Anna Przasnyska IIIDE
V miejsce – Jan Niedźwiedzki IID
VI miejsce – Patryk Hyter IID

Zwycięzcom gratulujemy!!! Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu firmie Unilever Food Solutions, Akademiii Inspiracji Makro Warszawa, firmie Hortex i Przemkowi Kopani.

//

On 21st February 2018 the XIV edition of the School Competition took place in our school. The topic was "A basic dish inspired by French cuisine". 12 students took part in the competition. The competition took place under the patronage of OSSKiC. Thanks to our sponsors of Unilever Food Solutions, MAKRO Inspiration Academy and our graduate P.Kopania, a lot of prizes were awarded to our students. The chairman of the jury was chef Konrad Birek from Unilever. Apart from him there were also in the jury: Mr M. Szachowicz from Unilever, Mr P. Serafin, chef MAKRO Inspiration Academy and P. Kopania, chef from la Brasserie Moderne Sofitel Victoria and Ms P. Ciesielska, gastronomy teacher. The competition was honored by the presence of Mr Andrzej Kołodziejczyk from the department of Education Praga Południe district, Head of the MAKRO Inspiration Academy Ms M. Boguska Kuca and Mr K. Urbańczyk from Hortex company. The competition was organized for the XIV time by Ms B. Juzaszek, technology teacher and a group of students from class 2f.

Contest results:
1st place - Rafał Szymański IVd
2nd place - Dominik Wiśniewski IIIf
3rd place - Przemysław Rybski IIIf
4th place - Anna Przasnyska IIIde
5th place - Jan Niedźwiedzki IId
6th place - Patryk Hyter IId
We congratulate the winners! Thank you for your support to Unilever Food Solutions, Academy Inspiration MAKRO Warsaw, Hortex and P. Kopania in organizing the competition. Hortex oraz Przemkowi Kopani.

 Konkurs gastronomiczny 2017 // Cooking competition 2017

Dnia 2 lutego 2017 roku odbyła się w naszej szkole XIII edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Danie zasadnicze z wykorzystaniem ziemniaków". Temat konkursu nawiązywał do 70 lecia szkoły i 5 lecia nadania szkole imienia. W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Konkurs odbył sie pod patronatem OSSKiC. Konkurs wsparła firma Unilever Food Solutions, Akademia Kulinarna Makro Warszawa oraz firma Hortex. Przewodniczącym jury degustacyjnego był szef kuchni Pan Konrad Birek z firmy Unilever. W składzie jury degustacyjnego byli szef kuchni Pan Marcin Szachowicz z firmy Unilever, Pan Paweł Serafin Szef kuchni Akademii Kulinarnej Makro nasi absolwenci, aktualnie pracownicy gastronomii, Robert Wojnarowski i Grzegorz Birek Szefowie Kuchni z N31 restaurant & Bar by Robert Sowa. Jury techniczne to nauczycielki technologii gastronomicznej Pani Beata Pręgowska (przewodnicząca) i Pani Paulina Ciesielska oraz nasi absolwenci Pan Marcin Nowak kucharz restauracji Dom Wódki w Warszawie oraz Pan Mikołaj Sobiecki właściciel i manager Karczmy A2. Konkurs zaszczycili swoją obecnością Pan Andrzej Kołodziejczyk z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe, Pan Jarosław Uściński - Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz Pan Mirosław Reszczyk dyrektor d.s cateringu w firmie Janex, skarbnik OSSKiC.
Konkurs zorganizowała pani Bożena Juzaszek we współpracy z Panią Dyrektor Anną Chylińską wraz z grupą uczniów z klasy IF, IIIF oraz IIDE. Przy organizacji konkursu pomogła również Pani Paulina Ciesielska i grupa uczniów z klasy IIF.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Wojciech Ziółko ID
II miejsce – Jakub Czernecki IVD
III miejsce – Dariusz Horowski IIF
IV miejsce - Przemysław Rybski IIF
V miejsce – Mateusz Lebioda IIDE
VI miejsce – Rafał Szymański IIID
Zwycięzcom gratulujemy!!!
Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu firmie Unilever Food Solutions, Akademiii Kulinarnej Makro Warszawa oraz firmie Hortex.

PATRONAT: OSSKiC

SPONSORZY:
- Makro
- Unilever Food Solutions
- Hortex
Absolwenci: Robert Wojnarowski i Grzegorz Birek

//

On 2nd February in our school was held XIII edition of the School Catering Competition. The topic was "Main dish with the use of potatoes". The topic referred to the 70th anniversary of our school and 5th anniversary of giving the school name. The competition was held under the patronage of OSSKiC. It was supported by Unilever Food Solutions, the Culinary Academy Macro Warsaw and the company Hortex. The chairman jury was the chef from Unilever Mr Konrad Birek. In the jury was also the chef Mr Marcin Szachowicz (Unilever), Mr Paweł Serafin, chef of Culinary Academy Macro and our graduates: Robert Wojnarowski and Grzegorz Birek, chefs from N31 Restaurant&Bar by Robert Sowa. In the technical jury were our teachers Ms Beata Pregowska and Ms Paulina Ciesielska and our graduates Marcin Nowak - chef in the House of Spirits restaurant in Warsaw and Mikołaj Sobiecki - owner and manager of Inn A2. The competition was attended by Andrzej Kołodziejczyk from the Department of Education Praga Płd. district, Mr Jarosław Uściński - chairman of the Association of Chefs and Confectioners and Mr Mirosław Reszczyk - head of catering company Janex. The competition was organized by Ms Bozena Juzaszek with the headteacher Ms Anna Chylińska along with a group of classmates If, IIIf and IIde. Ms Paulina Ciesielska helped them together with a group of students from class IIf.

Contest results
1st place - Wojciech Ziółko Id
2nd place - Jakub Czernecki IVd
3rd place - Dariusz Horowski - IIf
4th place - Przemysław Rybski IIf
5th place - Mateusz Lebioda IIde
6th place - Rafał Szymański IIId
Congratulations!
Thanks for the support of Unilever Food Solutions in the organization of the competition as well as Culinary Academy Macro Warsaw and Hortex company.

PATRONAGE: OSSKiC

SPONSORS:
- Makro
- Unilever Food Solutions
- Hortex
Graduates: Robert Wojnarowski, Grzegorz Birek