Kuchnia polska z pomysłem

Podsumowanie konkursu kulinarnego Kuchnia polska z pomysłem

Szanowni uczestnicy i opiekunowie I edycji konkursu kulinarnego "Kuchnia polska z pomysłem", dziękujemy za aktywne uczestnictwo w I edycji konkursu. Miło nam jest poinformować Państwa, że konkurs kulinarny został rozstrzygnięty. Okoliczności, w których jako organizatorzy byliśmy postawieni w marcu ubiegłego roku na tydzień przed planowanym wydarzeniem konkursowym były dla nas ogromnym zaskoczeniem i  sytuacją, w której musieliśmy na nowo reorganizować konkurs. Oczywiście jesteśmy świadomi, że dla was drodzy uczestnicy i opiekunowie, czas kiedy dowiedzieliście się o zawieszeniu konkursu był równie trudny.  Dania wyćwiczone do perfekcji, co do minuty wykorzystany czas konkursowy, technika organizacji na stanowisku pracy wypracowana w każdym szczególe i prawie rok przerwy… Wielu uczniów, którzy zgłosili się do konkursu w ubiegłym roku dziś już jest absolwentami danej szkoły, dlatego tym bardziej jest nam miło, że zdecydowaliście się dokończyć dzieło, które rozpoczęliście wraz z kolegą z zespołu konkursowego i opiekunem. 

Nadszedł czas, aby przedstawić zwycięzców I edycji konkursu kulinarnego "Kuchnia Polska z Pomysłem”
- III miejsce Kamil Rogoziński i Bartosz Wydryszek reprezentujący  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie 
https://drive.google.com/file/d/1eQQdO9P_nqYA5iH76a-4TtZBX2OTJN0-/view
- II miejsce Martyna Popielarczuk i Bartosz Mierzejewski reprezentujący  Zespół Szkół Zawodowych  nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
https://youtu.be/6yhSaXxpdjc  

- I miejsce Paulina Biegańska i Karolina Wieczorek reprezentujące  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Generała Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
https://drive.google.com/file/d/1R6F0Svf-ofjf3bLRVzP3zzCBoKFVjf7g/view

Zwycięzcom i laureatom konkursu gratulujemy, serdeczne podziękowania składamy również do opiekunów zespołów i wszystkich przyjaciół, którzy dzielili się z wami inspiracjami. Dziękujemy i liczymy na dalsze potyczki konkursowe w kolejnych edycjach konkursu w tak zaszczytnym gronie. Paulina Ciesielska; Paweł Biskupski.
https://www.dropbox.com/s/2om640dy3mqalv6/Wynik%20Konkursu.mp4?dl=0&fbclid=IwAR2pRbkPgVmekuWkpS-Yq02LE7wvS1yhXPmAan_r_YQtp_rztxwvlhjV9eI

Summary of the Polish cuisine culinary competition with an idea

Dear participants and tutors of the 1st edition of the culinary competition „Polish cuisine with an Idea”. We would like to thank you for your active participation in the 1st edition of the competition. We are pleased to inform you that the culinary competition has been resolved. The circumstances in which we, as the organisers, were put last March, a week before the planned competition event, were a huge surprise to us and a situation in which we had to reorganise the competition anew. Of course we are aware that for you, dear participants and guardians, the time when you found out about the suspension of the competition was equally difficult.  Dishes rehearsed to perfection, competition time used up to the minute, workstation organisation technique worked out in every detail and almost a year's break... Many of the students who entered the competition last year are now graduates of the school in question, which makes it all the more pleasing that you have decided to complete the work you started together with your competition team-mate and mentor. 

It is time to present the winners of the first edition of the culinary competition "Polish Cuisine with an Idea".
- 3rd place Kamil Rogoziński and Bartosz Wydryszek representing the Catering and Hospitality School Complex in Warsaw 
- II place Martyna Popielarczuk and Bartosz Mierzejewski representing the Adam Chętnik Vocational School Complex No. 4 in Ostrołęka
- 1st place Paulina Biegańska and Karolina Wieczorek representing General Władysław Sikorski Secondary Schools in Pomiechówek
We congratulate the winners and laureates of the competition and ee would also like to thank the tutors of the teams and all the friends who shared their inspirations with you.Thank you and we hope for further culinary challenges in the next editions of the competition in such an honourable group. Paulina Ciesielska; Paweł Biskupski. danie zasadnicze i przystawka uczniów z III miejsca

 

 

anie zasadnicze i przystawka uczniów z II miejsca

FINAŁOWE ZESPOŁY I EDYCJI // FINAL TEAMS OF FIRST EDITION

 

REGULAMIN konkursu "Kuchnia polska z pomysłem" // Competition rules "Polish cuisine with an idea"